Mall:Ersatt mall

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallar som inte längre fyller något syfte eller som ersatts av andra mallar skulle normalt sett kunna raderas. Dock kan radering av en mall ge oförutsedda eller åtminstone svårgenomskådliga effekter till exempel i tidigare versioner av artiklar som innehåller "gamla" anrop.

Kutym är därför att inte radera äldre mallar, utan istället museimärka dem. Detta gör att äldre mallanrop alltjämt fungerar, men med en tydlig avrådan mot att framgent använda eller underhålla mallen.

Genom att infoga denna mall {{Ersatt mall}} i den mall som inte längre bör användas görs denna "museimärkning". I anropet kan även anges namnet på en annan mall som bör användas istället, samt eventuell förklarande text.

Användning[redigera wikitext]

{{Ersatt mall|namn på ny mall|eventuell kommentar}}

Associerad kategori[redigera wikitext]

Mallar som använder denna mall läggs i Kategori:Ersatta mallar. Sidor som använder en ersatt mall läggs Kategori:Sidor som använder ersatta mallar. För mallar som har ersatts med en ny mall med identisk funktion kan det vara bättre att istället omdirigera till den nya mallen.

Exempel[redigera wikitext]

Kod Vad som visas
{{Ersatt mall|ny}}
{{Ersatt mall|ny|Kommentar}}

Se även[redigera wikitext]