Mall:Systema Naturae

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Linnaeus
1735
2 riken
Haeckel
1866
3 riken
Chatton
1937
2 'domäner'
Copeland
1956
4 riken
Whittaker
1969
5 riken
Woese et al.
1977
6 riken
Woese et al.
1990
3 domäner
Cavalier-Smith
1998
6 riken
Columbia
199?
2 domäner
(mikrober inte beskrivna) Protista Prokaryota Monera Monera Eubacteria Bacteria Bacteria Cytota
(cellburet liv)
Archaebacteria Archaea
Eukaryota Protoctista Protista Protista Eukarya Protozoa
Chromista
Vegetabilia Plantae Fungi Fungi Fungi
Plantae Plantae Plantae Plantae
Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia Animalia
(nanober inte beskrivna) Acytota / Aphanobionta
(semi-livsform utan celler)