Mall:Feltitel

Från Wikipedia
Artikelns titel kan av tekniska skäl inte återges korrekt. Den korrekta titeln är {{{1}}}.

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Denna mall används längst upp i sidor vars titel inte kan återges korrekt av tekniska skäl, med det korrekta namnet som första argument. Exempel: I artikeln LOL (^^,), som egentligen heter "LOL <(^^,)>", används {{feltitel|LOL <(^^,)>}}.

Om problemet är att den initiala bokstaven bör vara gemen i stället för versaliserad, så ska i stället {{DISPLAYTITLE:namn med liten begynnelsebokstav}} eller {{Lowercase}} användas.