Mall:Navbox

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Mallen är till för att på ett enkelt sätt skapa mallar för liggande navigationsrutor med komplex struktur. I mobil vy döljs navbox-baserade navigationsrutor, vid smala skärmar. Tänk på att mallen används för att standardisera alla navigationsrutor på hela svenskspråkiga Wikipedia, så var god ändra inte mallens stil.

För att skapa mallar för enklare stående navigationsrutor som även syns i mobil vy kan {{faktamall}} användas istället.

Användning

Tomma parametrar kan raderas.

{{Navbox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title  = 
|image  = 
|above  = 

|group1 = 
|list1  = 

|group2 = 
|list2  = 
 ...
|group35 = 
|list35 = 

|below  = 
}}

Mall med stilparametrar, bortsett från groupnstyle, listnstyle och rubrikn.

Parametrar

Alla mallens parametrar skrivs med gemener. title är den enda parametern som är obligatorisk, alla andra kan utelämnas.

De mest grundläggande parametrarna är:

name – mallens namn. ( v  r ).
title – navigationsmallens titel, skrivs till exempel: Lista över hårdvara från [[Atari]].
state (autocollapse, uncollapsed, collapsed) – hur mallen ska te sig när den används, om den ska visas direkt, eller om den ska vara dold.
titlestyle – CSS stil för titlelisten, till exempel: background:gray;. (CSS)
groupstyle – CSS stil för groupcellerna, till exempel: background:#eee;. (CSS)
image – kan användas för att placera en bild till höger i mallen. Använd normal bild-syntax.
imageleft – kan användas för att placera en bild till vänster i mallen. Använd normal bild-syntax.
above – text som ska hamna mellan titeln och listan.
groupn – titeln för den n:te list-parametern. Kan utelämnas.
listn – text som ofta är wikilänkar till relaterade sidor. Brukar separeras med {{}} eller {{·}}
below – text som hamnar på en egen rad längst ner i mallen.

Stilparametrar

style – för hela mallen, men påverkar inte defaultvärden för övriga tabellceller. (CSS)
basestyle – för title- och group-rubriker, samt above- och below-celler. (CSS)
titlestyle – för mallens rubrik (title). (CSS)
groupstyle, groupnstyle – för alla eller vissa grupprubriker. (CSS)
liststyle, listnstyle – för allt eller visst listinnehåll. (CSS)
abovestyle – för above-cellen. (CSS)
belowstyle – för below-cellen. (CSS)
imagestyle, imageleftstyle – för tabellceller som innehåller bilder. (CSS)
evenodd (swap, on, off) – ger en nyanskillnad på raderna i mallen.
evenstyle, oddstyle – för listinnehåll på udda respektive jämna rader. (CSS)

Navigationsrutor bör inte överstiliseras, enligt stilguiden, eftersom de då kan bli svårlästa. Alla navigationsrutor som använder parametrarna basestyle eller titlestyle listas i Kategori:Wikipedia:Navigationsrutor med stilparametrar.

Standardinställningar för mallens stil återfinns i Mall:Navbox/styles.css.

Parametrar med inställningar

Ränder

evenodd [off, on, swap, even, odd]
 • off – Standardinställningen. Stänger av mallens ränder.
 • on – Slår på mallens funktion för ränder.
 • swap – Slår på mallens funktion för ränder. Byter så att stilen på odd används för even och tvärt om, används för inkluderade undermallar.
 • even, odd – Sätter alla ränder i hela mallen till att ha den valda stilen.

In- och utfällning

state [autocollapse, uncollapsed, collapsed, plain, off]
Parametern state används för att definiera hur mallen ska te sig när den blir inkluderad i en artikel. Alla lägen ignoreras om användaren har stängt av JavaScript.
 • autocollapse eller auto – Standardinställningen. Döljer innehållet i navigationsrutan när det är två eller fler navigationsrutor i en artikel.
 • uncollapsed – eller något annat[1]. Detta gör så att navigationsrutans innehåll inte döljs om det är två eller mer i en artikel.
 • collapsed – Tvingar navigationsrutan att dölja sitt innehåll även om den är ensam i en artikel.
 • plain, off – Tar bort möjligheten att dölja navigationsrutans innehåll.

Man kan även styra in- och utfällningen av mallen för varje enskild artikel. Då behöver följande kod läggas in i mallen.

 • | state = {{{state|autocollapse}}} (alternativt endast | state = {{{state|}}}?)

Därefter sköts in-/utfällning när mallkoden läggs in i en artikel genom följande kod:

 • |state=collapsed för att visa den här mallen i sitt infällda (gömda) läge = {{(Mallnamn) |state=collapsed}}
 • |state=expanded för att visa den här mallen i sitt utfällda (fullt synliga) läge = {{(Mallnamn) |state=expanded}}
 • |state=autocollapse för att visa den här mallen i sitt infällda (gömda) läge endast om det finns en annan mall av samma typ på artikelsidan = {{(Mallnamn) |state=autocollapse}}

Om ingen annan inställning är satt (se parametern state i mallens kod), är mallens huvudläge satt till autocollapse.

Användningsexempel

Mycket simpel

{{navbox
|name = {{subst:PAGENAME}}
|title = Boxens titel
|list1 = Boxens innehåll
}}

Med grupper

{{navbox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title = 
|group1 = 
|list1 = 
|group2 = 
|list2 = 
}}

Med bilder till vänster och till höger, stajlade över- och undertexter, varannan rad skuggad och från början dold

{{navbox|name=Navbox
|state=collapsed
|title=Stadsfullmäktige
|above=Röd text ovanför
|abovestyle=color:red;
|imageleft=[[Bild:STADSFULLMAKTIGE1965.svg|400px]]
|image=[[Bild:Dividers 1.jpg|200px]]
|evenodd=on
|group1 = Stadskollegiet    |list1 = Lista 1
|group2 = Drätselroteln    |list2 = Lista 2
|group3 = Personalroteln    |list3 = Lista 3
|group4 = Fastighetsroteln   |list4 = Lista 4
|group5 = Stadsbyggnadsroteln |list5 = Lista 5
|group6 = Industriroteln    |list6 = Lista 6
|group7 = Socialroteln     |list7 = Lista 7
|group8 = Kulturroteln     |list8 = Lista 8
|group9 = Sjukvårdsroteln   |list9 = Lista 9
|group10= Storstockholmsroteln |list10 = Lista 10
|below = Källa: Källaren
|belowstyle = font-style:italic;
}}

Underboxar

Underboxar kan användas för att bara visa delar av navigationsrutor åt gången, till exempel vid ett lands uppdelning i län och kommuner.

{{navbox
|name  = {{subst:PAGENAME}}
|title = 
|list1 ={{navbox|child
 |title = 
 |group1= 
 |list1 = 
 |group2= 
 |list2 = 
 }}
|list2 ={{navbox|child
 |title = 
 |group1= 
 |list1 = 
 |group2= 
 |list2 = 
 }}
}}

Övrig funktionalitet

Dölja {{navbar}}

Navbox använder {{navbar}} för att visa länkarna "Visa" och "Redigera" i titeln. I bland kan det vara önskvärt att dölja dessa då mallen används för något annat än en navigationsruta. Detta är dock inget som rekommenderas eller bör användas.

För att dölja länkarna så sätter man parametern name till #dölj navigeringslänkarna.

Anpassad länkfärg i rubrikfältet

Om man ger rubrikfältet en mörk bakgrundsfärg, kan det vara bra att låta visa-/döljknappen och navbar-länkarna få samma färg som rubriken, för att de ska synas bra. Det görs med tillägg av: |länkfärg = anpassad.

Undvika radbrytning av länkar

Radbrytning av länkar hindras med tillägg av: |class = nowraplinks.

{{navbox
|name = {{subst:PAGENAME}}
|title = Boxens titel
|class = nowraplinks
|list1 = Boxens innehåll
}}

Se även

Fotnoter

 1. ^ Vad som helst som inte är en av de andra parametrarna, men använd något som är lättförstått.