Hoppa till innehållet

Mall:Fixa

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Denna metamall kan användas för att skapa upphöjda varningstexter med meddelanden om städning. Den märker artikelproblemen rad för rad och många mallar är baserade på denna, såsom {{källa behövs}}.

Mallen ska inte användas direkt i artiklar − använd istället ett av de befintliga undermallarna om det är möjligt. Om det inte redan finns någon lämplig undermall kan nya skapas med syntaxen nedan, men vänligen diskutera behovet av någon ny mall på projekts diskussionsida först. Annars kommer undermallen i fråga sannolikt att hamna på diskussionen eftersom det är bättre att ha ett ändligt antal bra och välfungerande undermallar än ett onädlig variation.

Användning[redigera wikitext]

{{Fixa
| subst     = <includeonly>{{subst:substcheck}}</includeonly>
| länk     = <Sida som texten ska länka till, utan parenteser> (standard = Wikipedia:Kvalitetskontroll)
| text     = <Text som länken ska visa>
| förtext    = <Valfri text att skriva ut före den länkade texten>
| eftertext   = <Valfri text att skriva ut efter den länkade texten>
| klass     = <Klass(er) att ställa in text till> (förutom standarden, "noprint" och "Inline-Template")
| titel     = <Text som ska visas när musen hålls över länken>
| speciell   = <Valfri ersättning av text, länk, titel, för och eftertext − låter användaren definiera icke-standardformat>
| datum     = <Valfri datumparameter som ska visas i slutet av "title" och/eller i "cat-date">
| kategori   = [[<Kategorinamn att inkludera sidan i>]]
| kategoridatum = <Första delen av kategorinamnet att inkludera sidan i; det finns en valfri datumparameter>
}}

Kategorier ignoreras om mallen används på en diskussionssida eller på någon annan sida som inte är artikel.

 • Värdet som anges via |kategori= måste vara en wikikod med hakparenteser.
 • Värdet som anges via |kategoridatum= används som en del av ett kategorinamn. Det måste anges utan hakparenteser, men med prefixet "Kategori:". Hela kategorinamnet erhålls från "kategoridatum"-värdet och datumvärdet.
 • Parametern |datum= är normalt sätt inte förfylld med någon mall med {{Fix}} eller {{Fix-span}} som en metamall; snarare är det kodat i undermallarna som |datum=.