Mall:Taxobox/Hjälp

Från Wikipedia

Alla parametrarna[redigera wikitext]

{{{name}}}
{{{status}}}{{{status_ref}}}
Stratigrafisk utbredning: {{{fossil_range}}}
[[Fil:{{{image}}} | 250px| ]]
{{{image_caption}}}
Systematik
Domän{{{domain_sv}}}
{{{domain}}}
{{{domain_authority}}}
Överrike{{{superregnum_sv}}}
{{{superregnum}}}
{{{superregnum_authority}}}
Rike{{{regnum_sv}}}
{{{regnum}}}
{{{regnum_authority}}}
Underrike{{{subregnum_sv}}}
{{{subregnum}}}
{{{subregnum_authority}}}
(orankad){{{unranked_phylum_sv}}}
{{{unranked_phylum}}}
{{{unranked_phylum_authority}}}
Överdivision{{{superdivisio_sv}}}
{{{superdivisio}}}
{{{superdivisio_authority}}}
Överstam{{{superphylum_sv}}}
{{{superphylum}}}
{{{superphylum_authority}}}
Division{{{divisio_sv}}}
{{{divisio}}}
{{{divisio_authority}}}
Stam{{{phylum_sv}}}
{{{phylum}}}
{{{phylum_authority}}}
Underdivision{{{subdivisio_sv}}}
{{{subdivisio}}}
{{{subdivisio_authority}}}
Understam{{{subphylum_sv}}}
{{{subphylum}}}
{{{subphylum_authority}}}
Infrastam{{{infraphylum_sv}}}
{{{infraphylum}}}
{{{infraphylum_authority}}}
Mikrostam{{{microphylum_sv}}}
{{{microphylum}}}
{{{microphylum_authority}}}
Nanostam{{{nanophylum_sv}}}
{{{nanophylum}}}
{{{nanophylum_authority}}}
(orankad){{{unranked_classis_sv}}}
{{{unranked_classis}}}
{{{unranked_classis_authority}}}
Överklass{{{superclassis_sv}}}
{{{superclassis}}}
{{{superclassis_authority}}}
Klass{{{classis_sv}}}
{{{classis}}}
{{{classis_authority}}}
Underklass{{{subclassis_sv}}}
{{{subclassis}}}
{{{subclassis_authority}}}
Infraklass{{{infraclassis_sv}}}
{{{infraclassis}}}
{{{infraclassis_authority}}}
(orankad){{{unranked_ordo_sv}}}
{{{unranked_ordo}}}
{{{unranked_ordo_authority}}}
Magnordning{{{magnordo}}}
{{{magnordo_authority}}}
Överordning{{{superordo_sv}}}
{{{superordo}}}
{{{superordo_authority}}}
Ordning{{{ordo_sv}}}
{{{ordo}}}
{{{ordo_authority}}}
Underordning{{{subordo_sv}}}
{{{subordo}}}
{{{subordo_authority}}}
Infraordning{{{infraordo_sv}}}
{{{infraordo}}}
{{{infraordo_authority}}}
Parvordning{{{parvordo_sv}}}
{{{parvordo}}}
{{{parvordo_authority}}}
Division{{{zoodivisio_sv}}}
{{{zoodivisio}}}
{{{zoodivisio_authority}}}
Underavdelning{{{zoosectio_sv}}}
{{{zoosectio}}}
{{{zoosectio_authority}}}
(orankad){{{unranked_familia_sv}}}
{{{unranked_familia}}}
{{{unranked_familia_authority}}}
Överfamilj{{{superfamilia_sv}}}
{{{superfamilia}}}
{{{superfamilia_authority}}}
Familj{{{familia_sv}}}
{{{familia}}}
{{{familia_authority}}}
Underfamilj{{{subfamilia_sv}}}
{{{subfamilia}}}
{{{subfamilia_authority}}}
Övertribus{{{supertribus_sv}}}
{{{supertribus}}}
{{{supertribus_authority}}}
Tribus{{{tribus_sv}}}
{{{tribus}}}
{{{tribus_authority}}}
Undertribus{{{subtribus_sv}}}
{{{subtribus}}}
{{{subtribus_authority}}}
Allians{{{alliance}}}
{{{alliance_authority}}}
Släkte{{{genus_sv}}}
{{{genus}}}
{{{genus_authority}}}
Släkte{{{genus2_sv}}}
{{{genus2}}}
{{{genus2_authority}}}
Undersläkte{{{subgenus_sv}}}
{{{subgenus}}}
{{{subgenus_authority}}}
Sektion{{{sectio_sv}}}
{{{sectio}}}
{{{sectio_authority}}}
Serie{{{series_sv}}}
{{{series}}}
{{{series_authority}}}
Artgrupp{{{species_group_sv}}}
{{{species_group}}}
{{{species_group_authority}}}
Artundergrupp{{{species_subgroup_sv}}}
{{{species_subgroup}}}
{{{species_subgroup_authority}}}
Artkomplex{{{species_complex_sv}}}
{{{species_complex}}}
{{{species_complex_authority}}}
Art{{{species_sv}}}
{{{species}}}
{{{species_authority}}}
Underart{{{subspecies_sv}}}
{{{subspecies}}}
{{{subspecies_authority}}}
Varietet{{{variety_sv}}}
{{{variety}}}
{{{variety_authority}}}
[[{{{diversity link}}}|Diversitet]]
{{{diversity}}}
Vetenskapligt namn
[[wikispecies:{{{taxon}}}|§]] {{{taxon}}}
Auktor{{{taxon_authority}}}
Typsläkte
{{{type_genus}}}
{{{type_genus_authority}}}
Typart
{{{type_species}}}
{{{type_species_authority}}}
Typlokal
{{{type_locality}}}{{{type_locality_ref}}}
Utbredning
[[Fil:{{{range_map}}}|{{{range_map_width}}}]]
{{{range_map_caption}}}
{{{subdivision_ranks}}}
{{{subdivision}}}
Synonymer
{{{synonyms}}}
[[Fil:{{{image2}}}|{{{image2_width}}}|{{{image2_caption}}}]]
{{{image2_caption}}}

Det här är en lista över alla[förtydliga] parametrarna som kan användas i Mall:Taxobox: Parametrar som anges i kursiv stil bibehålls för ökad kompabilitet med andra wikipedior.

{{Taxobox
|           color =
|            name =
|           status =
|         status_ref = <!-- Anges inom ref-taggar: se länk under rubriken "Bevarandestatus" nedan. -->
|          extinct =
|       sverigestatus =
|     sverigestatus_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. -->
|        fossil_range =
|           image =
|        image_width =
|       image_caption =
|           image2 =
|        image2_width =
|       image2_caption =
|         domain_sv =
|           domain =
|      domain_authority =
|       superregnum_sv =
|        superregnum =
|   superregnum_authority =
|         regnum_sv =
|           regnum =
|      regnum_authority =
|        subregnum_sv =
|         subregnum =
|    subregnum_authority =
|     unranked_phylum_sv =
|      unranked_phylum =
| unranked_phylum_authority =
|      superdivisio_sv =
|        superdivisio =
|   superdivisio_authority =
|       superphylum_sv =
|        superphylum =
|   superphylum_authority =
|        division_sv =
|          divisio =
|     divisio_authority =
|         phylum_sv =
|           phylum =
|      phylum_authority =
|       subdivisio_sv =
|         subdivisio =
|    subdivisio_authority =
|        subphylum_sv =
|         subphylum =
|    subphylum_authority =
|       infraphylum_sv =
|        infraphylum =
|   infraphylum_authority =
|       microphylum_sv =
|        microphylum =
|   microphylum_authority =
|       nanophylum_sv =
|         nanophylum =
|    nanophylum_authority =
|    unranked_classis_sv =
|      unranked_classis =
| unranked_classis_authority =
|      superclassis_sv =
|        superclassis =
|   superclassis_authority =
|         classis_sv =
|          classis =
|     classis_authority =
|       subclassis_sv =
|         subclassis =
|    subclassis_authority =
|      infraclassis_sv =
|        infraclassis =
|   infraclassis_authority =
|      unranked_ordo_sv =
|       unranked_ordo =
|  unranked_ordo_authority =
|          magnordo =
|     magnordo_authority =
|        superordo_sv =
|         superordo =
|    superordo_authority =
|          ordo_sv =
|            ordo =
|       ordo_authority =
|         subordo_sv =
|          subordo =
|     subordo_authority =
|        infraordo_sv =
|         infraordo =
|    infraordo_authority =
|        parvordo_sv =
|          parvordo =
|     parvordo_authority =
|       zoodivisio_sv =
|         zoodivisio =
|    zoodivisio_authority =
|        zoosectio_sv =
|         zoosectio =
|    zoosectio_authority =
|        zoosubsectio =
|   zoosubsectio_authority =
|    unranked_familia_sv =
|      unranked_familia =
| unranked_familia_authority =
|      superfamilia_sv =
|        superfamilia =
|   superfamilia_authority =
|         familia_sv =
|          familia =
|     familia_authority =
|       subfamilia_sv =
|         subfamilia =
|    subfamilia_authority =
|       supertribus_sv =
|        supertribus =
|   supertribus_authority =
|         tribus_sv =
|           tribus =
|      tribus_authority =
|        subtribus_sv =
|         subtribus =
|    subtribus_authority =
|          alliance =
|     alliance_authority =
|          genus_sv =
|           genus =
|      genus_authority =
|         genus2_sv =
|           genus2 =
|      genus2_authority =
|        subgenus_sv =
|          subgenus =
|     subgenus_authority =
|         sectio_sv =
|           sectio =
|      sectio_authority =
|         series_sv =
|           series =
|      series_authority =
|      species_group_sv =
|       species_group =
|  species_group_authority =
|    species_subgroup_sv =
|      species_subgroup =
| species_subgroup_authority =
|     species_complex_sv =
|      species_complex =
| species_complex_authority =
|         species_sv =
|          species =
|     species_authority =
|       subspecies_sv =
|         subspecies =
|    subspecies_authority =
|         variety_sv =
|          variety =
|     variety_authority =
|         diversity =
|       diversity_link =
|           taxon =
|      taxon_authority =
|         taxon_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. -->
|        ''binomial'' =
|   ''binomial_authority'' =
|       ''trinomial'' =
|  ''trinomial_authority'' =
|         type_genus =
|    type_genus_authority =
|        type_species =
|   type_species_authority =
|       type_locality = 
|     type_locality_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. -->
|         range_map =
|      range_map_width =
|     range_map_caption =
|        subdivision =
|     subdivision_ranks =
|          synonyms =
}}

Färger[redigera wikitext]

Mallen ska använda olika färger beroende på vilket rike som behandlas i mallen. Om parametern "regnum" är definierad så sätts färgen automatiskt enligt följande tabell:

parametern regnum färg färgnamn

| regnum = [[Djur]]
| regnum = [[Djurriket]]

skär pink
|regnum = [[Växter]]

|regnum = [[Växtriket]]
|regnum = [[Växtriket]] (''Plantae'')

ljusgrön lightgreen
| regnum = [[Svampar]]

| regnum = [[Svampriket]]

blå blue
| regnum = [[Protister]] khaki khaki
| regnum = [[Arkeér]] mörkgrå darkgrey
| regnum = [[Bakterier]] ljusgrå lightgrey

Om parametern regnum sätts till något annat värde eller inte används, så sätts färgen med parametern color.

Bevarandestatus[redigera wikitext]

Rödlistning
Statuskod Status
dd, data kunskapsbrist Status i världen:Kunskapsbrist
lr Låg risk Status i världen:Låg risk (lr)
lc, lr/lc, lrlc Livskraftig Status i världen: Livskraftig (lc)
nt, lr/nt, lrnt Missgynnad Status i världen:Missgynnad (nt)
lr/cd, lrcd Behov av åtgärder Status i världen:Behov av åtgärder (cd)
vu Sårbar Status i världen:Sårbar
en Starkt hotad Status i världen:Starkt hotad
cr Akut hotad Status i världen:Akut hotad
ew Utrotad i vilt tillstånd Status i världen: Utrotad i vilt tillstånd
ex, extinct Utrotad Status i världen: Utrotad
Wikipedias eget system
dom, domesticated Husdjur Status i världen: Husdjur
fossil Fossil Status i världen: Fossil
pre Förhistorisk Status i världen: Förhistorisk
text Se text Status i världen: Se text

Referens för bevarandestatus anges inom ref-taggar: använd gärna lämplig IUCN-mall från Kategori:Källmallar för detta.