Mall:Ping

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall drar nytta av användaromnämnandet i meddelandena för att pinga (notifiera) användare du svarar i en diskussion. Det fungerar på alla diskussionssidor och i Wikipedianamnrymden.

Denna mall är särskilt användbar i diskussioner som inte är trådade för att indikera vilken användares kommentar som du refererar.

Notera att det inte är nödvändigt att använda denna mall för att pinga en användare om du redan länkar till deras användarnamn i ditt inlägg.

En mottagare[redigera wikitext]

Använd följande syntax:

{{ping|användarnamn}} Meddelandetext. ~~~~

Till exempel, "{{ping|Jimbo Wales}}" genererar "@Jimbo Wales:".

Kommentaren måste signeras och vara i ett avsnitt för att meddelandet ska fungera.

Multipla mottagare[redigera wikitext]

Använd följande syntax:

{{ping|användarnamn1|användarnamn2|användarnamn3|användarnamn4|användarnamn5}} Meddelandetext. ~~~~

Försök inte pinga fler än 50 användare samtidigt.

Prefix[redigera wikitext]

Vid vanligt anrop börjar mallen med "@". Parametern prefix kan användas för att ändra eller ta bort detta snabel-a. Till exempel:

{{Ping|Exempelanvändare|prefix=}} blir Exempelanvändare:

Skräddarsy interpunktion[redigera wikitext]

Som default kommer mallen att lägga till ett kolon efter det sista namnet. För att ändra det, ange ditt önskade tecken med en parameter p. Till exempel:

"{{ping|Exempelanvändare|p=—}}" skapar "@Exempelanvändare"

Parametern utelämnar inledande eller avslutande blanksteg. Använd   istället. Till exempel:

"{{ping|Exempelanvändare|p= –}} Textmeddelande" skapar "@Exempelanvändare – Textmeddelande"

För att bara ta bort kolonet använd parametern med ett tomt värde:

"{{ping|Exempelanvändare|p=}}" skapar "@Exempelanvändare"

Begränsningar[redigera wikitext]

Meddelandesystemet fungerar bara om den som skriver lägger till sin signatur i redigeringen med pinget. Se Wikipedia:Meddelanden för detaljer.

Omdirigeringar[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]