Mall:Faktamall folkomröstning

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen är tänkt att användas för folkomröstningar med ja/nej-alternativ, likväl som med andra sorters alternativ. Mallen kan hantera upp till fyra olika alternativ.

Att notera:

 • Alla siffror måste skrivas in som rena siffror, utan inlagda kommentarer eller referenser/källor. Mallen använder sig av det magiska ordet {{formatnum}} för att visa komman och punkter på rätt ställen.
 • Alla procentsiffor beräknas av mallen, liksom antalet giltiga röster, ogiltiga röster, blankröster och total antal röstande.
 • Mallen räknar själv ut huruvida majoriteten av de röstande sade ja eller nej till folkomröstningsfrågan.
{{Faktamall folkomröstning
| name    = 
| title    = 
| image = 
| image_width = 
| image_alt = 
| caption = 
| location  = 
| date    = <!-- {{Startdatum|ÅÅÅÅ|MM|DD}} -->
| yes     = 
| no     = 
| other = 
| othertype = Blankröster eller annan sorts röster
| total    = 
| decimaler  =
| electorate = 
| voter_registration = Om inget skrivs här, används termen "Registrerade väljare". Om "no" skrivs in, byts detta ord ut mot "Röstberättigade"
| map     = 
| mapdivision = 
| notes    = 
| voting_system = 
| width = 
| barwidth = 
| status = 
| part1_subject = 
| part1_choice1 = 
| part1_percentage1 = 
| part1_color1 = 
| part1_choice2 = 
| part1_percentage2 = 
| part1_color2 = 
| part1_choice3 = 
| part1_percentage3 = 
| part1_color3 = 
| part1_choice4 =
| part1_percentage4 = 
| part1_color4 = 
| part1_choice5 =
| part1_percentage5 = 
| part1_color5 = 
| part1_caption = 
| part2_subject = 
| part2_choice1 = 
| part2_percentage1 = 
| part2_color1 = 
| part2_choice2 = 
| part2_percentage2 = 
| part2_color2 = 
| part2_choice3 = 
| part2_percentage3 = 
| part2_color3 = 
| part2_choice4 =
| part2_percentage4 = 
| part2_color4 = 
| part2_choice5 =
| part2_percentage5 = 
| part2_color5 = 
| part2_caption = 
| webbplats = 
}}
}}

Exempel[redigera wikitext]

Nedan är exempel på ja/nej-omröstningar

Efter folkomröstningen[redigera wikitext]

Åtgärd 56
Frågan om X ska vara del av Y eller inte
Resultat
Röster Andel
Ja 959 118 56,60 %
Nej 735 500 43,40 %
Giltiga röster 1 694 618 91,84 %
Ogiltiga eller blanka röster 150 633 8,16 %
Totalt antal röster 1 845 251 100,00 %
Registrerade väljare/Valdeltagande 2 153 914 85,67 %
Resultat per county
  Yes —   No
Källa: Långtbortistans valnämnd

Den följande koden skapar en tabell till höger:

{{Faktamall folkomröstning
 | name = Åtgärd 56
 | title = Frågan om X ska vara del av Y eller inte
 | yes = 959118
 | no = 735500
 | total = 1845251
 | electorate = 2153914
 | map = File:Oregon 2008 Measure 56.svg
 | mapdivision =
 | notes = Källa: [[Långtbortistan]]s valnämnd
 }}


Parameterar[redigera wikitext]

name
Namnet på folkomröstningen
title
Officiell rubricering av folkomröstningen.
location
Plats där folkomröstningen äger rum.
date
Folkomröstningsdatum.
yes
Antalet ja-röster.
no
Antalet nej-röster
total
Totala antalet räknade röster
(Inkluderar ogiltiga och blankröster.)
decimaler
Det maximala antal decimaler som procenttalen ska anges med. Anges inget värde blir det två decimaler. (Avslutande nollor visas dock ej).
electorate
Antal registrerade väljare eller röstberättigade
(Detta inkluderar personer som inte avlade sin röst.)


map
Karta över omröstningsresultatet.
mapdivision
Namnet på de politiska indelningar som visas i kartan.
(Om inget skrivs in, används ordet "county".)
notes
Noter eller källhänvisningar.


Undermallar[redigera wikitext]

Mallen fungerar med hjälp av de båda undermallarna {{Faktamall folkomröstning/resultat}} och {{Faktamall folkomröstning/karta}}.