Mall:Ntsh

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen användes tidigare för att sortera tabeller genom att lägga in dold text i tabellcellerna. Den metoden för sortering rekommenderas inte längre. Använd i stället attributet data-sort-value="Sorteringsvärde" i tabellcellerna. Typiska användningsområden är att kunna sortera som innehåller värden med olika enhetprefix (genom att lägga in motsvarande värde i grundenheten som dolt sorteringsvärde), eller årtal f.kr. (genom att lägga in ett negativt årtal som dold sorteringsvärde). Notera att {{nts}} fortfarande kan användas, vilken mer sällan är nödvändig till följd av att Mediawikis sorteringsfunktioner har blivit bättre, men (liksom ntsh) visar tal med tusentalsavgränsare och decimalkomma istället för decimalpunkt.

Idag rekommenderas att koden skrivs enligt följande, utan användning av Ntsh-mallen:

Exempelkod Resultat
{| class="wikitable sortable"
! Tal
|-
| data-sort-value="1" | 1 m
|-
| data-sort-value="1000" | 1 km
|-
| data-sort-value=".001" | 1 mm
|-
| data-sort-value="1e-9" | 1 nm
|-
| data-sort-value="1e-10" | 1 Å
|}
Tal
1 m
1 km
1 mm
1 nm
1 Å

Gammal dokumentation[redigera wikitext]

Ntsh (Number Table Sorting, Hidden) är den dolda version av Nts, för korrekt sortera tabeller av deras numeriska kolumner. Den gör samma sak som Nts, förutom att det inte visas något synligt. Den kan användas för prefixet icke-numeriska poster; till exempel kan du skriva {{ntsh|0}}None för att få företräde i slutet av tabellen vid numerisk sortering med hjälp av Nts.

Vad löser den[redigera wikitext]

För att använda Hjälp:Sortering och få det att fungera korrekt måste nummer anges utan tusentalsavgränsare. För att aktivera visningen av tusentalsavgränsare skapar denna mall automatiskt den dolda <span style="display:none">&&&&&&&123456789.&&1230</span> innan det visade faktiska antalet. Den tvingar sorteringsrutinen att använda textsortering på den dolda segment som fungerar korrekt på grund av de föregående et-tecknet (för närvarande till 16 siffror före och 6 siffror efter decimalavgrändaren).

Den löser också problemet med rätt sortering av negativa årtal (så 52 f.Kr sorteras före 51 e.Kr). Använd då bindestreck som minus.

Exempel[redigera wikitext]

Händelse År
Vercingetorix förlorar sin sköld &-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-1-6-200000052 f.Kr
Första året i tideräkningen &00000000000000010000001
Leif Eriksson får syn på Vinland &00000000000010000000001000

Parameterar[redigera wikitext]

Bara en: ett reellt tal utan tusentalsavgränsare.

Indata[redigera wikitext]

{{Ntsh|123456789.00123}}

Utdata[redigera wikitext]

Output skickas till tabell

 <span style="display:none">&&&&&&&123456789.&&1230</span>

Ingen utdata visas för användaren.

… om hen inte använder en textwebbläsare. Varpå katastrof följer.

Se även[redigera wikitext]