Mall:JULIANDAY

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen beräknar värdet på den Julianskt datum mitt på dagen (kl. 12) på datumet angivet. Resultatet är giltigt för alla proleptiska datum i den Gregorianska kalendern tillbaka till den 1 mars, 4801 f.Kr. vid midnatt.

Syntax:
{{JULIANDAY|år|[månad]|[dag]|[timme]|[minut]|[sekund]}}
 • år (nödvändigt) måste vara astronomiskt (år=1 för 1 e.Kr., år=0 för 1 f.Kr., år=-1 för 2 f.Kr.).
 • månad (frivilligt, standardvärde 1) kan uttryckas mellan 1 och 12 från januari till december.
 • året och månaden omvandlas först till ett antal i månader och avrundas sedan till närmaste heltal för att beräkna faktiskt år och månad för att kunna beräkna datum.
 • dag (frivilligt, standardvärde 1) anges normalt mellan 1 och 31. Kan anges i decimalform för delar av dagen.
 • timme (frivilligt, standardvärde 12) anges normalt mellan 0 och 23. Observera att julianska dagar börjar klockan 12 på dagen och att timmarna 0-11 på en vanlig dag därför är en juliansk dag tidigare än timmarna 12-23. Decimaler kan användas för delar av en timme.
 • minut och sekund (frivilligt, standardvärde 0) anges normalt mellan 0 och 59. Decimaler kan användas för delar av en minut eller sekund.
 • Alla parametrar kan vara valfritt numeriskt uttryck som utvärderas före beräkningen.


Exempel: (engelska)
 • {{JULIANDAY|-4800|2|29|23|59|59}} returns -32044.500011574 (proleptiskt) (in year 4801 BC), last Gregorian date where the result is false (the returned JD is too large by 365 days)
 • {{JULIANDAY|-4800|3|1|0|0|0}} returns -32410.5 (proleptic) (in year 4801 BC), first Gregorian date where the result is correct
 • {{JULIANDAY|-4800|3|1}} returns -32410 (proleptic) (in year 4801 BC), same date at noon
 • {{JULIANDAY|-4800|3|2}} returns -32409 (proleptic) (in year 4714 BC), tests the 1 day increment
 • {{JULIANDAY|-4713|11|24}} returns 0 (proleptic) (in year 4714 BC)
 • {{JULIANDAY|-4713|11|25}} returns 1 (proleptic) (in year 4714 BC)
 • {{JULIANDAY|0|1|1}} returns 1721060 (proleptic) (in year 1 BC)
 • {{JULIANDAY|0|12|25}} returns 1721419 (proleptic)
 • {{JULIANDAY|0|12|30}} returns 1721424 (proleptic) (Julian Anno Domini, first day in proleptic Julian year 1 AD, or December 30 in proleptic Gregorian year 1 BC)
 • {{JULIANDAY|0|12|31}} returns 1721425 (proleptic)
 • {{JULIANDAY|1|1|1}} returns 1721426 (proleptic) (Gregorian Anno Domini, in proleptic Gregorian year 1 AD, or January 3 in proleptic Julian year 1 AD)
 • {{JULIANDAY|200|2|28}} returns 1794167 (proleptic) (last day of Julian leap year 200 AD, not leap in the proleptic Gregorian calendar)
 • {{JULIANDAY|200|3|1}} returns 1794168 (proleptic) (first day where the Julian and proleptic Gregorian calendars are equivalent)
 • {{JULIANDAY|300|2|28}} returns 1830691 (proleptic) (last day where the Julian and proleptic Gregorian calendars are equivalent)
 • {{JULIANDAY|300|3|1}} returns 1830692 (proleptic) (first day of difference between the Julian and proleptic Gregorian calendars, in leap Julian year 300 AD, not leap in the proleptic Gregorian calendar)
 • {{JULIANDAY|325|3|21}} returns 1839843 (proleptic) (spring equinox observed at the Christian First Council of Nicaea, taken as a reference for aligning the Julian calendar to the proleptic Gregorian)
 • {{JULIANDAY|1782|10|14}} returns 2372209 (proleptic) (last proleptic Gregorian day, actually the 4th of October in the Julian calendar)
 • {{JULIANDAY|1782|10|15}} returns 2372210 (first non proleptic Gregorian day, equals the 5th of October in the previous Julian calendar)
 • {{JULIANDAY|1858|11|16|12|00|00}} returns 2400000 (start of epoch for the Reduced Julian Day, RJD)
 • {{JULIANDAY|1858|11|17|00|00|00}} returns 2400000.5 (start of epoch for the Modified Julian Day, MJD)
 • {{JULIANDAY|1968|05|24|00|00|00}} returns 2440000.5 (start of epoch for the NASA's Truncated Julian Day, TJD)
 • {{JULIANDAY|1995|10|10|00|00|00}} returns 2450000.5 (start of epoch for the current NIST's Truncated Julian Day, TJD mod 10000)
 • {{JULIANDAY|1999|12|31}} returns 2451544
 • {{JULIANDAY|2000|1|1}} returns 2451545 (the “Y2K bug's day” and millennium celebrations)
 • {{JULIANDAY|2000|1|2}} returns 2451546
 • {{JULIANDAY|2000|2|1}} returns 2451576
 • {{JULIANDAY|2000|3|1}} returns 2451605
 • {{JULIANDAY|2000|12|31}} returns 2451910 (last day of the 2nd millennium and of the 20th century in the Gregorian calendar)
 • {{JULIANDAY|2001|1|1}} returns 2451911 (first day of the 3rd millennium and of the 21st century in the Gregorian calendar)
 • {{JULIANDAY|2001|12|31}} returns 2452275
 • {{JULIANDAY|2002|12|31}} returns 2452640
 • {{JULIANDAY|2003|12|31}} returns 2453005
 • {{JULIANDAY|2006|2|1}} returns 2453768
 • {{JULIANDAY|2006|3|1}} returns 2453796
 • {{JULIANDAY|2006|3|31}} returns 2453826
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|0|0|0}} returns 2453855.5
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|01|35|48}} returns 2453855.5665278
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|11|59|60}} returns 2453856
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|12.0}} returns 2453856
 • {{JULIANDAY|2006|4|30}} returns 2453856
 • {{JULIANDAY|2006|4|30|23|59|59}} returns 2453856.4999884
 • {{JULIANDAY|2006|5|1|00|00|00}} returns 2453856.5
 • {{JULIANDAY|2006|5|1|12|00|00}} returns 2453857
 • {{JULIANDAY|2006|5|1}} returns 2453857

Se även[redigera wikitext]