Mall:IMSLP

Från Wikipedia

International Music Score Library Project har fria noter av [[scores:Category:{{{id}}}|IMSLP]].


Denna mall är till för att länka till kompositörer på IMSLP. En annan mall för att länka till enskilda verk på IMSLP finns även tillgänglig.

Användning:

{{IMSLP|id=Mozart%2C_Wolfgang_Amadeus|cname=Mozart}}

id är namnet på kompositörens kategorisida på IMSLP. Namnet är designerat på detta sätt, ex.:

http://www.imslp.org/wiki/Category:Mozart%2C_Wolfgang_Amadeus