Mall:S-ref

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Introduktion[redigera wikitext]

Den här mallen skapar en undre kolumn för anmärkningar och referenser som ska användas till successionsboxar.

Användning[redigera wikitext]

Formatet är {{s-ref|referens}}, där referens ersätts av en referens eller anmärkning i korrekt citatform. Efterföljande referenser kan användas i respektive parametrar: {{s-ref|referens1|referens2}}. Den här mallen ska användas med alla efterföljande boxar som ett citeringsverktyg. Det är för närvarande upp till 10 referenser men det kan ökas om så begärs. Notera att man ej behöver använda {{s-end}} då den är inbäddad i denna mall.

Parametrar[redigera wikitext]

  • 1 (valfri) — första referensen
  • 2 (valfri) — andra referensen
  • 3 (valfri) — tredje referensen
  • 4 (valfri) — fjärde referensen
  • 5 (valfri) — femte referensen
  • 6 (valfri) — sjätte referensen
  • 7 (valfri) — sjunde referensen
  • 8 (valfri) — åttonde referensen
  • 9 (valfri) — nionde referensen
  • 10 (valfri) — tionde referensen