Hoppa till innehållet

Mall:S-ttl

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Introduktion

[redigera wikitext]

Den här mallen skapar en kolumn i mitten för som ska användas till successionsboxar.

Användning

[redigera wikitext]

Formatet är {{s-ttl|titel=text|år=datum|parametrar}}, där text ersätts av texten som ska visas och parametrar ersätts av ett eller flera av de valfria parameternamn som visas nedan.

Parametrar

[redigera wikitext]
 • titel (obligatorisk) — text som ska visas i titel
 • ordningstal (valfri) — anger den n:te personen som innehar befattningen.
 • disktrik (valfri) — för användning med befattningar i parlament. Infoga som en wikilink det distrikt som representerades under mandatperioden.
 • dynasti (valfri) — lägger till en rad under rubriken som tillåter ett "dynasti"-nummer för vissa kungliga dynastiska linjer (exempelvis faraoerna i Egypten).
 • kreaktion (valfri) — lägger till en rad under rubriken som tillåter ett "kreaktion"-nummer för vissa nobelska titlar (exempelvis Hertig av Cornwall).
 • år (valfri) — Antal år som personen innehavade befattningen.
 • regent1 till regent8 samt år1 till år8 (valfri) — dessa parametrar kan användas när en befattningen hålls tillsammans med en annan person. Exempel på detta inkluderar medstyre i ett land eller region och verkställande poster. Det inkluderar inte poster eller subpositioner som vice ordförandeskap. Parametern "år" bör endast innehålla år, inte dagar eller månader, men alla andra riktlinjeregler gäller.
 • tillsammans med (valfri) — Denna parameter är reserverad för politiska positioner där två personer delar makt, till exempel amerikanska senatorer.
 • med till med25 (valfri) — Alternativ parameter för användning när en post delas med en eller flera andra
 • riksdagsledarmot (valfri) — Betecknar att personen var medlem i Sveriges Rikdsdag. Parametern frågar efter de datum som de satt.
 • rader (valfri) — antalet tabellrader

Nedan visas syntaxen för alla möjliga parametrar:

{{s-ttl
| titel      = 
| ordningstal   = 
| distrikt     = 
| dynasti     = 
| kreation     = 
| år        = 
| regent1     = 
| regent2     = 
| regent3     = 
| regent4     = 
| regent5     = 
| regent6     = 
| regent7     = 
| regent8     = 
| år1       = 
| år2       = 
| år3       = 
| år4       = 
| år5       = 
| år6       = 
| år7       = 
| år8       = 
| tillsammans med = 
| med       = 
| med1       = 
| med2       = 
| med3       = 
| med4       = 
| med5       = 
| med6       = 
| med7       = 
| med8       = 
| med9       = 
| med10      = 
| med11      = 
| med12      = 
| med13      = 
| med14      = 
| med15      = 
| med16      = 
| med17      = 
| med18      = 
| med19      = 
| med20      = 
| med21      = 
| med22      = 
| med23      = 
| med24      = 
| med25      = 
| riksdagsledarmot = 
| rader      = 
}}

Nedan visas hur mallen kommer se ut ensam:

{{{ordningstal}}} {{{titel}}}
Representant för {{{distrikt}}}
{{{dynasti}}}
{{{kreation}}}
{{{år}}}
med {{{regent1}}} ({{{år1}}})
{{{regent2}}} ({{{år2}}})
{{{regent3}}} ({{{år3}}})
{{{regent4}}} ({{{år4}}})
{{{regent5}}}
{{{regent6}}}
{{{regent7}}} ({{{år7}}})
{{{regent8}}} ({{{år8}}})
tillsammans med: {{{tillsammans med}}}
med: {{{med}}}
{{{med2}}}
{{{med3}}}
{{{med4}}}
{{{med5}}}
{{{med6}}}
{{{med7}}}
{{{med8}}}
{{{med9}}}
{{{med10}}}
{{{med11}}}
{{{med12}}}
{{{med13}}}
{{{med14}}}
{{{med15}}}
{{{med16}}}
{{{med17}}}
{{{med18}}}
{{{med19}}}
{{{med20}}}
{{{med21}}}
{{{med22}}}
{{{med23}}}
{{{med24}}}
{{{med25}}}