Hoppa till innehållet

Mall:Faktaruta FN

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Denna mall är importerad från engelskspråkiga Wikipedia, en:Template:Infobox United Nations.

Faktaruta FN kan användas för sammanfatta fakta om ett organ, organisation, råd eller annan grupp inom Förenta nationernas organisationsstruktur.

Användning

[redigera wikitext]

Faktarutan kan läggas in genom att kopiera mallsyntaxen nedan och klistra in den:

Obs: bara namn och typ är obligatoriska. Alla andra parametrar är fakultativa.

{{Faktaruta FN
| namn     = 
| bild     = 
| bildbredd   = 
| bildtext   = 
| typ      = 
| förkortningar = 
| ledare    = 
| ledartitel  = 
| status    = 
| bildad    = 
| säte     = 
| webbplats   = 
| under     = 
| döttrar    = 
| fotnoter   = 
}}
 • namn – organisationens namn.
 • bild – bild för organisationen. Anges som example.jpg – specificera inte storlek, bildtext o.dyl., skriv inget Fil:-prefix före och sätt inga hakparenteser före och efter.
 • bildtext – mening som beskriver bilden.
 • typ organisationstyp, t.ex. huvudorgan, underorgan, fackorgan, kommitté, program, fond, institut, kommission, kontor etc.
 • förkortningar organisationens namnförkortningar, t.ex. UNESCO, WHO, etc.
 • ledare namn på person(er) som förestår organisationen.
  • ledartitel ledarens titel (chef, ordförande etc.).
 • status organisationens status, t.ex. aktiv, inaktiv, föreslagen, upplöst
 • bildad året eller datumet organisationen kom till och/eller började fungera.
 • säte orten där organisationen har sitt säte.
 • webbplats extern länk till organisationens officiella webbplats. Var god länka ej till inofficiella webbplatser.
 • under namn på den moderorganisation organisationen är underordnad (om tillämpligt).
 • döttrar namn på organisationens dotterorganisation(er).
 • fotnoter – vilka anmärkningar som helst om objektet.