Mall:Grundämne

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök
Väte
Nummer
1
Tecken
H
Grupp
1
Period
1
Block
s

H

Li
VäteHelium

Glödande ultrarent väte
Glödande ultrarent väte
Plasmatillstånd
Lila glöd i sitt plasmatillstånd

Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Ämnesklass      Diatomisk icke-metall
Relativ atommassa 1,00794(7) u
Utseende {{{utseende}}}
Utseende
Allotroper {{{allotroper}}}
e per skal {{{e-minus}}}
Elektronkonfiguration 1s1
Elektronkonfiguration
Identifikation
CAS-nummer {{{CAS}}}
EG-nummer {{{EG}}}
Gmelin-nummer {{{gmelin}}}
NSC-nummer {{{NSC}}}
CID-nummer {{{CID}}}
ATC-kod {{{ATC}}}
Pubchem {{{pubchem}}}
ChEBI {{{ChEBI}}}
UN-nummer {{{UN}}}
SMILES {{{SMILES}}}
InChI {{{InChI}}}
RTECS-nummer {{{RTECS}}}
Fysikaliska egenskaper
Aggregationstillstånd Gas
Smältpunkt {{{smältpunkt}}}
Kokpunkt {{{kokpunkt}}}
Molvolym {{{molvolym}}} × 10{{{molpotens}}} m3/mol
pH-värde {{{pH}}}
Sublimationspunkt {{{sublimationspunkt}}}
Trippelpunkt {{{trippelpunkt}}}
Kritisk punkt {{{kritisk_punkt}}}
Kritisk densitet {{{kritisk_densitet}}} g/cm3
Smältvärme {{{smältvärme}}} kJ/mol
Kokvärme {{{kokvärme}}} kJ/mol
Värmevärde {{{värmevärde}}} J/(kg × K)
Absolut entropi {{{absolut_entropi}}}
Övergångstemperatur till suprafluiditet {{{övergångstemperatur_suprafluiditet}}}
Övergångstemperatur till supraledande tillstånd {{{övergångstemperatur_supraledande}}}
Ångbildningsvärme {{{ångbildningsvärme}}} kJ/mol
Specifik värmekapacitet {{{specifik_värmekapacitet}}} J/(kg × K)
Molär värmekapacitet {{{molär_värmekapacitet}}} J/(mol × K)
Adiabatiskt index {{{adiabatiskt_index}}}
Ångtryck
Tr. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
Te. (K)            
Atomära egenskaper
Maximumvalens 1
Oxidationstillstånd (O) {{{oxidationstillstånd-oxid}}}
Kristallstruktur {{{kristallstruktur}}}
Kristallstruktur
Gittervinklar {{{gittervinklar}}}
Gitterkonstanter {{{gitterkonstanter}}} pm
Rymdgruppsnamn {{{rymdgruppsnamn}}}
Rymdgruppsnummer {{{rymdgruppsnummer}}}
Elektronegativitet {{{elektronegativitet}}} (Paulingskalan)
Elektrodpotential {{{elektrodpotential}}}
Elektronaffinitet {{{elektronaffinitet}}} kJ/mol
1:a jonisationspotential {{{joniseringspot-1}}} kJ/mol
2:a jonisationspotential {{{joniseringspot-2}}} kJ/mol
3:e jonisationspotential {{{joniseringspot-3}}} kJ/mol
4:e jonisationspotential {{{joniseringspot-4}}} kJ/mol
5:e jonisationspotential {{{joniseringspot-5}}} kJ/mol
6:e jonisationspotential {{{joniseringspot-6}}} kJ/mol
7:e jonisationspotential {{{joniseringspot-7}}} kJ/mol
8:e jonisationspotential {{{joniseringspot-8}}} kJ/mol
9:e jonisationspotential {{{joniseringspot-9}}} kJ/mol
10:e jonisationspotential {{{joniseringspot-10}}} kJ/mol
Atomradie {{{atomradie}}} pm
Kovalent radie {{{kovalent-radie}}} pm
van der Waalsradie {{{van-der-Waal-radie}}} pm
Jonradie {{{jonradie}}}
Arbetsfunktion {{{arbetsfunktion}}} eV
Termiska egenskaper
Termisk expansion {{{termisk_expansion}}} µm/(m × K) (25 °C)
Värmeledningsförmåga {{{värmeledningsförmåga}}} W/(m × K)
Termisk diffusivitet {{{termisk_diffusivitet}}} mm2/s (300 K)
Utvidgningskoefficient {{{linjär_expansionskoefficient}}}
Molär entropi {{{molär_entropi}}}
Molär atomiseringsentalpi {{{molär_atomiseringsentalpi}}} kJ/mol
Elektromagnetiska egenskaper
Elektrisk konduktivitet {{{elektrisk-ledning}}} S/m (Ω−1 × m−1)
Elektrisk resistivitet {{{elektrisk_resistivitet}}} × m (20 °C)
Elektrisk typ {{{elektrisk_typ}}}
Magnetism {{{magnetiska egenskaper}}}
Magnetisk susceptibilitet {{{magnetisk_susceptibilitet}}}
van der Waals konstant {{{van_der_Waals_konstant}}}
Permittivitet {{{permittivitet}}}
Brytningsindex {{{brytningsindex}}}
Bandgap {{{bandgap}}}
Curiepunkt {{{curiepunkt}}}
Néelpunkt {{{néelpunkt}}}
Mekaniska egenskaper
Ljudhastighet {{{ljudhastighet}}} m/s (20 °C)
Densitet {{{densitet}}} kg/m3 (273 K)
Dynamisk viskositetskoefficient {{{dynamisk_viskositetskoefficient}}}
Kinematisk viskositetskoefficient {{{kinematisk_viskositetskoefficient}}}
Ytspänning {{{ytspänning}}}
Brottgräns {{{brottgräns}}}
Youngs modul {{{youngs_modul}}} GPa
Skjuvmodul {{{skjuvmodul}}} GPa
Kompressionsmodul {{{kompressionsmodul}}} GPa
Poissons konstant {{{poissons_konstant}}}
Mohs hårdhet {{{hårdhet}}}
Vickers hårdhet {{{vickers_hårdhet}}} MPa
Brinells hårdhet {{{brinells_hårdhet}}} MPa
Förekomst
Universum {{{förekomst_universum}}}
Solen {{{förekomst_solen}}}
Solsystemet {{{förekomst_solsystemet}}}
Meteoriter {{{förekomst_meteoriter}}}
Jordens atmosfär {{{förekomst_atmosfären}}}
Jordskorpan {{{förekomst_jordskorpan}}}
Havsvatten {{{förekomst_havsvatten}}}
Människor {{{förekomst_människor}}}
Historia
Namnursprung {{{namnursprung}}}
Förutsägelse {{{förutsägelse}}}
Upptäckt {{{upptäckt}}}
Första isolation {{{första_isolation}}}
Upptäckt och första isolation {{{upptäckt_och_första_isolation}}}
Fastställt som ett grundämne av {{{fastställt_som_ett_grundämne_av}}}
Namngivare {{{namngivare}}}
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Väteisotoper
Nuklid Fö. t½ ST SE (MeV) SP
Säkerhetsinformation
GHS-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)
{{{GHS-symboler}}}
H-fraser {{{H-fraser}}}
EUH-fraser {{{EUH-fraser}}}
P-fraser {{{P-fraser}}}

EU-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)
{{{farosymboler}}}
R-fraser {{{R-fraser}}}
S-fraser {{{S-fraser}}}

NFPA 704 {{{NFPA704}}}
MAK {{{MAK}}}

Toxikologiska data
{{{toxikologiska_data}}}
Flampunkt {{{flampunkt}}}
Brandpunkt {{{brandpunkt}}}
Självantändningspunkt {{{självantändningspunkt}}}

Övriga faror
{{{övriga_faror}}}
SI-enheter och STP används om inget annat anges.

Dokumentation (↓)

[visa] [redigera] [historik] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen är en faktamall för grundämnen.

Väte
Nummer
1
Tecken
H
Grupp
1
Period
1
Block
s

H

Li
VäteHelium

Glödande ultrarent väte
Glödande ultrarent väte
Plasmatillstånd
Lila glöd i sitt plasmatillstånd

Emissionsspektrum
Emissionsspektrum
Generella egenskaper
Ämnesklass      Diatomisk icke-metall
Relativ atommassa 1,00794(7) u
Utseende I gasform färglös
Utseende
e per skal 1
Elektronkonfiguration 1s1
Elektronkonfiguration
Identifikation
CAS-nummer 1333-74-0
InChI YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N
Fysikaliska egenskaper
Aggregationstillstånd Gas
Smältpunkt 13,99 K ​(−259,16 °C)
Kokpunkt 20,271 K ​(−252,879 °C)
Molvolym 22,42 × 10−3 m3/mol
Trippelpunkt 13,8033 K (−259,3467 °C)
​7,041 kPa
Kritisk punkt 32,938 K (−240,212 °C)
1,2858 MPa
Smältvärme 0,05868 kJ/mol
Ångbildningsvärme 0,44936 kJ/mol
Specifik värmekapacitet 14304 J/(kg × K)
Molär värmekapacitet 28,836 J/(mol × K)
Ångtryck
Tr. (Pa) 1 10 100 1 k 10 k 100 k
Te. (K) 15 20
Atomära egenskaper
Maximumvalens 1
Oxidationstillstånd (O) 1, −1 (amfoterisk)
Kristallstruktur Hexagonal
Kristallstruktur
Elektronegativitet 2,2 (Paulingskalan)
Elektrodpotential 0
1:a jonisationspotential 1312 kJ/mol
Atomradie 28 pm
Kovalent radie 31 ± 5 pm
van der Waalsradie 120 pm
Jonradie (H) 154 pm
(H+) ≈ 0 pm
Termiska egenskaper
Värmeledningsförmåga 0,1815 W/(m × K)
Molär atomiseringsentalpi 217,997 kJ/mol
Elektromagnetiska egenskaper
Magnetism Diamagnetisk[1]
Magnetisk susceptibilitet −2,2 × 10−9[2]
Permittivitet 1,228 (flytande vid tv)
1,000264 (0 °C)
Brytningsindex 1,10974 (nD vid tv)
1,00001396 (nD)
Mekaniska egenskaper
Ljudhastighet 1270 m/s (20 °C)
Densitet 0,08988 kg/m3 (273 K)
Historia
Upptäckt Henry Cavendish[3][4] (1766)
Namngivare Antoine Lavoisier[5] (1783)
Stabilaste isotoper
Huvudartikel: Väteisotoper
Nuklid Fö. t½ ST SE (MeV) SP
2H 0,015 % 2H, stabil isotop med 1 neutron
3H spår 12,33 år β 0,019 3He
4H syntetisk okänd n 2,910 3H
Säkerhetsinformation
GHS-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)
02 – Brandfarlig Brandfarlig
04 – Gasflaska Gasflaska

H-fraser H220, H280
P-fraser P210, P377, P381, P403

EU-märkning av farliga ämnen enligt EU:s förordning 1272/2008 (CLP)
Mycket brandfarlig Mycket brandfarlig

R-fraser R12
S-fraser S2, S9, S16, S33
SI-enheter och STP används om inget annat anges.


Tom syntax[redigera wikitext]

{{Grundämne|<!-- Atomnummer -->
|plasmatillstånd = 
|bild-glödande_ultrarent = 
|bild-plasmatillstånd = 
|bild-emissionsspektrum = 
|generella_egenskaper_ref = 
|ämnesklass_tillägg = 
|utseende = 
|bild-utseende = 
|allotroper = 
|e-minus = 

<!-- Identifikation -->
|identifikation_ref = 
|CAS = 
|EG = 
|gmelin = 
|NSC = 
|CID = 
|ATC = 
|pubchem = 
|ChEBI = 
|UN = 
|SMILES = 
|InChI = 
|RTECS = 

<!-- Fysikaliska egenskaper -->
|fysikaliska_egenskaper_ref = 
|smältpunkt = 
|kokpunkt = 
|molvolym = 
|molpotens = 
|pH = 
|sublimationspunkt = 
|trippelpunkt = 
|kritisk_punkt = 
|kritisk_densitet = 
|smältvärme = 
|kokvärme = 
|värmevärde = 
|ångbildningsvärme = 
|specifik_värmekapacitet = 
|molär_värmekapacitet = 
|absolut_entropi = 
|övergångstemperatur_suprafluiditet = 
|övergångstemperatur_supraledande = 
|adiabatiskt_index = 

<!-- Tabell 1: Ångtryck -->
|ångtryck_1 = 
|ångtryck_10 = 
|ångtryck_100 = 
|ångtryck_1_k = 
|ångtryck_10_k = 
|ångtryck_100_k = 
|ångtryck_kommentar = 

<!-- Tabell 2: Ångtryck -->
|ångtryck_1_2 = 
|ångtryck_10_2 = 
|ångtryck_100_2 = 
|ångtryck_1_k_2 = 
|ångtryck_10_k_2 = 
|ångtryck_100_k_2 = 
|ångtryck_kommentar_2 = 

<!-- Atomära egenskaper -->
|atomära_egenskaper_ref = 
|oxidationstillstånd-oxid = 
|kristallstruktur = 
|bild-kristallstruktur = 
|gittervinklar = 
|gitterkonstanter = 
|rymdgruppsnamn = 
|rymdgruppsnummer = 
|elektronegativitet = 
|elektrodpotential = 
|elektronaffinitet = 
|joniseringspot-1 = 
|joniseringspot-2 = 
|joniseringspot-3 = 
|joniseringspot-4 = 
|joniseringspot-5 = 
|joniseringspot-6 = 
|joniseringspot-7 = 
|joniseringspot-8 = 
|joniseringspot-9 = 
|joniseringspot-10 = 
|atomradie = 
|kovalent-radie = 
|van-der-Waal-radie = 
|jonradie = 
|arbetsfunktion = 

<!-- Termiska egenskaper -->
|termiska_egenskaper_ref = 
|termisk_expansion = 
|värmeledningsförmåga = 
|termisk_diffusivitet = 
|linjär_expansionskoefficient = 
|molär_entropi = 
|molär_atomiseringsentalpi = 

<!-- Elektromagnetiska egenskaper -->
|elektromagnetiska_egenskaper_ref = 
|elektrisk-ledning = 
|elektrisk_resistivitet = 
|elektrisk_typ = 
|magnetiska egenskaper = 
|magnetisk_susceptibilitet = 
|van_der_Waals_konstant = 
|permittivitet = 
|brytningsindex = 
|bandgap = 
|curiepunkt = 
|néelpunkt = 

<!-- Mekaniska egenskaper -->
|mekaniska_egenskaper_ref = 
|ljudhastighet = 
|densitet = 
|dynamisk_viskositetskoefficient = 
|kinematisk_viskositetskoefficient = 
|ytspänning = 
|brottgräns = 
|youngs_modul = 
|skjuvmodul = 
|kompressionsmodul = 
|poissons_konstant = 
|hårdhet = 
|vickers_hårdhet = 
|brinells_hårdhet = 

<!-- Förekomst -->
|förekomst_ref = 
|förekomst_universum = 
|förekomst_solen = 
|förekomst_solsystemet = 
|förekomst_meteoriter = 
|förekomst_atmosfären = 
|förekomst_jordskorpan = 
|förekomst_havsvatten = 
|förekomst_människor = 

<!-- Historia -->
|historia_ref = 
|namnursprung = 
|förutsägelse = 
|upptäckt = 
|första_isolation = 
|upptäckt_och_första_isolation = 
|fastställt_som_ett_grundämne_av = 
|namngivare = 

<!-- Isotoper -->
|isotoper_ref = 
|isotoper = 

<!-- Säkerhetsinformation -->
|säkerhetsinformation_ref = 
|GHS-ref = 
|GHS-symboler = 
|H-fraser = 
|EUH-fraser = 
|P-fraser = 
|faroref = 
|farosymboler = 
|R-fraser = 
|S-fraser = 
|NFPA704 = 
|MAK = 
|toxikologiska_data = 
|flampunkt = 
|brandpunkt = 
|självantändningspunkt = 
|radioaktiv = 
|övriga_faror = 
}}

Kod som används för exemplet[redigera wikitext]

{{Grundämne|1
|plasmatillstånd = Lila glöd i sitt [[plasma]]tillstånd
|bild-plasmatillstånd = Hydrogen discharge tube.jpg
|bild-emissionsspektrum = Hydrogen Spectra.jpg
|ämnesklass_tillägg = 
|utseende = I gasform färglös
|bild-utseende = H,1.jpg
|e-minus = 1

<!-- Identifikation -->
|CAS = 1333-74-0
|EG = 
|ATC = 
|pubchem = 
|ChEBI = 
|UN = 
|SMILES = 
|InChI = YZCKVEUIGOORGS-UHFFFAOYSA-N
|RTECS = 

<!-- Fysikaliska egenskaper -->
|kristallstruktur = [[Hexagonala kristallsystemet|Hexagonal]]
|bild-kristallstruktur = Hexagonal.svg
|allotroper = 
|smältpunkt = 13,99 [[Kelvin|K]] ​(−259,16 [[Grad Celsius|°C]])
|kokpunkt = 20,271 [[Kelvin|K]] ​(−252,879 [[Grad Celsius|°C]])
|molvolym = 22,42
|molpotens = −3
|pH = 
|sublimationspunkt = 
|trippelpunkt = 13,8033 [[Kelvin|K]] (−259,3467 [[Grad Celsius|°C]])<br>​7,041 [[Kilopascal|kPa]]
|kritisk_punkt = 32,938 [[Kelvin|K]] (−240,212 [[Grad Celsius|°C]])<br>1,2858 [[Megapascal|MPa]]
|smältvärme = 0,05868
|kokvärme = 
|ångbildningsvärme = 0,44936
|specifik_värmekapacitet = 14304
|molär_värmekapacitet = 28,836
|absolut_entropi = 
|övergångstemperatur_suprafluiditet = 
|övergångstemperatur_supraledande = 

<!-- Tabell 1: Ångtryck -->
|ångtryck_1 = 
|ångtryck_10 = 
|ångtryck_100 = 
|ångtryck_1_k = 
|ångtryck_10_k = 15
|ångtryck_100_k = 20
|ångtryck_kommentar = 

<!-- Tabell 2: Ångtryck -->
|ångtryck_1_2 = 
|ångtryck_10_2 = 
|ångtryck_100_2 = 
|ångtryck_1_k_2 = 
|ångtryck_10_k_2 = 
|ångtryck_100_k_2 = 
|ångtryck_kommentar_2 = 

<!-- Atomära egenskaper -->
|oxidationstillstånd-oxid = '''1''', −1 ([[amfoterisk]])
|elektronegativitet = 2,2
|elektrodpotential = 0
|joniseringspot-1 = 1312
|joniseringspot-2 = 
|joniseringspot-3 = 
|joniseringspot-4 = 
|joniseringspot-5 = 
|joniseringspot-6 = 
|joniseringspot-7 = 
|joniseringspot-8 = 
|joniseringspot-9 = 
|joniseringspot-10 = 
|atomradie = 28
|kovalent-radie = 31 ± 5
|van-der-Waal-radie = 120
|jonradie = (H<sup>−</sup>) 154 [[Pikometer|pm]]<br>(H<sup>+</sup>) ≈ 0 [[Pikometer|pm]]
|arbetsfunktion = 

<!-- Termiska egenskaper -->
|termisk_expansion = 
|värmeledningsförmåga = 0,1815
|termisk_diffusivitet = 
|linjär_expansionskoefficient = 
|molär_entropi = 
|molär_atomiseringsentalpi = 217,997

<!-- Elektromagnetiska egenskaper -->
|elektrisk-ledning = 
|elektrisk_resistivitet = 
|magnetiska egenskaper = [[Diamagnetism|Diamagnetisk]]<ref>{{cite book|chapter-url=http://www-d0.fnal.gov/hardware/cal/lvps_info/engineering/elementmagn.pdf|chapter=Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds|title=[[CRC Handbook of Chemistry and Physics]]|edition=81st|publisher=[[CRC Press]]|isbn=}}</ref>
|van_der_Waals_konstant = 
|redoxpotential = 
|permittivitet = 1,228 (flytande vid ''t<sub>v</sub>'')<br>1,000264 (0 [[Grad Celsius|°C]])
|brytningsindex = 1,10974 (''n''<sub>D</sub> vid <sub>''t<sub>v</sub>''</sub>)<br>1,00001396 (''n''<sub>D</sub>)
|bandgap = 
|curiepunkt = 

<!-- Mekaniska egenskaper -->
|ljudhastighet = 1270
|densitet = 0,08988
|dynamisk_viskositetskoefficient = 
|kinematisk_viskositetskoefficient = 
|mättnadstryck = 
|ytspänning = 
|brottgräns = 
|youngs_modul = 
|skjuvmodul = 
|kompressionsmodul = 
|poissons_konstant = 
|hårdhet = 
|vickers_hårdhet = 
|brinells_hårdhet = 

<!-- Historia -->
|namnursprung = 
|förutsägelse = 
|upptäckt = [[Henry Cavendish]]<ref name="Nostrand">{{cite encyclopedia| title=Hydrogen| encyclopedia=Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry| pages=797–799| publisher=Wylie-Interscience| year=2005| isbn=0-471-61525-0}}</ref><ref name="nbb">{{cite book| last=Emsley| first=John| title=Nature's Building Blocks| publisher=Oxford University Press| year=2001| location=Oxford| pages=183–191| isbn=0-19-850341-5}}</ref> (1766)
|första_isolation = 
|upptäckt_och_första_isolation = 
|namngivare = [[Antoine Lavoisier]]<ref name="Stwertka">{{cite book| last=Stwertka| first=Albert| title=A Guide to the Elements| publisher=Oxford University Press| year=1996| pages=16–21| isbn=0-19-508083-1}}</ref> (1783)

<!-- Isotoper -->
|isotoper = 
{{Grundämne/Isotop
|isotop = [[Deuterium|<sup>2</sup>H]]
|förekomst = 0,015 %
|stabil-neutroner = 1
}}
{{Grundämne/Isotop
|isotop = [[Tritium|<sup>3</sup>H]]
|förekomst = spår
|halveringstid = 12,33 år
|sönderfallstyp = [[beta-minus-sönderfall|β<sup>−</sup>]]
|sönderfallsenergi = 0,019
|sönderfallsprodukt = [[helium|<sup>3</sup>He]]
}}
{{Grundämne/Isotop
|isotop = <sup>4</sup>H
|förekomst = syntetisk
|halveringstid = okänd
|sönderfallstyp = [[Neutronemission|n]]
|sönderfallsenergi = 2,910
|sönderfallsprodukt = <sup>3</sup>H
}}

<!-- Säkerhetsinformation -->
|GHS-symboler = {{Grundämne/F-tabell|{{GHS-symbol|brandfarlig}}|{{GHS-symbol|gasbehållare}}}}
|H-fraser = {{H-fras|220|280}}
|EUH-fraser = 
|P-fraser = {{P-fras|210|377|381|403}}
|farosymboler = {{Grundämne/F-tabell|{{Farosymbol|F+}}}}
|R-fraser = {{R-fras|12}}
|S-fraser = {{S-fras|2|9|16|33}}
|NFPA704 = 
|LD50 = 
|flampunkt = 
|brandpunkt = 
|självantändningspunkt = 
|övriga_faror = 
|övriga_faror_2 = 
}}

Källor[redigera wikitext]

  1. ^ ”Magnetic susceptibility of the elements and inorganic compounds”. CRC Handbook of Chemistry and Physics (81st). CRC Press. 
  2. ^ Robert C. Weast (Hrsg.): CRC Handbook of Chemistry and Physics. CRC (Chemical Rubber Publishing Company), Boca Raton 1990, ISBN 0-8493-0470-9, S. E-129 bis E-145. Die Werte dort sind auf g/mol bezogen und in cgs-Einheiten angegeben. Der hier angegebene Wert ist der daraus berechnete maßeinheitslose SI-Wert.
  3. ^ ”Hydrogen”. Van Nostrand's Encyclopedia of Chemistry. Wylie-Interscience. 2005. ss. 797–799. ISBN 0-471-61525-0. 
  4. ^ Emsley, John (2001). Nature's Building Blocks. Oxford: Oxford University Press. Sid. 183–191. ISBN 0-19-850341-5. 
  5. ^ Stwertka, Albert (1996). A Guide to the Elements. Oxford University Press. Sid. 16–21. ISBN 0-19-508083-1. 

Se även[redigera wikitext]

  • {{Kemibox}} – motsvarande faktamall för kemiska föreningar
  • {{Grundämnen}} – fundamental grundämnesinformation som bland annat den här faktamallen utvinner


Källor[redigera wikitext]


Se även[redigera wikitext]

  • {{Kemibox}} – motsvarande faktamall för kemiska föreningar
  • {{Grundämnen}} – fundamental grundämnesinformation som bland annat den här faktamallen utvinner