Mall:Radial-gradient

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Den här mallen ger bakgrundsfärg med radiell gradient. Den använder prefix som ger stöd för CSS-koden radial-gradient även i ett antal äldre webbläsare av olika slag, vilket inkluderar Firefox (3.6 och senare), Opera (12.0 och senare), Safari (5.1 och senare), Google Chrome (10 och senare) samt Internet Explorer (10 och senare).

Användning[redigera wikitext]

Används som CSS-kod i style-attributet.

<div style="{{radial-gradient | startposition | form [storlek] | #färg [stopp], #färg [stopp], #färg [stopp], ...}}">Lorem ipsum...</div>

Parametrar[redigera wikitext]

Alla parametrar är namnlösa.

Parameter­plats Funktion Typ Beskrivning
1 Startposition Obligatorisk Ange centrum för gradienten i X- och Y-led, med valfria CSS-värden för position.
2 a Form Obligatorisk Ange gradientens form med bestämningdord (keywords) eller storleksvärde. Giltiga ord är:
  • ellipse
  • circle
b Storlek Valfri Bestämmer färggradientens storlek, eller utbredning, med bestämningsord eller CSS-storleksvärde.a Giltiga ord är:
  • farthest-corner; Den definierade radialgradienten sträcker sig till det bortersta hörnet och täcker så elementets hela bakgrundsyta. Detta är default.
  • closest-corner; Gradienten når det närmaste hörnet.
  • farthest-side; Gradienten når den bortersta sidan.
  • closest-side; Gradienten når endast till den närmaste kanten.
3 a Färg De två första färgerna är obligatoriska. Man kan definiera valfritt antal färger, separerade med kommatecken.
b Stopp Valfri Man kan ange stopposition för varje färg, med procenttal (t.ex. 45%) eller pixlar (t.ex. 60px).

^a : Firefox stöder inte sådant storleksvärde än, endast bestämningsord.

Exempel[redigera wikitext]

  • <div style="{{radial-gradient|100px center|ellipse|#ffdddd, #ddddff}}">Lorem ipsum...</div> ger:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


  • <div style="{{radial-gradient|center|ellipse closest-side|#ffdddd, #ddffdd 50%, #ddddff}}">Lorem ipsum...</div> ger:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.


  • <div style="{{radial-gradient|top|circle|#ffdddd, #ddddff}}">Lorem ipsum...</div> ger:
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. Ut enim ad minim veniam, quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat cupidatat non proident, sunt in culpa qui officia deserunt mollit anim id est laborum.

Anmärkningar[redigera wikitext]

Ovanstående exempel använder kontrasterande färger för att visa effekten tydligare. Det bästa är dock att hålla sig till diskreta färgskiftningar. Det minskar också skillnaden mellan webbläsare som stöder respektive inte stöder färggradienter.

Man bör även ange en bakgrundsfärg som alternativ för de webbläsare som inte kan hantera gradienter. Det görs genom att ange en bakgrundsfärg före denna mall.

Mallen använder dessa CSS3-koder för gradienter: -moz-radial-gradient, -o-radial-gradient, -webkit-radial-gradient och radial-gradient.

Kompatibilitet[redigera wikitext]

  • Sidan radial-gradient på Mozilla Developer Network har bl.a. information kring webbläsarkompatibilitet.

Se även[redigera wikitext]