Mall:Faktamall kunglighet

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen {{faktamall kunglighet}} används som en faktaruta högst uppe till häger i biografier om kungligheter av olika slag. Användningen inkluderar endast för historiska eller nu levande personer, och inte för mytologiska eller fiktionella personer eller varelser. Det finns andra mallar för dessa, bland annat {{rollfigurfakta}}. Exempelvis använder artikeln om drottning Elizabeth II, Storbritanniens före detta regerande drottning, denna faktamall. Annars finns det exempel och beskrivs utförligt i den här dokumentationssidan hur man använder mallen.

Eftersom denna mall är ny; bygger på den engelska mallen {{infobox royalty}}, finns det säkert många artiklar kvar med gamla mallar som denna har ersatt. Om du råkar hitta en biografi som antigen saknar en faktamall helt eller använder en generell, alternativt en gammal personfaktamall, byt gärna ut den mot denna. Om inte, vänligen lägg till den i åtgärdskategorin sådant att andra kan skapa eller redigera den.

Dokumentationen är uppbygg i tre steg. Först visas mallens syntax i och med att den kan anpassas för olika kategorier, såsom om personen var regerande eller inte. Sedan förklaras parametrarna, hur och vad de ska användas. Till sist finns det lite olika exempel på de vanligaste kategorierna som kan uppstå.

Syntax[redigera wikitext]

I huvudsak kan mallen delas upp i fyra olika huvudkategorier, som förklaras från vänster till höger. Markera, kopiera och klistra in lämpliga parametrar i artikelsidan. Den första radar upp alla parametrar som är definierade för mallen. Om en parameter inte finns eller något är oklart, lägg en kommentar på diskussionssidan och lägg in den eventuellt nya parametern här. Nästa anger de allra vanligaste parametrarna som inkluderas i artikelsidorna. Nästkommande två anger även dessa för de vanligaste parametrarna, men för regenter respektive gemåler. Gäller både nu levande och döda.

Samtliga parametrar
{{Faktamall kunglighet
| namn       = 
| titel       = 
| bild       = 
| storlek      = 
| bildtext     = 
<!-------- SUCCESSION1 -------->
| succession1    = 
| succession-typ1  = 
| period1      = 
| medregent1    = 
| cermoni1     = 
| cermoni-typ1   = 
| företrädare1   = 
| efterträdare1   = 
| efterträdare-typ1 = 
<!-------- SUCCESSION2 -------->
| succession2    = 
| succession-typ2  = 
| period2      = 
| medregent2    = 
| cermoni2     = 
| cermoni-typ2   = 
| företrädare2   = 
| efterträdare2   = 
| efterträdare-typ2 = 
<!-------- SUCCESSION3 -------->
| succession3    = 
| succession-typ3  = 
| period3      = 
| medregent3    = 
| cermoni3     = 
| cermoni-typ3   = 
| företrädare3   = 
| efterträdare3   = 
| efterträdare-typ3 = 
<!-------- SUCCESSION4 -------->
| succession4    = 
| succession-typ4  = 
| period4      = 
| medregent4    = 
| cermoni4     = 
| cermoni-typ4   = 
| företrädare4   = 
| efterträdare4   = 
| efterträdare-typ4 = 
<!-------- SUCCESSION5 -------->
| succession5    = 
| succession-typ5  = 
| period5      = 
| medregent5    = 
| cermoni5     = 
| cermoni-typ5   = 
| företrädare5   = 
| efterträdare5   = 
| efterträdare-typ5 = 
<!-------- SUCCESSION6 -------->
| succession6    = 
| succession-typ6  = 
| period6      = 
| medregent6    = 
| cermoni6     = 
| cermoni-typ6   = 
| företrädare6   = 
| efterträdare6   = 
| efterträdare-typ6 = 
<!-------- SUCCESSION7 -------->
| succession7    = 
| succession-typ7  = 
| period7      = 
| medregent7    = 
| cermoni7     = 
| cermoni-typ7   = 
| företrädare7   = 
| efterträdare7   = 
| efterträdare-typ7 = 
<!-------- SUCCESSION8 -------->
| succession8    = 
| succession-typ8  = 
| period8      = 
| medregent8    = 
| cermoni8     = 
| cermoni-typ8   = 
| företrädare8   = 
| efterträdare8   = 
| efterträdare-typ8 = 
<!-------- SUCCESSION9 -------->
| succession9    = 
| succession-typ9  = 
| period9      = 
| medregent9    = 
| cermoni9     = 
| cermoni-typ9   = 
| företrädare9   = 
| efterträdare9   = 
| efterträdare-typ9 = 
<!--------- PERSONDATA -------->
| födelsenamn    = 
| födelsedatum   = 
| födelseplats   = 
| dödsdatum     = 
| dödsplats     = 
| begravningsdatum = 
| begravningsplats = 
| partner      = 
| partner-typ    = 
| ättlingar     = 
| ättlingar-länk  = 
| personnamn    = 
| eranamn      = 
| eradatum     = 
| regentnamn    = 
| postumtnamn    = 
| tempelnamn    = 
| ätt        = 
| ätt-typ      = 
| fader       = 
| moder       = 
| religion     = 
| valspråk     = 
<!---------- SYMBOLER --------->
| signatur     = 
| symbol1      = 
| symbol1-typ    = 
| symbol2      = 
| symbol2-typ    = 
<!----------- ÖVRIGT ---------->
| css-attribut   = 
| modul1      = 
| modul2      = 
}}

Mest använda parametrar
{{Faktamall kunglighet
| namn       = 
| titel       = 
| bild       = 
| bildtext     = 
<!-------- SUCCESSION1 -------->
| succession1    = 
| succession-typ1  = 
| period1      = 
| cermoni1     = 
| företrädare1   = 
| efterträdare1   = 
<!-------- SUCCESSION2 -------->
| succession2    = 
| succession-typ2  = 
| period2      = 
| cermoni2     = 
| företrädare2   = 
| efterträdare2   = 
<!-------- SUCCESSION3 -------->
| succession3    = 
| succession-typ3  = 
| period3      = 
| cermoni3     = 
| företrädare3   = 
| efterträdare3   = 
<!--------- PERSONDATA -------->
| födelsedatum   = 
| födelseplats   = 
| dödsdatum     = 
| dödsplats     = 
| begravningsdatum = 
| begravningsplats = 
| partner      = 
| partner-typ    = 
| ättlingar     = 
| ättlingar-länk  = 
| personnamn    = 
| ätt        = 
| ätt-typ      = 
| fader       = 
| moder       = 
| religion     = 
| valspråk     = 
<!---------- SYMBOLER --------->
| signatur     = 
| symbol1      = 
| symbol2      = 
}}

Parametrar för regenter
{{Faktamall kunglighet
| namn       = 
| titel       = 
| bild       = 
| bildtext     = 
<!-------- SUCCESSION1 -------->
| succession1    = 
| succession-typ1  = regerande
| period1      = 
| cermoni1     = 
| cermoni-typ1   = 
| företrädare1   = 
| efterträdare1   = 
| efterträdare-typ1 = 
<!--------- PERSONDATA -------->
| födelsedatum   = 
| födelseplats   = 
| dödsdatum     = 
| dödsplats     = 
| begravningsdatum = 
| begravningsplats = 
| partner      = 
| partner-typ    = gemål
| ättlingar     = 
| ättlingar-länk  = 
| personnamn    = 
| ätt        = 
| ätt-typ      = 
| fader       = 
| moder       = 
| religion     = 
| valspråk     = 
<!---------- SYMBOLER --------->
| signatur     = 
| symbol1      = 
| symbol2      = 
}}

Parametrar för gemåler
{{Faktamall kunglighet
| namn       = 
| titel       = 
| bild       = 
| bildtext     = 
<!-------- SUCCESSION1 -------->
| succession1    = 
| succession-typ1  = gemål
| period1      = 
| företrädare1   = 
| efterträdare1   = 
<!--------- PERSONDATA -------->
| födelsedatum   = 
| födelseplats   = 
| dödsdatum     = 
| dödsplats     = 
| begravningsdatum = 
| begravningsplats = 
| partner      = 
| partner-typ    = maka/make
| ättlingar     = 
| ättlingar-länk  = 
| personnamn    = 
| ätt        = 
| ätt-typ      = 
| fader       = 
| moder       = 
| religion     = 
| valspråk     = 
<!---------- SYMBOLER --------->
| signatur     = 
| symbol1      = 
| symbol2      = 
}}

Parametrar[redigera wikitext]

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Namnnamn

Personens vanligaste namn, och helst förkortat om möjligt, som förekommer i svenska källor. Lämna blankt för autovärde.

Exempel
''prinsessan Estelle'' (istället för: ''Estelle, prinsessa av Sverige'').
Autovärde
{{PAGENAMEBASE}}
Strängföreslagen
Titeltitel

Gäller framförallt nedärvda eller honorära titlar. Utelämna detta fält om en successionstitel råkar vara densamma.

Exempel
''Hertig av Wales'', ''Dam av Irland'' eller ''Prins av Oranien''.
Strängvalfri
Porträttbildbild

Porträttbild på personen, helst som ett fotografi eller en målning, med filändelse. Utelämna dock ''[[Fil:'' eller ''[[Bild:''.

Exempel
''Gustav Vasa.jpg'' eller ''Queen Elizabeth II 1959 (cropped).jpg''.
Filföreslagen
Bildstorlekstorlek

Porträttbildens storlek som anges i antalet pixlar (px).

Standard
240px
Exempel
''200px'' (för bredden), ''x300px'' (för höjden) eller ''200x300px'' (för maxhöjd och -bredd).
Strängvalfri
Bildtextbildtext

Information om när och vem porträttet är gjord av. Kan även anges var och vem som äger porträttet idag.

Exempel
''Porträtt efter Hans Holbein d.y. från ca. 1537, som idag finns på Museo Thyssen-Bornemisza.''.
Strängföreslagen
SuccessionersuccessionX

Byt ut ''X'':et (dvs. ''succession1'' eller ''succession5'') mot en siffra mellan 1−9 för motsvarande successioner. Titlarna gäller både för regerande personer och gemåler.

Exempel
''Kung av Sverige'', ''Drottning av Danmark'' eller ''Bysantinsk kejsare''.
Strängvalfri

Exempel[redigera wikitext]

[TBA]