Mall:Infobox TV-program

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
{{{titel}}}
{{{logga}}}
{{{bild}}}
{{{bildtext}}}
Originaltitel{{{originaltitel}}}
Genre{{{genre}}}
Skapad av{{{skapad av}}}
Regissör{{{regi}}}
Manus{{{manus}}}
Baserad på{{{originalverk}}}
Lagledare{{{lagledare}}}
Domare/jury{{{domare}}}
Medverkande{{{medverkande}}}
Kommentator{{{kommentator}}}
Berättarröst{{{berättarröst}}}
Musik{{{musik}}}
Fotograf{{{fotograf}}}
Antal avsnitt{{{avsnitt}}}
Längd (per avsnitt){{{speltid}}}
Antal säsonger{{{säsonger}}}
Land{{{land}}}
Språk{{{språk}}}
Produktion
Produktionsbolag{{{bolag}}}
Exekutiv producent{{{exekutiv producent}}}
Producent{{{producent}}}
Inspelningsplats{{{plats}}}
Redaktör{{{redaktör}}}
Distributör{{{distributör}}}
Sändning
Originalkanal{{{originalkanal}}}
Originalvisning{{{år}}}
Bildformat{{{bildformat}}}
Ljudformat{{{ljudformat}}}
Status{{{status}}}
Föregångare{{{föregångare}}}
Uppföljare{{{uppföljare}}}
Spinoff{{{spinoff}}}
Relaterade program{{{relaterade}}}
Externa länkar
 SVT Öppet arkiv

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Template-info.png Dokumentation


Wikidata-logo.svg
Den här mallen använder en eller flera egenskaper (properties) från Wikidata, se #Wikidata för detaljer.Användning[redigera wikitext]

{{Infobox TV-program
| titel       = <!-- Titel -->
| bild        = <!-- Bild -->
| bildtext      = <!-- Bildtext -->
| färg_titel     = <!-- Titelfärg -->
| textfärg_titel   = <!-- Titeltextens färg -->
| färg_rubrik    = <!-- Rubrikfärg -->
| textfärg_rubrik  = <!-- Rubriktextens färg -->
| originaltitel   = <!-- Originaltitel -->
| genre       = <!-- Genre -->
| skapad av     = <!-- Upphovsperson(er) -->
| regi        = <!-- Regissör(er) -->
| manus       = <!-- Manusförfattare -->
| originalverk    = <!-- verk som ligger till grund för programmet -->
| programledare   = <!-- De(n) som leder programmet -->
| lagledare     = <!-- Person(er) som leder ett lag i en tävling -->
| domare       = <!-- De personer som är domare/sitter i juryn -->
| skådespelare    = <!-- Återkommande skådespelare/medverkande i programmet -->
| kommentator    = <!-- Person(er) som kommenterar en tävling -->
| berättarröst    = <!-- Person(er) som berättar handlingen i ett tv-program -->
| musik       = <!-- Signaturmelodins kompositör(er) -->
| fotograf      = <!-- fotografens eller fotografernas namn -->
| avsnitt      = <!-- Hur många avsnitt av serien som gjordes eller har gjorts hittills -->
| speltid      = <!-- Hur långt varje avsnitt är, utan reklamavbrott -->
| säsonger      = <!-- Antal säsonger som har gjorts -->
| land        = <!-- Land som programmet gjordes för att sändas i -->
| språk       = <!-- Språk som talas i programmet -->
| bolag       = <!-- Det produktionsbolag som gjort serien -->
| exekutiv producent = <!-- Programmets exekutiva producent -->
| producent     = <!-- Programmets producent -->
| plats       = <!-- Plats där programmet spelades in -->
| distributör    = <!-- Programmets distributör -->
| originalkanal   = <!-- TV-kanal/nätverk som serien gjordes för -->
| år         = <!-- Vilket år, eller mellan vilka år, programmet sändes i ursprungslandet -->
| bildformat     = <!-- Bildformat -->
| ljudformat     = <!-- Ljudformat -->
| status       = <!-- Seriens status i nuläget, d.v.s. i produktion eller avslutad -->
| föregångare    = <!-- Föregående -->
| uppföljare     = <!-- Uppföljare -->
| relaterade     = <!-- Relaterade program -->
| hemsida      = <!-- Officiell webbplats -->
| imdb        = <!-- Id-nummer i IMDb, Internet Movie Database -->
| sfdb        = <!-- Id-nummer i SFdb, Svensk Filmdatabas -->
| öppet_arkiv    = <!-- Programmets titel på Öppet arkiv. Antingen _ eller %20 mellan orden (testa - ej enhetligt på ÖA). -->
}}
{{Infobox TV-program
| titel       = 
| bild        = 
| bildtext      = 
| färg_titel     = 
| textfärg_titel   = 
| färg_rubrik    = 
| textfärg_rubrik  = 
| originaltitel   = 
| genre       = 
| skapad av     = 
| regi        = 
| manus       = 
| originalverk    = 
| programledare   = 
| lagledare     = 
| domare       = 
| skådespelare    = 
| kommentator    = 
| berättarröst    = 
| musik       = 
| fotograf      = 
| avsnitt      = 
| speltid      = 
| säsonger      = 
| land        = 
| språk       = 
| bolag       = 
| exekutiv producent = 
| producent     = 
| plats       = 
| distributör    = 
| originalkanal   = 
| år         = 
| bildformat     = 
| ljudformat     = 
| status       = 
| föregångare    = 
| uppföljare     = 
| relaterade     = 
| hemsida      = 
| imdb        = 
| sfdb        = 
| öppet_arkiv    = 
}}

Wikidata[redigera wikitext]

Den här mallen kan hämta information från Wikidata. Information från Wikidata hämtas bara om det inte finns värden definierade lokalt på svenska Wikipedia. Om man vill hindra att uppgifter hämtas från Wikidata kan man lägga till en uppgift lokalt istället.

Följande parametrar kan hämta information från Wikidata:

Parameter Övrigt
originaltitel
regi Hämtas bara om antalet värden på Wikidata är färre än 5. Hämtning kan manuellt förhindras om man skriver |regi = noWikidata.
manus Hämtning kan förhindras om man skriver |manus = noWikidata.
originalverk Kan även visa originalverkets författare.
programledare Kan även visa intervall
medverkande
musik
avsnitt
säsonger
bolag
producent
plats
originalkanal Kan även visa intervall
år
hemsida Hämtning kan förhindras om man skriver |hemsida = noWikidata.
imdb Hämtning kan förhindras om man skriver |imdb = noWikidata.
sfdb Hämtning kan förhindras om man skriver |sfdb = noWikidata.
öppet_arkiv Hämtning kan förhindras om man skriver |öppet_arkiv = noWikidata.

Ingen beskrivning.

Mallparametrar

ParameterBeskrivningTypStatus
Färg_rubrikfärg_rubrik

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Textfärg_rubriktextfärg_rubrik

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Färg_titelfärg_titel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Textfärg_titeltextfärg_titel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Titeltitel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Loggalogga

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildbild

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildtextbildtext

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Originaltiteloriginaltitel

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Genregenre

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Skapad avskapad av

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Regiregi

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Manusmanus

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Originalverkoriginalverk

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Baserad påbaserad på

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Programledareprogramledare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Lagledarelagledare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Domaredomare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Medverkandemedverkande

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Skådespelareskådespelare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Kommentatorkommentator

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Berättarröstberättarröst

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Musikmusik

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Fotograffotograf

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Avsnittavsnitt

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Längd_typlängd_typ

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Speltidspeltid

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Säsongersäsonger

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Landland

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Språkspråk

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bolagbolag

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Exekutiv producentexekutiv producent

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Producentproducent

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Distributördistributör

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Platsplats

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Redaktörredaktör

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Originalkanaloriginalkanal

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Årår

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Bildformatbildformat

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Ljudformatljudformat

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Statusstatus

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Föregångareföregångare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Relateraderelaterade

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Uppföljareuppföljare

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Hemsidahemsida

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Imdbimdb

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Sfdbsfdb

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri
Öppet_arkivöppet_arkiv

ingen beskrivning

Standard
tom
Exempel
tom
Autovärde
tom
Okändvalfri