Mall:Infobox TV-program

Från Wikipedia
{{{titel}}}
{{{logga}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Originaltitel{{{originaltitel}}}
Genre{{{genre}}}
Skapad av{{{skapad av}}}
Regissör{{{regi}}}
Manus{{{manus}}}
Baserad på{{{originalverk}}}
Lagledare{{{lagledare}}}
Domare/jury{{{domare}}}
Medverkande{{{medverkande}}}
Kommentator{{{kommentator}}}
Berättarröst{{{berättarröst}}}
Musik{{{musik}}}
Fotograf{{{fotograf}}}
Klippare{{{klippare}}}
Scenograf{{{scenograf}}}
Antal avsnitt{{{avsnitt}}}
Längd (per avsnitt){{{speltid}}}
Antal säsonger{{{säsonger}}}
Land{{{land}}}
Språk{{{språk}}}
Produktion
Exekutiv producent{{{exekutiv producent}}}
Inspelningsplats{{{plats}}}
Redaktör{{{redaktör}}}
Distributör{{{distributör}}}
Sändning
Originalkanal{{{originalkanal}}}
Originalvisning{{{år}}}
Bildformat{{{bildformat}}}
Ljudformat{{{ljudformat}}}
Status{{{status}}}
Föregångare{{{föregångare}}}
Uppföljare{{{uppföljare}}}
Spinoff{{{spinoff}}}
Relaterade program{{{relaterade}}}
Externa länkar

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

{{Infobox TV-program
| titel       = <!-- Titel -->
| bild        = <!-- Bild -->
| bildtext      = <!-- Bildtext -->
| färg_titel     = <!-- Titelfärg -->
| textfärg_titel   = <!-- Titeltextens färg -->
| färg_rubrik    = <!-- Rubrikfärg -->
| textfärg_rubrik  = <!-- Rubriktextens färg -->
| originaltitel   = <!-- Originaltitel -->
| genre       = <!-- Genre -->
| skapad av     = <!-- Upphovsperson(er) -->
| regi        = <!-- Regissör(er) -->
| manus       = <!-- Manusförfattare -->
| originalverk    = <!-- Baserad på, det vill säga verk som ligger till grund för programmet. Typiskt bok, TV-serie från annat land eller film. -->
| programledare   = <!-- De(n) som leder programmet -->
| lagledare     = <!-- Person(er) som leder ett lag i en tävling -->
| domare       = <!-- De personer som är domare/sitter i juryn -->
| skådespelare    = <!-- Återkommande skådespelare/medverkande i programmet -->
| kommentator    = <!-- Person(er) som kommenterar en tävling -->
| berättarröst    = <!-- Person(er) som berättar handlingen i ett tv-program -->
| musik       = <!-- Signaturmelodins kompositör(er) -->
| fotograf      = <!-- fotografens eller fotografernas namn -->
| klippare      = <!-- klipparens namn -->
| scenograf     = <!-- scenografens namn -->
| avsnitt      = <!-- Hur många avsnitt av serien som gjordes eller har gjorts hittills -->
| speltid      = <!-- Hur långt varje avsnitt är, utan reklamavbrott -->
| säsonger      = <!-- Antal säsonger som har gjorts -->
| land        = <!-- Land som programmet gjordes för att sändas i -->
| språk       = <!-- Språk som talas i programmet -->
| bolag       = <!-- Det produktionsbolag som gjort serien -->
| exekutiv producent = <!-- Programmets exekutiva producent -->
| producent     = <!-- Programmets producent -->
| plats       = <!-- Plats där programmet spelades in -->
| distributör    = <!-- Programmets distributör -->
| originalkanal   = <!-- TV-kanal/nätverk som serien gjordes för -->
| år         = <!-- Vilket år, eller mellan vilka år, programmet sändes i ursprungslandet -->
| bildformat     = <!-- Bildformat -->
| ljudformat     = <!-- Ljudformat -->
| status       = <!-- Seriens status i nuläget, d.v.s. i produktion eller avslutad -->
| föregångare    = <!-- Föregående -->
| uppföljare     = <!-- Uppföljare -->
| relaterade     = <!-- Relaterade program -->
| hemsida      = <!-- Officiell webbplats -->
| imdb        = <!-- Id-nummer i IMDb, Internet Movie Database -->
| sfdb        = <!-- Id-nummer i SFdb, Svensk Filmdatabas -->
| öppet_arkiv    = <!-- Programmets titel på SVT Play. Antingen _ eller %20 mellan orden (testa - ej enhetligt). -->
| yle_arenan     = <!-- Id-nummer i Yle Arenan. -->
}}
{{Infobox TV-program
| titel       = 
| bild        = 
| bildtext      = 
| färg_titel     = 
| textfärg_titel   = 
| färg_rubrik    = 
| textfärg_rubrik  = 
| originaltitel   = 
| genre       = 
| skapad av     = 
| regi        = 
| manus       = 
| originalverk    = <!-- Etiketten skrivs "Baserad på" -->
| programledare   = 
| lagledare     = 
| domare       = 
| skådespelare    = 
| kommentator    = 
| berättarröst    = 
| musik       = 
| fotograf      = 
| klippare      = 
| scenograf     = 
| avsnitt      = 
| speltid      = 
| säsonger      = 
| land        = 
| språk       = 
| bolag       = 
| exekutiv producent = 
| producent     = 
| plats       = 
| distributör    = 
| originalkanal   = 
| år         = 
| bildformat     = 
| ljudformat     = 
| status       = 
| föregångare    = 
| uppföljare     = 
| relaterade     = 
| hemsida      = 
| imdb        = 
| sfdb        = 
| öppet_arkiv    = 
| yle_arenan     = 
}}

Wikidata[redigera wikitext]

Den här mallen kan hämta information från Wikidata. Information från Wikidata hämtas bara om det inte finns värden definierade lokalt på svenska Wikipedia. Om man vill hindra att uppgifter hämtas från Wikidata kan man lägga till en uppgift lokalt istället.

Följande parametrar kan hämta information från Wikidata:

Parameter Övrigt
originaltitel
regi Hämtas bara om antalet värden på Wikidata är färre än 5. Hämtning kan manuellt förhindras om man skriver |regi = noWikidata.
manus Hämtning kan förhindras om man skriver |manus = noWikidata.
originalverk Kan även visa originalverkets författare.
programledare Kan även visa intervall
medverkande
musik
avsnitt
säsonger
bolag
producent
plats
originalkanal Kan även visa intervall
år
hemsida Hämtning kan förhindras om man skriver |hemsida = noWikidata.
imdb Hämtning kan förhindras om man skriver |imdb = noWikidata.
sfdb Hämtning kan förhindras om man skriver |sfdb = noWikidata.
öppet_arkiv Hämtning kan förhindras om man skriver |öppet_arkiv = noWikidata.
yle_arenan Hämtning kan förhindras om man skriver |yle_arenan = noWikidata.

TemplateData[redigera wikitext]

Ingen beskrivning.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
färg_rubrikfärg_rubrik

ingen beskrivning

Okändvalfri
textfärg_rubriktextfärg_rubrik

ingen beskrivning

Okändvalfri
färg_titelfärg_titel

ingen beskrivning

Okändvalfri
textfärg_titeltextfärg_titel

ingen beskrivning

Okändvalfri
titeltitel

ingen beskrivning

Okändvalfri
loggalogga

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildbild

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildtextbildtext

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildbreddbildbredd

ingen beskrivning

Okändvalfri
originaltiteloriginaltitel

ingen beskrivning

Okändvalfri
genregenre

ingen beskrivning

Okändvalfri
skapad avskapad av

ingen beskrivning

Okändvalfri
regiregi

ingen beskrivning

Okändvalfri
manusmanus

ingen beskrivning

Okändvalfri
originalverkoriginalverk

ingen beskrivning

Okändvalfri
programledareprogramledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
lagledarelagledare

ingen beskrivning

Okändvalfri
domaredomare

ingen beskrivning

Okändvalfri
medverkandemedverkande

ingen beskrivning

Okändvalfri
skådespelareskådespelare

ingen beskrivning

Okändvalfri
kommentatorkommentator

ingen beskrivning

Okändvalfri
berättarröstberättarröst

ingen beskrivning

Okändvalfri
musikmusik

ingen beskrivning

Okändvalfri
fotograffotograf

ingen beskrivning

Okändvalfri
klippareklippare

ingen beskrivning

Okändvalfri
scenografscenograf

ingen beskrivning

Okändvalfri
avsnittavsnitt

ingen beskrivning

Okändvalfri
längd_typlängd_typ

ingen beskrivning

Okändvalfri
speltidspeltid

ingen beskrivning

Okändvalfri
säsongersäsonger

ingen beskrivning

Okändvalfri
landland

ingen beskrivning

Okändvalfri
språkspråk

ingen beskrivning

Okändvalfri
bolagbolag

ingen beskrivning

Okändvalfri
exekutiv producentexekutiv producent

ingen beskrivning

Okändvalfri
producentproducent

ingen beskrivning

Okändvalfri
distributördistributör

ingen beskrivning

Okändvalfri
Inspelningsplatsplats inspelningsplats

Plats(er) som serien spelades in på

Okändvalfri
redaktörredaktör

ingen beskrivning

Okändvalfri
originalkanaloriginalkanal

ingen beskrivning

Okändvalfri
årår

ingen beskrivning

Okändvalfri
bildformatbildformat

TV-programmets bildformat

Okändvalfri
ljudformatljudformat

ingen beskrivning

Okändvalfri
statusstatus

ingen beskrivning

Okändvalfri
föregångareföregångare

ingen beskrivning

Okändvalfri
relateraderelaterade

ingen beskrivning

Okändvalfri
uppföljareuppföljare

ingen beskrivning

Okändvalfri
hemsidahemsida

ingen beskrivning

Okändvalfri
imdbimdb

ingen beskrivning

Okändvalfri
sfdbsfdb

ingen beskrivning

Okändvalfri
öppet_arkivöppet_arkiv

ingen beskrivning

Okändvalfri
yle_arenanyle_arenan

ingen beskrivning

Okändvalfri
spinoffspinoff

ingen beskrivning

Okändvalfri

Se även[redigera wikitext]