Mall:Mapframe

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Parametrar[redigera wikitext]

Parameter Förklaring
lat latitud för kartans initiala mittpunkt (och för Point om ej parametern data används)
long longitud för kartans initiala mittpunkt (och för Point om ej parametern data används)
width kartans bredd
height kartans höjd
align kartans placering, left, right eller center
zoom kartans initiala zoomnivå
text text som placeras under kartan
geotype typ av överlagrad "figur", Point, Multipoint, LineString, MultiLineString, Polygon eller Multipolygon
data koordinatpar "lat,lon" för överlagrad "figur".
  • För Point anges ett koordinatpar
  • För MultiPoint anges ett koordinatpar per punkt, koordinatparen separeras med ; (semikolon)
  • För LineString anges ett koordinatpar per "hörn", koordinatparen separeras med ; (semikolon)
  • För MultiLineString som för LineString, olika linjer separeras med ;;
  • För Polygon anges ett koordinatpar per punkt, koordinatparen (minst 4 st) separeras med ; (semikolon)
  • För MultiPolygon som för Polygon, olika polygoner separeras med ;;
marker-size storlek för markör(er) (för geotype Point och MultiPoint), small, medium eller large
marker-symbol symbol för markör(er) (för geotype Point och MultiPoint), se den här sidan
marker-color färg för markör(er) i formatet #nnnnnn (för geotype Point och MultiPoint)
stroke färgen på linjer i formatet #nnnnnn (för geotype LineString, Polygon och MultiPolygon)
stroke-width bredden på linjer (för geotype LineString, MultiLineString, Polygon och MultiPolygon)
stroke-opacity täckningsgrad (opacitet) för linjer (0–1) (för geotype LineString, MultiLineString, Polygon och MultiPolygon)
fill fyllnadsfärg för polygoner i formatet #nnnnnn (för geotype Polygon och MultiPolygon)
fill-opacity täckningsgrad (opacitet) för polygon(er) (0–1) (för geotype Polygon och MultiPolygon)
description beskrivning som skrivs ut när man klickar på en överlagrad "figur"
image bild som visas vid beskrivningen när man klickar på en överlagrad "figur"

Exempel[redigera wikitext]

Bara en naken karta

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9}}


Map
Med Point i mitten av kartan

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=Point|fill=#0000ff}}


Map
Med Point på annan plats (och med beskrivning, klicka på markören)

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=Point|data=57.998056,14.291111||fill=#0000ff|description=[[Näs slott]]|image=Näs_borgruin_Jönköping.jpg}}


Map
Med MultiPoint och "karttext"

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=MultiPoint|data=57.998056,14.291111;58.035,14.352222;58.029,14.4556|text=Tre platser.|fill=#0000ff}}


Map
Tre platser.
Med LineString

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=LineString|data=57.998056,14.291111;58.035,14.352222;58.029,14.4556|stroke=#ff00ff|stroke-width=4}}


Map
Med MultiLineString

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=MultiLineString|data=57.998056,14.291111;58.035,14.352222;58.029,14.4556;;58.03,14.291111;58.06,14.35;58.08,14.45|stroke=#ff00ff|stroke-width=4}}


Map
Med Polygon

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=MultiPolygon|description=Gränsen för något|data=57.9910,14.2458 ;57.9924,14.3523;58.1163,14.4477;58.1167,14.3475;57.9910,14.2458|stroke=#ff0000|stroke-width=2|fill=#00ff00|fill-opacity=0.3}}


Map
Med MultiPolygon

{{Mapframe|lat=58.048|long=14.335|width=400|height=400|align=left|zoom=9|geotype=MultiPolygon|description=Gränsen för något|data=57.9910,14.2458 ;57.9924,14.3523;58.1163,14.4477;58.1167,14.3475;57.9910,14.2458;;58.2748,14.3371 ;58.2040,14.2849;58.1518,14.3783;58.1909,14.5596;58.2748,14.5321;58.2748,14.3371|stroke=#ff0000|stroke-width=2|fill=#00ff00|fill-opacity=0.3}}


Map