Mall:Precision1

Från Wikipedia


Denna mall anger antalet decimaler i ett tal (upp till 6).


Exempel: