Mall:Flygplatskoder

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen används för att visa en flygplats indentifieringskoder eller "flygplatskoder".

I flygplatsartiklar används mallen {{Flygplats}} istället för den här mallen. Om en Infobox med de rätta koderna är redan på sidan, är den här mallen inte nödvändig.

Användning[redigera wikitext]

'''Glasgow International Airport''' {{Flygplatskoder|GLA|EGPF}} är ...

Glasgow International Airport (IATA: GLAICAO: EGPF) är ...


'''Emmonak Airport''' {{Flygplatskoder|EMK|PAEM|ENM}} är ...

Emmonak Airport (IATA: EMKICAO: PAEMFAA LID: ENM) är ...


'''Grand Canyon West Airport''' {{Flygplatskoder|||1G4}} är ...

Grand Canyon West Airport (FAA LID: 1G4) är ...


'''Acme Airport''' {{Flygplatskoder||||CEG2}} är ...

Acme Airport (TC LID: CEG2) är ...

Parametrar[redigera wikitext]

Den här mallen har fem namnlösa parametrar:

  1. IATA:s flygplatskoder
  2. ICAO:s flygplatskoder
  3. Federal Aviation Administration location identifier (för flygplatser i USA)
  4. Transport Canada location identifier (för flygplatser i Kanada)
  5. GPS-koder

Formateringstest[redigera wikitext]

Detta avsnitt visar formateringen av olika kombinationer av koder.

En kod

{{Flygplatskoder|AAA}}: (IATA: AAA)

{{Flygplatskoder||BBBB}}: (ICAO: BBBB)

{{Flygplatskoder|||CCC}}: (FAA LID: CCC)

{{Flygplatskoder||||DDDD}}: (TC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder|||||EEEE}}: (GPS-kod: EEEE)

Två koder

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB}}: (IATA: AAAICAO: BBBB)

{{Flygplatskoder|AAA||CCC}}: (IATA: AAAFAA LID: CCC)

{{Flygplatskoder|AAA|||DDDD}}: (IATA: AAATC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder|AAA||||EEEE}}: (IATA: AAAGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder||BBBB|CCC}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCC)

{{Flygplatskoder||BBBB||DDDD}}: (ICAO: BBBBTC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder||BBBB|||EEEE}}: (ICAO: BBBBGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder|||CCC|DDDD}}: (FAA LID: CCCTC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder|||CCC||EEEE}}: (FAA LID: CCCGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder||||DDDD|EEEE}}: (TC LID: DDDDGPS-kod: EEEE)

Tre koder

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB|CCC}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCC)

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB||DDDD}}: (IATA: AAAICAO: BBBBTC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB|||EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder||BBBB|CCC|DDDD}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder||BBBB|CCC||EEEE}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCCGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder|||CCC|DDDD|EEEE}}: (FAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS-kod: EEEE)

Fyra koder

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB|CCC|DDDD}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDD)

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB|CCC||EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCCGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB||DDDD|EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBTC LID: DDDDGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder|AAA||CCC|DDDD|EEEE}}: (IATA: AAAFAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS-kod: EEEE)

{{Flygplatskoder||BBBB|CCC|DDDD|EEEE}}: (ICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS-kod: EEEE)

Fem koder

{{Flygplatskoder|AAA|BBBB|CCC|DDDD|EEEE}}: (IATA: AAAICAO: BBBBFAA LID: CCCTC LID: DDDDGPS-kod: EEEE)