Mall:Hlist

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

DokumentationDen här mallen skapar horisontella listor. Varje objekt i listan kan ha CSS-stilar tillagda individuellt, genom att lägga till en numrerad parameter.

Användning[redigera wikitext]

Grundläggande användning

{{hlist|first item|second item|third item|...}}

Alla parametrar

{{hlist
|first item|second item|third item|...
|class   = class
|style   = style
|list_style = style for ul tag
|item_style = style for all li tags
|item1_style = style for first li tag |item2_style = style for second li tag |...
|indent  = indent for the list
}}

Parametrar[redigera wikitext]

 • Positionsparametrar (1, 2, 3...) - dessa är listobjekten. Om inga listobjekt finns, ger modulen ingen utdata.
 • class - en anpassad klass för <div>...</div>-taggar som omger listan, t.ex. plainlinks.
 • style - en anpassad klass för <div>...</div>-taggar som omger listan, t.ex. font-size: 90%;.
 • list_style - en anpassad klass för <ul>...</ul>-taggar som omger listan. Formatet är densamma som för |style=-parametern.
 • item_style - en anpassad CSS-stil för alla listobjekt (<li>...</li>-taggarna). Formatet är densamma som för |style=-parametern.
 • item1_style, item2_style, item3_style... - en anpassad CSS-stil för var och en av listobjekten. Formatet är densamma som för |style=-parametern.
 • indent - denna parameter gör indrag i listan. Värdet måste vara ett nummer, t.ex. 2. Indraget beräknas i em, och är 1,6 gånger värdet. Om inget indrag anges standardvärdet noll.

Exempel[redigera wikitext]

Markup Renders as
{{hlist|entry1|entry2|entry3|entry4|entry5|entry6|entry7|entry8|entry9}}
 • entry1
 • entry2
 • entry3
 • entry4
 • entry5
 • entry6
 • entry7
 • entry8
 • entry9

{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item_style=color:blue;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place

{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item_style=color:blue;|indent=2}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place

{{hlist|Winner|Runner-up|Third place|item1_style=background-color:yellow;|item2_style=background-color:silver;}}
 • Winner
 • Runner-up
 • Third place

Se även[redigera wikitext]