Mall:Robotskapad/Lista

Från Wikipedia

Robotskapade artiklar bör kontrollgranskas manuellt. Det är okej att eliminera istället för att korrigera uppenbara fel, troliga fel och svårkontrollerade fakta. Det är bättre att ha en kortare artikel med korrekta uppgifter än en längre artikel med felaktiga uppgifter. När de nedan listade sakerna har kontrollerats kan botmallen tas bort

Djur och växter[redigera wikitext]

Lista över saker som ska kontrolleras innan botmallen tas bort[redigera wikitext]

 • Djurgeografisk regionskategori – Kontrollera djurgeografisk regionskategori, se Kategori:Fåglar efter djurgeografiska regioner
 • Språk – Kontrollera översättningen av utbredningen med Clements et al. 2011, se Downloadable beaffilemClements Checklist (gäller fåglar), annars med hjälp av IUCN:s rödlista eller andra språkversioner
 • Bilder – Välj bilder, om det finns många. Ta bort eventuella dubbletter. Välj ut en representativ och "bra" bild till taxoboxen. Kontrollera att den faktiskt avbildar arten (enligt filbeskrivningssidan; ibland avbildas något helt annat med samma namn, ibland är arten inte huvudmotiv).

Om du bara kontrollerar någon eller några av dessa saker så låt mallen vara kvar.

Bra saker att också göra[redigera wikitext]

 • Djurgeografisk regionskategori – Lägg till djurgeografisk regionskategori om det skulle saknas. För en del artikelkategorier finns en uppgift om utbredningen på diskussionssidan, översätt i så fall och lägg in i artikeln.
 • Auktor (art) – Försök hitta rätt namn på auktoren och lägg in den som länk i taxoboxen. Parametern "|taxon_authority = "
 • Auktor (släkte) – Om arten är ensam i sitt släkte (släktnamnet är fetat i taxoboxen) - försök att hitta auktor och årtal för när släktet beskrevs. Se exempelvis eng.wiki. Parametern "|genus_authority ="
 • Taxonomi – Kolla med hjälp av andra språkversioner och olika webbaserade databaser om arten/släktet fortfarande listas i samma släkte, familj etc.

Geografiska platser[redigera wikitext]

Lista över saker som ska kontrolleras innan botmallen tas bort[redigera wikitext]

 • Titel - Kontrollera att titeln är vad som används i dagligt tal på korrekt svenska eller på lokalspråket. Exempel: Sverige istället för Konungariket Sverige och Köpenhamn istället för Copenhagen. Om det finns ett etablerat eller naturligt svenskt namn är det att föredra. Exempel: Brennerpasset istället för Brennerpass. Se vid behov Wikipedia:Geografiska namn.
 • Koordinater - Klicka på koordinaterna för att se på en karta om de är korrekta. Om de är fel, radera all punktinformation som är baserad på koordinaterna.
 • Punktinformation - Om artikeln rör ett större område som en region, en kommun, ett bergmassiv eller en flod, ta bort information som höjd över havet, klimatuppgifter och andra uppgifter som inte stämmer för hela området. För berg bör höjduppgiften gälla toppen. Exempel: Vänern kan ha en höjduppgift, men inte Lappland. Låt dock de geografiska koordinaterna vara kvar.
 • Område - Om namnet kan syfta på antingen ett mindre eller ett större område, se till att artikeln klart definierar vad som syftas och att alla uppgifterna handlar om det åsyftade området. Exempel: Örebro kommun skall ange ytan för kommunen, ej för tätorten Örebro eller för Örebro län.
 • Befolkningstal - Om det finns en befolkningsuppgift, se till att det anges för vilket år den gäller, och kontrollera att den är korrekt med en officiell källa som är oberoende av GeoNames.
 • Höjduppgift - Kontrollera höjduppgifter med hjälp av karta.
 • Språk - Kontrollera att artikeln är skriven på korrekt svenska.

Om du bara kontrollerar någon eller några av ovanstående saker så låt mallen vara kvar.

Bra saker att också göra[redigera wikitext]

 • Wikipediajämförelse - Jämför faktauppgifterna med motsvarande artiklar på andra språk, och utred eventuella skillnader.
 • Dublettartiklar - Kontrollera om det finns en annan artikel om samma plats.
 • Text - Utöka texten med ytterligare information om platsen.
 • Bilder - Lägg till en passande bild, om en sådan finns tillgänglig.