Mall:Politiska partier i Danmark

Från Wikipedia

Den här faktarutan innehåller politiska partier som är eller har varit representerade i Rigsdagen, Folketinget och/eller Europaparlamentet. Dessutom listas vissa andra partier som blivit särskilt uppmärksammande. Både existerande och nedlagda partier är medtagna.