Hoppa till innehållet

Mall:Felaktigt ISBN

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Ibland förekommer det att en bok trycks med angivande av felaktigt ISBN, endera med fel checksumma (sista positionen) eller på annat vis. Termen felaktigt ISBN är den som används av Kungliga biblioteket.

  • Felaktiga ISBN brukar vara rättade i bibliotekskataloger (i exempelvis Libris anges det ibland med "korr."), varvid Wikipedia bör hänvisa till det korrigerade numret, eftersom det blir sökbart.
  • Om en senare utgåva av samma verk har ett korrekt ISBN, bör man i allmänhet hänvisa till den utgåvan i stället. Det händer emellertid ibland att det felaktiga ISBN-numret bibehålls och är sökbart. Då kan den här mallen användas, för att markera att artikelförfattaren har konstaterat att det felaktiga ISBN ska stå kvar som det är.

Användning[redigera wikitext]

Skriv exempelvis koden: {{felaktigt ISBN|0-7315-0342-1}}
vilket ger artikeltexten: ISBN 0-7315-0342-1 (Felaktigt ISBN-10-nummer) (felaktigt)

Se även[redigera wikitext]