Mall:Image class names

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen genererar "metadata dummy" (utan citattecken) om parametern är en lista över platshållarbildnamn och taggar i denna mall. Detta gör det möjligt att dölja dessa platshållarbilder.

Användning[redigera wikitext]

class="{{image class names|bildparameter}}"

Bildparametern kan vara bilden namn eller en fullständig bildtagg.

I de flesta fall åberopas inte denna mall direkt utan via en annan mall, t.ex. {{faktamall biografi}}.

Effekt[redigera wikitext]

Eftersom MediaWiki:Monobook.css innehåller

     @media print { .metadata { display: none } },

är skönsvärdeseffekten av klassen "metadata" att bilden inte syns ut när du använder Monobook skin.

Klassen "dummy" tillåter användare att använda CSS för att förhindra att platshållarbilder visas med CSS:

     .dummy {display: none}

Relaterad mall[redigera wikitext]

I många fall används denna mall via {{image class}}, som också genererar "class=" och citattecken. Mallen {{image class names}} måste dock anropas direkt om klassens namn utan "class=" behövs, exempelvis för parametern imageclass i {{faktamall}}.