Mall:N/a

Från Wikipedia

Används för att markera en cell i en tabell med en specifik färg och text. Parametrar är: align (standard är center) och 1 (standard är i.u.).

i.u.