Mall:För

Från Wikipedia
För andra betydelser, se För (olika betydelser).

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning

Mall:För används i början av artiklar (som en "hattnot/topplänk") för att hänvisa till förgreningssidor eller andra artiklar med besläktat innehåll.

Parametrar

{{För
 |1 = artikel2 (eller ämne2 om parameter 2 också anges)
 |2 = artikel2
 |3 = ämne3
 |4 = artikel3
 |5 = ämne4
 |6 = artikel4
 }}

Alla parametrarna är valfria, och kan anges eller uteslutas beroende hur mycket och vad man vill styra av den genererade texten. I de följande exemplen antas att mallen används i en artikel med namnet "ARTIKEL1".

Exempel

Styrning av hänvisningsfrasen

De båda första parametrarna styr formuleringen av anledningen till hänvisningen ("ämne2") och vilken artikel som man hänvisar till ("artikel2"). Om de utelämnas fås standardformuleringen "För andra betydelser" respektive "ARTIKEL1 (olika betydelser)". Observera att 1:a parametern har olika funktion beroende på om den anges ensam eller om 2:a parametern också anges.

Exempel 1:

{{För|std}}
För andra betydelser, se ARTIKEL1 (olika betydelser).

Exempel 2:

{{För|std|ARTIKEL2}}
För andra betydelser, se ARTIKEL2.

Hänvisning till artikel inom visst ämnesområde

Exempel 3:

{{För|ÄMNE2|ARTIKEL2}}
För ÄMNE2, se ARTIKEL2.

Hänvisning till fler artiklar

Man kan hänvisa till fler artiklar genom att ange fler parametrar. För att en hänvisning ska genereras måste alltid ett "ämne" anges. Om standardformuleringen "För andra betydelser" önskas på sista hänvisningen skriver man "std" som ämne.

Exempel 4:

{{För|ÄMNE2|ARTIKEL2|ÄMNE3|ARTIKEL3|std|ARTIKEL4}}
För ÄMNE2, se ARTIKEL2. För ÄMNE3, se ARTIKEL3. För andra betydelser, se ARTIKEL4.

Avsedd som hänvisning till ämnen med liknande namn eller besläktat innehåll överst i en artikel, exempelvis till förgreningsartiklar. Ger "För (ämne2) se (artikel2). För (ämne3) se (artikel3)" osv. Om Ämnex är "std" erhålles standardformuleringen "För andra betydelse, se (artikelx)".

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar inline-formatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
11

ämne2 (eller artikel2 om parameter 2 inte anges).

Exempel
std
Strängobligatorisk
22

artikel2

Sidnamnföreslagen
33

ämne3

Exempel
std
Strängföreslagen
44

artikel3

Sidnamnföreslagen
55

ämne4

Exempel
std
Strängföreslagen
66

artikel4

Sidnamnföreslagen
77

ingen beskrivning

Okändvalfri
88

ingen beskrivning

Okändvalfri