Mall:Grundämne

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Template-info.png Dokumentation [visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]


Användning[redigera]

Tom syntax
{{Grundämne
|bild-periodiska-systemet= 
|namn          = 
|tecken         = 
|atomnr         = 
|grupp          = 
|period         = 
|block          = 
|ämnesklass       = 
|densitet        = 
|hårdhet         = 
|utseende        = 
|bild-utseende      = 
|atommassa        = 
|atomradie        = 
|kovalent-radie     = 
|van-der-Waal-radie   = 
|elektronkonfig     = 
|bild-elektronkonfig   = 
|e-minus         = 
|oxidationstillstånd-oxid= 
|kristallstruktur    = 
|bild-kristallstruktur  = 
|tillstånd        = 
|magnetiska egenskaper  = 
|smältpunkt       = 
|kokpunkt        = 
|molvolym        = 
|molpotens        = 
|ångbildningsvärme    = 
|smältvärme       = 
|ångtryck        = 
|ljudhastighet      = 
|elektronegativitet   = 
|värmekapacitet     = 
|elektrisk-ledning    = 
|värmeledning      = 
|joniseringspot-1    = 
|joniseringspot-2    = 
|joniseringspot-3    = 
|joniseringspot-4    = 
|joniseringspot-5    = 
|joniseringspot-6    = 
|joniseringspot-7    = 
|joniseringspot-8    = 
|joniseringspot-9    = 
|joniseringspot-10    = 
|isotoper        = 
}}
Parameter Beskrivning
namn ämnets namn i vardagligt tal, om parametern inte används så används istället artikelns namn
tecken ämnets kemiska tecken
atomnr ämnets atomnummer
bild-periodiska-systemet bild på det periodiska systemet inklusive diverse information, finns under {ämnets kemiska tecken}-TableImage.svg för de vanligaste och {ämnets kemiska tecken}-TableImage.png för resten. (ange enbart filnamnet)
ämnesklass Ämnesklass
grupp den grupp som ämnet tillhör i det periodiska systemet (i siffror)
period den period som ämnet tillhör i det periodiska systemet (i siffror)
block det block som ämnet tillhör i det periodiska systemet (en av s,p,d,f,g)
densitet i kg/m3 vid 273 K, (ange inte enhet)
hårdhet per Mohs hårdhetsskala (ange inte enhet)
utseende en beskrivning av ämnets utseende
bild-utseende en bild på hur ämnet ser ut (ange enbart filnamnet)
atommassa i atommassenheter, (ange inte enhet)
atomradie i pikometer, (ange inte enhet)
kovalent-radie i pikometer, (ange inte enhet)
van-der-Waal-radie i pikometer, (ange inte enhet)
elektronkonfig elektronkonfigurationen i förkortad version t.ex. Litium som [He]2s1 (wikilänka till ädelgasen)
bild-elektronkonfig en bild på hur ämnets elektronkonfiguration (ange enbart filnamnet)
e-minus antal elektroner per energinivå (separerade med kommatecken)
oxidationstillstånd-oxid oxidationstillstånd följt av oxidens tillstånd inom parentes
kristallstruktur ämnets kristallstruktur
bild-kristallstruktur en bild på hur ämnets kristallstruktur (ange enbart filnamnet)
tillstånd ämnets aggregationstillstånd
magnetiska egenskaper ämnets magnetiska egenskaper
smältpunkt ämnets smältpunkt i Kelvin följt av grader Celsius inom parentes, (enheter anges)
kokpunkt ämnets kokpunkt i Kelvin följt av grader Celsius inom parentes, (enheter anges)
molvolym i m3/mol, i decimalform ifall molpotens (under) används, (ange inte enhet)
molpotens molvolymens tiopotens (enbart siffra och eventuellt minustecken) om denna parameter lämnas tom så försvinner hela 10^ texten, om molvolym inte anges så visas inte heller potensen
ångbildningsvärme i kJ/mol, (ange inte enhet)
smältvärme i kJ/mol, (ange inte enhet)
ångtryck i Pascal samt, inom parentes, vid vilken temperatur i Kelvin, (ange enheter)
ljudhastighet i m/s vid 293,15 K, (ange inte enhet)
elektronegativitet per Paulingskalan (ange inte enhet)
värmekapacitet i J/(kg·K), (ange inte enhet)
elektrisk-ledning i S/m (Ω−1·m−1), (ange inte enhet)
värmeledning i W/(m·K), (ange inte enhet)
joniseringspot-1 1a jonisationspotential i kJ/mol, (ange inte enhet)
... upp till 10
joniseringspot-10 som joniseringspot-1
isotoper Se kommentarer nedan

Kommentarer[redigera]

 • Om inget annat anges så gäller STP
 • Om inga parametrar i ett stycke anges så visas inte stycket, t.ex om parametern isotoper inte anges så försvinner rubriken Mest stabila isotoper
 • Namn-parametern bör alltid anges för att undvika att förändringar uppstår i mallen ifall artikeln flyttas.

Ämnesklasser[redigera]

Parametern ämnesklass avgör mallens bakgrundsfärg och är därför känslig för variationer. Texten som bör anges, samt de bakgrundsfärger de framkallar, anges nedan. Viktigast att tänka på är texten ej är wikilänkad. Bakgrundsfärger finns under mallen {{Kemifärg}}.

alkalimetaller
{{Kemifärg|AM}}
alkaliska jordartsmetaller
{{Kemifärg|AJM}}
lantanoider
{{Kemifärg|L}}
aktinoider
{{Kemifärg|A}}
övergångsmetaller
{{Kemifärg|ÖGM}}
övriga metaller
{{Kemifärg|ÖM}}
halvmetaller
{{Kemifärg|HM}}
icke-metaller
{{Kemifärg|IM}}
halogener
{{Kemifärg|H}}
ädelgaser
{{Kemifärg|ÄG}}

Isotoper[redigera]

Isotoper anges genom att lägga en eller flera {{Grundämne/Isotop}} mallar i isotoper-parametern. Antalet isotoper är obegränsat och visas i samma ordning som de läggs in. Mallen för instabila och stabila isotoper är den samma men parametrarna som anges är olika, se nedan.

För stabila isotoper används:

{{Grundämne/Isotop
 |isotop       = isotopens kemiska tecken (inklusive eventuell wikilänk till artikel)
 |förekomst      = antingen förekomst i procent eller kommentar i stil med "syntetisk"
 |stabil-neutroner  = antalet neutroner hos den stabila isotopen
}}

För instabila isotoper används:

{{Grundämne/Isotop
 |isotop       = isotopens kemiska tecken (inklusive eventuell wikilänk till artikel)
 |förekomst      = antingen förekomst i procent eller kommentar i stil med "syntetisk"
 |halveringstid    = halveringstiden (ange även enhet)
 |sönderfallstyp   = sönderfallstyp, ange i kompakt format men länka till artikeln om sönderfallstypen
 |sönderfallsenergi  = sönderfallsenergi i MeV (ange ej enhet)
 |sönderfallsprodukt = sönderfallsproduktens kemiska tecken (inklusive eventuell wikilänk till artikel)
}}

Exempel[redigera]

Väte
H-TableImage.svg
Tecken
H
Atomnr.
1
Grupp
1
Period
1
Block
s
Allmänt
Ämnesklass icke-metaller
Densitet 0,0899 kg/m3 (273 K)
Utseende I gasform färglös
Utseende
Atomens egenskaper
Atommassa 1,00794 u
Atomradie (beräknad) 25 (53) pm
Kovalent radie 37 pm
van der Waalsradie 120 pm
Elektronkonfiguration 1s1
Elektronkonfiguration
e per skal 1
Oxidationstillstånd (O) 1, −1 (amfoterisk)
Kristallstruktur hexagonal
Kristallstruktur
Ämnets fysiska egenskaper
Aggregationstillstånd gas
Magnetiska egenskaper icke magnetisk
Smältpunkt 14,025 K (−259 °C)
Kokpunkt 20,268 K (−253 °C)
Molvolym 22,42 ·10-3 m3/mol
Ångbildningsvärme 0,44936 kJ/mol
Smältvärme 0,05868 kJ/mol
Ångtryck 209 Pa vid 23 K
Ljudhastighet 1270 m/s vid 293,15 K
Diverse
Elektronegativitet 2,2 (Paulingskalan)
Värmekapacitet 14 304 J/(kg·K)
Elektrisk ledningsförmåga __ 106 S/m (Ω−1·m−1)
Värmeledningsförmåga 0,1815 W/(m·K)
1a jonisationspotential 1312 kJ/mol
Stabilaste isotoper
Isotop F % Halv.tid Typ Energi (MeV) Prod.
1H 99,985 % 1H, stabil isotop med 0 neutroner
2H 0,015 % 2H, stabil isotop med 1 neutron
3H nat. förek. 12,33 år β 0,019 3He
4H syntetisk okänd n 2,910 3H
SI-enheter & STP används om ej annat angivits.
{{Grundämne
|bild-periodiska-systemet= H-TableImage.svg
|namn          = väte
|tecken         = H
|atomnr         = 1
|grupp          = 1
|period         = 1
|block          = s
|ämnesklass       = icke-metaller
|densitet        = 0,0899
|hårdhet         = 
|utseende        = I gasform färglös
|bild-utseende      = H,1.jpg
|atommassa        = 1,00794
|atomradie        = 25 (53)
|kovalent-radie     = 37
|van-der-Waal-radie   = 120
|elektronkonfig     = 1s<sup>1</sup>
|bild-elektronkonfig   = Electron shell 001 Hydrogen - no label.svg
|e-minus         = 1
|oxidationstillstånd-oxid= '''1''', −1 ([[amfoterisk]])
|kristallstruktur    = hexagonal
|bild-kristallstruktur  = Hexagonal.svg
|tillstånd        = [[gas]]
|magnetiska egenskaper  = icke magnetisk
|smältpunkt       = 14,025 [[Kelvin|K]] (−259 [[Grad Celsius|°C]])
|kokpunkt        = 20,268 K (−253 °C)
|molvolym        = 22,42
|molpotens        = -3
|ångbildningsvärme    = 0,44936
|smältvärme       = 0,05868
|ångtryck        = 209 [[Pascal (måttenhet)|Pa]] vid 23 K
|ljudhastighet      = 1270
|elektronegativitet   = 2,2
|värmekapacitet     = 14 304
|elektrisk-ledning    = __ 10<sup>6</sup>
|värmeledning      = 0,1815
|joniseringspot-1    = 1312
|isotoper        = 
{{Grundämne/Isotop
 |isotop     = <sup>1</sup>H
 |förekomst    = 99,985 %
 |stabil-neutroner= 0}}
{{Grundämne/Isotop
 |isotop     = [[Deuterium|<sup>2</sup>H]]
 |förekomst    = 0,015 %
 |stabil-neutroner= 1}}
{{Grundämne/Isotop
 |isotop      = [[Tritium|<sup>3</sup>H]]
 |förekomst     = [[Syntetisk radioaktiv isotop|nat. förek.]]
 |halveringstid   = 12,33 [[år]]
 |sönderfallstyp  = [[beta-minus-sönderfall|β<sup>−</sup>]]
 |sönderfallsenergi = 0,019
 |sönderfallsprodukt= [[helium|<sup>3</sup>He]]}}
{{Grundämne/Isotop
 |isotop      = <sup>4</sup>H
 |förekomst     = syntetisk
 |halveringstid   = okänd
 |sönderfallstyp  = [[Neutronemission|n]]
 |sönderfallsenergi = 2,910
 |sönderfallsprodukt= [[Tritium|<sup>3</sup>H]]}}
}}