Mall:Kemifärg2

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Översikt[redigera wikitext]

Aggregationstillstånd[redigera wikitext]

 •  A  gas#ff0000
 •  A  gas (förutsagt)#ff0000
 •  A  flytande#008000
 •  A  flytande (förutsagt)#008000
 •  A  fast #000000
 •  A  fast (förutsagt)#000000
 •  A  okänt aggregationstillstånd#696969

Ämnesklass[redigera wikitext]

 •      alkalimetall#ff6666
 •      alkalisk jordartsmetall#ffdead
 •      lantanoid#ffbfff
 •      aktinoid#ff99cc
 •      övergångsmetall#ffc0c0
 •      övrig metall#cccccc
 •      halvmetall#cccc99
 •      diatomisk icke-metall#e7ff8f
 •      polyatomisk icke-metall#a1ffc3
 •      ädelgas#c0ffff

Alternativa ämnesklasser:

 •      sällsynt jordartsmetall#ffbffe
 •      halogen#ffff99
 •      inre övergångsmetall#d8bfd8

Förutsagda ämnesklasser:

 •      alkalimetall (förutsagt)#d8bcbc
 •      alkalisk jordartsmetall (förutsagt)#ffecd3
 •      övergångsmetall (förutsagt)#ffe2e2
 •      övrig metall (förutsagt)#d8d8d8
 •      halvmetall (förutsagt)#e2e2aa
 •      diatomisk icke-metall (förutsagt)#f2ffc2
 •      polyatomisk icke-metall (förutsagt)#d0ffe1
 •      ädelgas (förutsagt)#ddffff

Ämnesklasser för förlängda periodiska systemet:

 •      superaktinoid#d1ddff
 •      ekasuperaktinoid#c6dd9d

Reducerad ämnesklass[redigera wikitext]

 •      metall#eee8aa
 •      metall (förutsagt)#eee8aa
 •      halvmetall#cccc99
 •      halvmetall (förutsagt)#e2e2aa
 •      icke-metall#b0e0e6
 •      icke-metall (förutsagt)#b0e0e6

Förekomst[redigera wikitext]

 •      ursprungligt2px solid #8811ff
 •      sönderfallsprodukt2px dashed #773300
 •      syntetiskt2px dotted #4499ff

Block[redigera wikitext]

 •      s-blocket#ff9999
 •      p-blocket#fdff8c
 •      d-blocket#99ccff
 •      f-blocket#9bff99
 •      g-blocket#fd99ff

Förutsagda block:

 •      s-blocket (förutsagt)#ffcccc
 •      p-blocket (förutsagt)#ffffbf
 •      d-blocket (förutsagt)#c7eeff
 •      f-blocket (förutsagt)#cdffcc
 •      g-blocket (förutsagt)#febfff

Upptäckt[redigera wikitext]

 •      antiken–medeltiden#ffb9b9
 •      före 1800#dfcdff
 •      1800–1849#cbffb9
 •      1850–1899#b9ffe4
 •      1900–1949#ffe2b9
 •      1950–1999#fff6b9
 •      2000–nutid#ffb9ef
 •      framtiden#ffffff

Maximumvalens[redigera wikitext]

 •      0#c0ffff
 •      1#ff8989
 •      2#ffdead
 •      3#ffbfff
 •      4#cccccc
 •      5#cccc99
 •      6#a0ffa0
 •      7#ffff99
 •      8#d1ddff
 •      9#c6dd9d

Goldschmidtklassifikation[redigera wikitext]

 •      litofil#ffbb77
 •      siderofil#ff2b80
 •      kalkofil#fff888
 •      atmofil#bbffff
 •      syntetiskt2#ffffff

Lätt- versus tungmetall[redigera wikitext]

 •      lättmetall#99ff99
 •      tungmetall#99ffff
 •      tungmetall+#33ccff

Radioaktivitet[redigera wikitext]

 •      A (stabil) → #000000
 •      B (> 109 a) → #8B008B
 •      C (107 till 109 a) → #0000FF
 •      D (105 till 107 a) → #3366FF
 •      E (103 till 105 a) → #00EEEE
 •      F (10 till 103 a) → #00DD00
 •      G (1 till 10 a) → #AAFF00
 •      H (30 d till 1 a) → #FFFF00
 •      I (1 d till 30 d) → #FFBB00
 •      J (1 h till 1 d) → #FF7700
 •      K (1 min till 1 h) → #FF0000
 •      L (1 s till 1 min) → #CCCCCC
 •      M (10−5 till 1 s) → #EEEEEE
 •      N (10−10 till 10−5 s) → #FFFFFF
 •      O (< 10−10 s) → #FFFFFF
Halveringstid
El Stabil
El > 109 a
El 107 till 109 a
 El  105 till 107 a
El 103 till 105 a
El 10 till 103 a
El 1 till 10 a
El 30 d till 1 a
El 1 d till 30 d
El 1 h till 1 d
El 1 min till 1 h
El 1 s till 1 min
El 10−5 till 1 s
El 10−10 till 10−5 s
El < 10−10 s

Tabell[redigera wikitext]

 •      tabelltitel#d8d8d8
 •      tabellhuvud#e0e0e0
 •      tabellkolumnhuvud#e8e8e8
 •      tabellmarkering#f0f0f0
 •      tabellbakgrund#f8f8f8
 •      tabellram#a9a9a9

Osäkerhet[redigera wikitext]

 •      oupptäckt#ffffff
 •      okänt aggregationstillstånd#696969
 •      okända kemiska egenskaper#e8e8e8
 •      okänt#ffffff
 •      icke-bedömdtransparent