Mall:Genväg

Genväg: {{{1}}}
Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Mallen används för att uppmärksamma läsare om genvägar som finns till olika sidor. För mer information (och exempel), se Wikipedia:Genvägar. Observera att mallen enbart bör förekomma en gång på varje sida, och att genvägarna alltid visas vid huvudrubriken. För genvägar till specifika avsnitt, använd istället mallen {{Genväg avsnitt}}.