Mall:Su

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Syfte[redigera wikitext]

Mallen ger möjlgheten att skapa två små rader text på en egentlig rad, vilket t.ex. ofta kan vara användbart inom fysiken och andra vetenskapliga sammanhang.

Den fick sitt namn från HTML-taggarna <sup> och <sub> som delar de två första bokstäverna av deras namn med denna mall. Mallen använder sedan den tredje bokstaven av dessa taggar, p och b, för att skriva på den övre respektive undre raden.

Varning: Mallen använder en rad trick för att utskriften ska se korrekt ut i ett stort antal webbläsare. Om du gör ändringar i denna mall, kontrollera att mallen fortfarande fungerar i samtliga stora webbläsare, ex. Chrome, FireFox, MSIE, Opera och Safari samt äldre versioner av dessa som fortfarande ofta används, t.ex. MSIE 6.0 och 7.0!

Argument[redigera wikitext]

p Innehållet i den övre raden.
b Innehållet i den undre raden.
a Justering för båda rader (r för höger, c för center. Standard är vänster.)
w Storleken på tecknen (f för fast bredd (monospace), standard är den storleken som används i typsnittet)

Exempel[redigera wikitext]

Enkelt: X{{su|p=a}}X{{su|b=b}}X{{su|p=a|b=b}}X

XaXbXabX

Vänsterjusterad (standard): X{{su|p=aaaaa|b=b}}X{{su|p=a|b=bbbbb}}X

XaaaaabXabbbbbX

högerjusterad: X{{su|a=r|p=aaaaa|b=b}}X{{su|a=r|p=a|b=bbbbb}}X

XaaaaabXabbbbbX

Centerjusterad: X{{su|a=c|p=aaaaa|b=b}}X{{su|a=c|p=a|b=bbbbb}}X

XaaaaabXabbbbbX

Mindre typsnitt: <small>X{{su|p=a}}X{{su|b=b}}X{{su|p=a|b=b}}X</small>

XaXbXabX

Större typsnitt: <big>X{{su|p=a}}X{{su|b=b}}X{{su|p=a|b=b}}X</big>

XaXbXabX

Fast bredd: X{{su|p=...|b=www}}X{{su|w=f|p=...|b=www}}X

X...wwwX...wwwX

Se även[redigera wikitext]