Mall:Spam

Från Wikipedia
Spam
(svenska) Välkommen till Wikipedia! Något/några bidrag från none har innehållit ovidkommande eller kommersiella texter eller länkar. Wikipedia är inget reklammedium och inte heller en länksamling.

Enligt riktlinjen för externa länkar ska sådana länkar främst vara till för fördjupningsläsning. Läs gärna introduktionssidan om du vill veta mer om projektet. Användare som upprepade gånger lägger till kommersiella texter eller externa länkar kan komma att bli blockerade från redigering på Wikipedia.


(English) Welcome to Wikipedia! One or more edits from this none contained irrelevant or commercial text or links. Wikipedia is not a commercial medium, nor a collection of links.

According to the policy for external links these links should only be used to deepen the reading experience. Please read the introduction to learn more. Users who repeatedly add commercial text or external links may be blocked from editing Wikipedia.


[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

  • Mallen placeras på användares och IP-nummers diskussionssidor när dessa lägger till reklamlänkar eller annat PR-liknande material.
  • Syntax: {{Spam|Spammad artikel|~~~~}}. Spammad artikel behöver inte anges.

Omdirigering[redigera wikitext]

Se även[redigera wikitext]