Mall:S-vac

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Introduktion[redigera wikitext]

Den här mallen skapar en kolumn som ska användas till successionsboxar.

Användning[redigera wikitext]

Formatet är {{s-vac|parametrar}}, där parametrar ersätts av en av de valfria parameternamn som visas nedan.

Parametrar[redigera wikitext]

 • 1 (valfri) — ersätter Vakant mot någon av de nedstående orden:
  • temporär (valfri) — ersätter Vakant mot Temporärligt
  • uppdrag (valfri) — ersätter Vakant mot I uppdrag
  • förnekad (valfri) — ersätter Vakant mot Förnekad
  • inaktiv (valfri) — ersätter Vakant mot Inaktiv
  • utslocknad (valfri) — ersätter Vakant mot Utslocknad
  • förverkad (valfri) — ersätter Vakant mot Förverkad
  • återskapad (valfri) — ersätter Vakant mot Återskapad
  • avstängd (valfri) — ersätter Vakant mot Avstängd
  • sedevacante (valfri) — ersätter Vakant mot Sede vacante
  • okänt (valfri) — ersätter Vakant mot Okänt
 • anledning (valfri) — anger orsakerna till vakansen; ange en kort förklaring efter att du har angett denna parameter, om det behövs.
 • som (valfri) — Betecknar titeländring; ange titeln på titelinnehavaren efter att ha angett den här parametern om det är annorlunda än titeln som finns i {{s-ttl}}.
 • senast (valfri) — utser den senaste titelinnehavaren; ange namnet på den senaste titelinnehavaren efter att du har angett denna parameter.
 • okändsenast (valfri) — utser den senast kända titelinnehavaren; ange namnet på den senast kända titelinnehavaren efter att du har angett denna parameter.
 • nästa (valfri) — utser den nästa titelinnehavaren; ange namnet på den nästa titelinnehavaren efter att du har angett denna parameter.
 • okändnästa (valfri) — utser nästa kända titelinnehavare; ange namnet på nästa kända titelinnehavare efter att du har angett denna parameter.