Mall:Faktamall flagga

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Med parametern FIAV anges en sexsiffrig kod som talar om hur flaggan används. Parametern styr också vilken FIAV-symbolbild som läggs till. Om parametern finns definierad i mallens #switch-sats (alltså om det är någon av de vanligaste flaggtyperna) infogas en text som beskriver användningen, till exempel "Örlogsflagga". Om det behövs en symbol till, till exempel {{FIAV|sinister}}, kan man lägga till den med parametern anvkommentar.

Parametern beskrivning används för text utan etikett.

Parametrar[redigera wikitext]

{{Faktamall flagga
|namn     = 
|bild     = 
|FIAV     = 
|anvkommentar = 
|proportioner = 
|antagen   = 
|blasonering = 
|formgivare  = 
|beskrivning = 
}}
Parameter Förklaring Parameter i mallen Infobox
namn Flaggans namn (på svenska). över
bild Den bildfil som visas. bild
FIAV Den FIAV-kod som talar om hur flaggan används, till exempel 110110 för Sveriges nationalflagga. innehåll1
anvkommentar Används om det behövs en extra rad med text under användningsinformationen (FIAV-koden). n/a
proportioner Flaggans höjd/breddförhållande, till exempel 2:3 eller 1:2. innehåll2
antagen Datum när flaggans antogs officiellt. innehåll3
blasonering Flaggans blasonering. innehåll4
formgivare Person, byrå eller liknande som designat flaggan. innehåll5
beskrivning Allmänt text som inte skrivs i tabellform utan normalt vänsterställt. under

Exempel[redigera wikitext]

Cyperns flagga
Cyperns flagga
AnvändningNations-, handels- och statsflagga National-, handels- och statsflagga
Proportioner3:5
Antagen16 augusti 1960
Flaggans brandgula färg syftar på metallen koppar, som bröts på Cypern redan under antiken. Ön har även gett metallen sitt latinska namn, cuprum.
Sveriges örlogsflagga
Sveriges örlogsflagga
AnvändningÖrlogsflagga Örlogsflagga
Normal eller lagstadgad användning, eller obvers Detta är en kommentar till användningen
Proportioner5:8
AntagenI bruk sedan 1600-talet. Officiellt definierad i lag 22 juni 1906
{{Faktamall flagga
|namn     = Cyperns flagga
|bild     = Flag of Cyprus.svg
|FIAV     = 110110
|proportioner = 3:5
|antagen   = 16 augusti 1960
}}
{{Faktamall flagga
|namn     = Sveriges örlogsflagga
|bild     = Naval Ensign of Sweden.svg
|FIAV     = 001001
|proportioner = 5:8
|anvkommentar = {{FIAV|normal|1}} Detta är en kommentar till användningen
|antagen   = I bruk sedan 1600-talet. Officiellt definierad i lag 22 juni 1906
}}


Se även[redigera wikitext]