Mall:Multiple image

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall gör en ruta som kan innehålla mellan två och tio bilder. De kan antingen visas vertikalt eller horisontellt med bildtext för hela rutan eller för varje enskild bild.

Mallen kan automatiskt anpassa bildstorlekars bredd vid en bestämd bredd på rutan medan bilderna fortfarande har samma höjd.

Observera att mallen inte tar hänsyn till användares inställning för standardstorlek på bilder.

Om parametrar för bildstorlek utelämnas så sätter mallen automatiskt bilderna till bredden 200px. Detta oavsett vad läsaren har för standardinställning för bildbredd. Detta kan göra att proportionerna jämfört med de andra bilderna i artikeln kan se konstig ut.

Syntax och parametrar[redigera wikitext]

Nedan visas kod för en ruta utan automatisk anpassning av bildstorlek i höjdled.
{{multiple image
<!-- Utseendeparametrar -->
 | align       = <!-- right (standardinställning), left, center, none --> 
 | direction     = <!-- horizontal (standardinställning), vertical -->
 | background color = <!-- rutans bakgrundsfärg -->
 | width       = <!-- varje bilds bredd angivet i pixlar (ett heltal, utan "px"-ändelse); anges detta värde ignoreras de enskilda bildernas angivna bredd ("width[n]")-->
 | caption_align   = <!-- left (standardinställning), center, right --> 

<!-- Rubrik -->
 | header_background = 
 | header_align   = <!-- center (standardinställning), left, right -->
 | header      = 

<!-- bild 1 -->
 | image1      = <!-- endast filnamnet, d.v.s. utan prefixet "Fil:" -->
 | width1      = <!-- bredden för denna bild, inaktiveras om parametern ''width'' (under utseendeparametrar) anges-->
 | alt1       = 
 | link1       = 
 | caption1     = 
<!-- bild 2 -->
 | image2      = <!-- endast filnamnet, d.v.s. utan prefixet "Fil:" -->
 | width2      = <!-- bredden för denna bild, inaktiveras om parametern ''width'' (under utseendeparametrar) anges-->
 | alt2       = 
 | link2       = 
 | caption2     = 
<!-- ... och så vidare, mallen klarar av maximalt tio bilder (image10) -->

<!-- Mallfot -->
 | footer_background = 
 | footer_align   = <!-- left (standardinställning), center, right -->
 | footer      = 
}}
Nedan visas kod för en ruta med automatisk anpassning av bildstorlek i höjdled när rutan har en fixerad bredd.
{{multiple image
<!-- Utseendeparametrar -->
 | align       = <!-- right (standardinställning), left, center, none --> 
 | direction     = <!-- horizontal (standardinställning), vertical -->
 | background color = <!-- rutans bakgrundsfärg -->
 | total_width    = <!-- totala bredden för hela rutan med alla bilder i (ett heltal, utan "px"-ändelse) -->
 | caption_align   = <!-- left (standardinställning), center, right --> 

<!-- Rubrik -->
 | header_background = 
 | header_align   = <!-- center (standardinställning), left, right -->
 | header      = 

<!-- bild 1 -->
 | image1      = <!-- endast filnamnet, d.v.s. utan prefixet "Fil:" -->
 | alt1       = 
 | link1       = 
 | caption1     = 
<!-- bild 2 -->
 | image2      = <!-- endast filnamnet, d.v.s. utan prefixet "Fil:" -->
 | alt2       = 
 | link2       = 
 | caption2     = 
<!-- ... och så vidare, mallen klarar av maximalt tio bilder (image10) -->

<!-- Mallfot -->
 | footer_background = 
 | footer_align   = <!-- left (standardinställning), center, right -->
 | footer      = 
}}
Parameter Förklaring
align Placering av mallen/rutan. Höger, vänster eller centrerad.
direction Bildernas orientering. Vågrätt (liggandes) eller lodrätt (ståendes).
background color Rutans färg bakom bilderna.
header_background Bakgrundsfärg för rubriken
header_align Placering av rubriktexten. Höger, vänster eller centrerad.
header Rubriktext
width Värdet anger hur stor bredd varje enskild bild kommer få. Parametern tvingar bilderna till bredden och ignorerar parametern "width[n]".
total_width Används för att ange den totala bredden för hela rutan med bilderna i. Mallen anpassar bildernas bredd så höjden blir densamma. Använd inte tillsammans med parametern width ovan.
image[n] Filnamn för bilden. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
width[n] Bredd för bilden. Parametern har två användningar:
 1. Fast bredd för bilden (ett heltal, utan "px"-ändelse). Denna parameter övertrumfas om width används. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
 2. Originalbildens fulla bredd. Används om total_width har angivits, detta för att mallen ska kunna ställa in höjden automatiskt. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
height[n] Originalbildens fulla höjd. Används om total_width har angivits, detta för att mallen ska kunna ställa in höjden automatiskt. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
alt[n] ALT-text för bilden. Se även en:Wikipedia:Manual of Style/Accessibility/Alternative text for images (på engelska). Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
link[n] För att ändra sida som bilden hänvisar till när man klickar på den. Använd bara om du vet att bilden ligger under en helt fri licens som public domain eller CC0. Om du är osäker bör du utelämna parametern helt. Vid användning av parametern utan något värde angivet så länkar bilden inte någonstans och blir oklickbar. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
thumbtime[n] Enbart vid användning av ogg-filmer. Parametern ändrar visningsbilden filmen har innan uppspelning. Se även och Commons:Video#Setting a video thumbnail image. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första filmen, 2 för andra filmen osv.
caption[n] Bildtext. Visas under bilden. Byt ut [n] mot ett värde (1 till 10), 1 för första bilden, 2 för andra bilden osv.
caption_align Placering av bildtexten för samtliga bilder. Höger, vänster eller centrerad.
footer_background Bakgrundsfärg för mallfoten
footer_align Placering av mallfotstexten. Höger, vänster eller centrerad. Av tekniska skäl (för mobilvy) bör vänster och höger inte användas.
footer Mallfotstext.

Exempel[redigera wikitext]

Ett gult kort
Ett rött kort
Spelare varnas med ett gult kort och visas ut med ett rött.
{{multiple image
 | width = 60
 | image1 = Yellow card.svg
 | alt1 = Ett gult kort
 | image2 = Red card.svg
 | alt2 = Ett rött kort
 | footer = Spelare varnas med ett gult kort och visas ut med ett rött.
}}
Demonstration av transparenta PNG-bilder
Färgade tärningar mot en vit bakgrund
En PNG-bild med ett transparent lager på 8 bitar...
Färgade tärningar mot en rutig bakgrund
...här mot en rutad bakgrund.
{{multiple image
 | align = left
 | direction = vertical
 | width = 200
 | header = Demonstration av transparenta [[PNG]]-bilder
 | image1 = PNG transparency demonstration 1.png
 | alt1 = Färgade tärningar mot en vit bakgrund
 | caption1 = En PNG-bild med ett transparent lager på 8 bitar...
 | image2 = PNG transparency demonstration 2.png
 | alt2 = Färgade tärningar mot en rutig bakgrund
 | caption2 = ...här mot en rutad bakgrund.
}}
2
3
4
När en användare har många utmärkelser kan han eller hon representera dem med släpspännen.
{{multiple image
 | width = 60
 | image1=Ribbon numeral 2.png | alt1=2
 | image2=Ribbon numeral 3.png | alt2=3
 | image3=Ribbon numeral 4.png | alt3=4
 | footer = När en användare har många [[Wikipedia:Utmärkelser|utmärkelser]] kan han eller hon representera dem med [[:en:Wikipedia:Ribbons|släpspännen]].
}}

Bakgrundsfärg[redigera wikitext]

Du ändrar bakgrundsfärgen bakom bilderna genom parametern |background color=. Det går att ange både som text lightgreen eller hexadeceimalt #90ee90. Se även Wikipedia:Färger och HTML-färger.

Grön ört med några små gulvita blommor
Tre små vita och gula blommor
Bladen från en växt grupperade tre och tre med tre flikar
Desmeknoppar (Adoxa moschatellina)
{{multiple image
 | align = left
 | background color = lightgreen
 | width = 160
 | image1 = Adoxa_moschatellina_210406.jpg
 | alt1 = Grön ört med några små gulvita blommor
 | image2 = Adoxa_moschatellina_210406a.jpg
 | alt2 = Tre små vita och gula blommor
 | image3 = adoxa_moschatellina_blatt.jpeg
 | alt3 = Bladen från en växt grupperade tre och tre med tre flikar
 | footer = [[Desmeknoppar]] (''Adoxa moschatellina'')
}}

Länkar (link[n])[redigera wikitext]

En mula
En mula
(骡子 luózi)
En åsna
En åsna
(驴子 lǘzi)
En regnbåge
En fisk
( )
Bilden på mulan länkar till artikeln Mula; bilden på åsnan länkar inte någons; bilden på regnbågen leder till bildens fibeskrivningssida.
{{multiple image
 | align = left

 | image1 = Frecklesmule.jpg
 | width1 = 143
 | alt1 = En mula
 | link1 = Mula
 | caption1 = En mula<br />(骡子 ''luózi'')

 | image2 = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | width2 = 150
 | alt2 = En åsna
 | link2 = 
 | caption2 = En åsna<br />(驴子 ''lǘzi'')

 | image3 = Rainbow_trout.png
 | width3 = 91
 | alt3 = En regnbåge
 | caption3 = En fisk<br />({{lang|zh|2=鱼}} '''')

 | footer = Bilden på mulan länkar till artikeln [[Mula]]; bilden på åsnan länkar inte någons; bilden på regnbågen leder till bildens fibeskrivningssida.
}}

Riktning[redigera wikitext]

Som standard i mallen visas bilderna horisontellt. Nedan syns exempel på hur det kan se ut. Till vänster är parametern |direction= satt till horizontal, men det går lika bra att helt utesluta parametern för samma resultat. Till höger är parametern |direction= satt till vertical och bildar då en kolumn med bilder.

(horizontal)
(vertical)

På vissa mobila enheter kommer vissa bilder att visas vertikalt om den totala bredden är större än 320.

Samma höjd[redigera wikitext]

Notera att detta är onödigt om bilderna har samma bildförhållande. Om det är fallet kan du ange |width därefter.(?)
 1. Bestäm dig för hur stor du vill att hela rutan skall vara, låt säga 320 pixlar.
 2. Ange det värdet, 320, för parametern |total_width=
En åsna
En rektangulär bild med en åsna. Originalbilden är 536 pixlar hög.
En regnbåge
En kvadratisk bild av en fisk. Originalbilden är 300 pixlar hög.
Båda bilderna återges nu med samma höjd. Och hela rutan har en total bredd på 320 pixlar.
{{multiple image
 | align = right
 | total_width = 320

 | image1 = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | alt1 = En åsna
 | caption1 = En rektangulär bild med en åsna. Originalbilden är 536 pixlar hög.

 | image2 = Rainbow_trout.png
 | alt2 = En regnbåge
 | caption2 = En kvadratisk bild av en fisk. Originalbilden är 300 pixlar hög.

 | footer = Båda bilderna återges nu med samma höjd. Och hela rutan har en total bredd på 320 pixlar.
}}

Bildförhållandet för varje bild hämtas automatiskt från filens metadata. Du kan ersätta bildernas originalbredd och originalhöjd genom att

 • Undersöka de enskilda bildbeskrivningssidorna för originalupplösningen. Exempelvis:
 • Specify the full width and height for each image, of the form:
  • |width1= |height1= |width2= |height2=

Fler rader[redigera wikitext]

För att göra en samling av flera bilder med flera rader använder du parametern |perrow=. Värdet kan vara ett enskilt nummer, men även en lista av nummer avgränsade med snedstreck (/). Denna funktion är kompatibel med parametern |total_width= och ger rader med bilder som anpassas till rutans totala bredd.

Mätinstrument. Medurs från övre vänstra bilden: Optical Theodolite, Robotic total station, Optical level, Real-time kinematic GPS Base station.
{{multiple image|perrow = 2|total_width=300
| image1 = Kern_Theodolit_DKM2-A.jpg
| image2 = Total-Robotic-Station.jpg
| image3 = DumpyLevel.jpg
| image4 = GPS_Survey_Equipment_at_Weir_Dyke_Bridge_-_geograph.org.uk_-_336908.jpg
| footer = Mätinstrument. Medurs från övre vänstra bilden: Optical Theodolite, Robotic total station, Optical level, Real-time kinematic GPS Base station.
}}

Ta bort ramen[redigera wikitext]

Ramen runt de enskilda bilderna kan tas bort med hjälp av denna parameter med det angivna värdet |image_style=border:none;

En åsna
Bild på en åsna
En fisk
Bild på en fisk
{{multiple image
 | align = right
 | total_width = 320
 | image_style = border:none;

 | image1 = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | alt1 = En åsna
 | caption1 = Bild på en åsna

 | image2 = Rainbow_trout.png
 | alt2 = En fisk
 | caption2 = Bild på en fisk
}}

Öka mellanrummet mellan bilderna[redigera wikitext]

Mellanrummet mellan bilderna kan ökas genom att använda sig av parametern |image_gap=. Värdet måste vara ett positivt heltal.

En åsna
Bild på en åsna
En fisk
Bild på en fisk
{{multiple image
 | align = right
 | total_width = 320
 | image_gap = 20

 | image1 = Donkey in Clovelly, North Devon, England.jpg
 | alt1 = En åsna
 | caption1 = Bild på en åsna

 | image2 = Rainbow_trout.png
 | alt2 = En fisk
 | caption2 = Bild på en fisk
}}

TemplateData[redigera wikitext]

This template creates a box with two to ten images arranged vertically or horizontally with captions for the entire box and/or for each images.

Mallparametrar[Redigera TemplateData]

Denna mall föredrar blockformatering av parametrar.

ParameterBeskrivningTypStatus
Alignmentalign

Sets text-wrapping around image box, where "none" places the box on the left edge with no text-wrapping, "center" places the box at center with no text-wrapping and "left" and "right" refer to position of box on screen with text-wrapping.

Standard
right
Exempel
left/right/center/none
Strängföreslagen
Directiondirection

Direction in which to tile the images.

Föreslagna värden
horizontal vertical
Standard
horizontal
Exempel
horizontal/vertical
Strängföreslagen
Frame widthtotal_width

Use to scale the images to the same height and this total width. Do not use both total_width and width. Integer width in pixels; no "px" suffix

Exempel
400
Nummerföreslagen
Row layoutperrow

Create an array of images, with multiple rows. The value passed to may be a single number or a list of numbers with each row delimited by /. Can be combined with total_width for automatic sizing of images.

Exempel
1 / 2 / 1
Strängvalfri
Image widthwidth

Width overrides Width 1, Width 2, Width 3, etc. If you want the images to be different sizes, do not provide the width parameter. Integer width in pixels; no "px" suffix

Exempel
200
Nummervalfri
Background colorbackground color

Defines the background color between the border of the box and the images. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible.

Exempel
#EEFFGG or red
Strängvalfri
Caption alignmentcaption_align

ingen beskrivning

Standard
left
Exempel
left/right/center
Strängvalfri
Image 1image1

Image 1 is name of first image. Similarly for Image 2, etc. File name only; no "File:" or "Image:" prefix.

Exempel
example.jpg
Filobligatorisk
Width 1width1

width 1 is width of first image. Similarly for Width 2, etc.

Nummervalfri
Alt text 1alt1

The [[alt text]] of first image (see [[WP:ALT]]). Similarly for Alt text 2, etc.

Radföreslagen
Caption 1caption1

Caption 1 is caption of first image. Similarly for Caption 2, etc.

Innehållföreslagen
Link 1link1

Where the first page links to. Similarly for Link 2, etc. If not specified, image links to the image description page as usual. If specified to the empty value, the image does not link anywhere; this should be used for purely decorative images as per [[WP:ALT]]. Important: If the image is under a free license like the GFDL or a CC license, you must not use this parameter as the terms of those licenses require the license, or a link to it, to be reproduced with the image. The image must, therefore, link to its image page. Public domain and (theoretically) fair use images are not subject to this restriction.

Sidnamnvalfri
Thumbtime 1thumbtime1

If image1 is an Ogg Theora file, sets the time within the video that is used for the initial display. Either a number of seconds or hours:minutes:seconds. Similarly for Thumb time 2, etc.

Strängvalfri
Image 2image2

ingen beskrivning

Exempel
example.jpg
Filföreslagen
Width 2width2

ingen beskrivning

Nummervalfri
Alt text 2alt2

ingen beskrivning

Radföreslagen
Caption 2caption2

ingen beskrivning

Innehållföreslagen
Link 2link2

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Thumbtime 2thumbtime2

ingen beskrivning

Strängvalfri
Image 3image3

ingen beskrivning

Exempel
example.jpg
Filvalfri
Width 3width3

ingen beskrivning

Nummervalfri
Alt text 3alt3

ingen beskrivning

Radvalfri
Caption 3caption3

ingen beskrivning

Innehållvalfri
Link 3link3

ingen beskrivning

Sidnamnvalfri
Thumbtime 3thumbtime3

ingen beskrivning

Strängvalfri
Image gapimg_gap

Override the distance between adjacent images. Integer width in pixels; no "px" suffix

Exempel
20
Nummervalfri
Image styleimage_style

Override the default styling of the image frame.

Strängvalfri
Headerheader

A header text to place above the entire frame.

Innehållvalfri
Header backgroundheader_background

Defines the background color of the header field. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible

Exempel
#EEFFGG or red
Strängvalfri
Header alignmentheader_align

ingen beskrivning

Standard
center
Exempel
left/right/center
Strängvalfri
Footerfooter

ingen beskrivning

Innehållvalfri
Footer backgroundfooter_background

Defines the background color of the footer field. Changing the background can be bad for accessibility, avoid when possible

Exempel
#EEFFGG or red
Strängvalfri
Footer alignmentfooter_align

ingen beskrivning

Standard
left
Exempel
left/right/center
Strängvalfri

Underhållskategorier[redigera wikitext]