Mall:Taxobox/Hjälp

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

Alla parametrarna[redigera wikitext]

[[Fil:{{{image}}} | 250px| ]]
{{{image_caption}}}
Systematik
Domän {{{domain}}}
{{{domain_authority}}}
Överrike {{{superregnum}}}
{{{superregnum_authority}}}
Rike {{{regnum}}}
{{{regnum_authority}}}
Underrike {{{subregnum}}}
{{{subregnum_authority}}}
(orankad) {{{unranked_phylum}}}
{{{unranked_phylum_authority}}}
Överdivision {{{superdivisio}}}
{{{superdivisio_authority}}}
Överstam {{{superphylum}}}
{{{superphylum_authority}}}
Division {{{divisio}}}
{{{divisio_authority}}}
Stam {{{phylum}}}
{{{phylum_authority}}}
Underdivision {{{subdivisio}}}
{{{subdivisio_authority}}}
Understam {{{subphylum}}}
{{{subphylum_authority}}}
Infrastam {{{infraphylum}}}
{{{infraphylum_authority}}}
Mikrostam {{{microphylum}}}
{{{microphylum_authority}}}
Nanostam {{{nanophylum}}}
{{{nanophylum_authority}}}
(orankad) {{{unranked_classis}}}
{{{unranked_classis_authority}}}
Överklass {{{superclassis}}}
{{{superclassis_authority}}}
Klass {{{classis}}}
{{{classis_authority}}}
Underklass {{{subclassis}}}
{{{subclassis_authority}}}
Infraklass {{{infraclassis}}}
{{{infraclassis_authority}}}
(orankad) {{{unranked_ordo}}}
{{{unranked_ordo_authority}}}
Magnordning {{{magnordo}}}
{{{magnordo_authority}}}
Överordning {{{superordo}}}
{{{superordo_authority}}}
Ordning {{{ordo}}}
{{{ordo_authority}}}
Underordning {{{subordo}}}
{{{subordo_authority}}}
Infraordning {{{infraordo}}}
{{{infraordo_authority}}}
Parvordning {{{parvordo}}}
{{{parvordo_authority}}}
Division {{{zoodivisio}}}
{{{zoodivisio_authority}}}
Underavdelning {{{zoosectio}}}
{{{zoosectio_authority}}}
(orankad) {{{unranked_familia}}}
{{{unranked_familia_authority}}}
Överfamilj {{{superfamilia}}}
{{{superfamilia_authority}}}
Familj {{{familia}}}
{{{familia_authority}}}
Underfamilj {{{subfamilia}}}
{{{subfamilia_authority}}}
Övertribus {{{supertribus}}}
{{{supertribus_authority}}}
Tribus {{{tribus}}}
{{{tribus_authority}}}
Undertribus {{{subtribus}}}
{{{subtribus_authority}}}
Allians {{{alliance}}}
{{{alliance_authority}}}
Släkte {{{genus}}}
{{{genus_authority}}}
Släkte {{{genus2}}}
{{{genus2_authority}}}
Undersläkte {{{subgenus}}}
{{{subgenus_authority}}}
Sektion {{{sectio}}}
{{{sectio_authority}}}
Serie {{{series}}}
{{{series_authority}}}
Artgrupp {{{species_group}}}
{{{species_group_authority}}}
Artundergrupp {{{species_subgroup}}}
{{{species_subgroup_authority}}}
Artkomplex {{{species_complex}}}
{{{species_complex_authority}}}
Art {{{species}}}
{{{species_authority}}}
Underart {{{subspecies}}}
{{{subspecies_authority}}}
Varietet {{{variety}}}
{{{variety_authority}}}
[[{{{diversity link}}}|Diversitet]]
{{{diversity}}}
Vetenskapligt namn
[[wikispecies:{{{taxon}}}|§]] {{{taxon}}}
Auktor {{{taxon_authority}}}
Typsläkte
{{{type_genus}}}
{{{type_genus_authority}}}
Typart
{{{type_species}}}
{{{type_species_authority}}}
Typlokal
{{{type_locality}}}{{{type_locality_ref}}}
Utbredning
[[Fil:{{{range_map}}}|{{{range_map_width}}}|{{{range_map_caption}}}]]
{{{range_map_caption}}}
{{{subdivision_ranks}}}
{{{subdivision}}}
Synonymer
{{{synonyms}}}
[[Fil:{{{image2}}}|{{{image2_width}}}|{{{image2_caption}}}]]
{{{image2_caption}}}

Det här är en lista över alla parametrarna som kan användas i Mall:Taxobox: Parametrar som anges i kursiv stil bibehålls för ökad kompabilitet med andra wikipedior.

{{Taxobox
|           color =
|            name =
|           status =
|         status_ref = <!-- Anges inom ref-taggar: se länk under rubriken "Bevarandestatus" nedan. -->
|          extinct =
|       sverigestatus =
|     sverigestatus_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. -->
|        fossil_range =
|           image =
|        image_width =
|       image_caption =
|           image2 =
|        image2_width =
|       image2_caption =
|           domain =
|      domain_authority =
|        superregnum =
|   superregnum_authority =
|           regnum =
|      regnum_authority =
|         subregnum =
|    subregnum_authority =
|      unranked_phylum =
| unranked_phylum_authority =
|        superdivisio =
|   superdivisio_authority =
|        superphylum =
|   superphylum_authority =
|          divisio =
|     divisio_authority =
|           phylum =
|      phylum_authority =
|         subdivisio =
|    subdivisio_authority =
|         subphylum =
|    subphylum_authority =
|        infraphylum =
|   infraphylum_authority =
|        microphylum =
|   microphylum_authority =
|         nanophylum =
|    nanophylum_authority =
|      unranked_classis =
| unranked_classis_authority =
|        superclassis =
|   superclassis_authority =
|          classis =
|     classis_authority =
|         subclassis =
|    subclassis_authority =
|        infraclassis =
|   infraclassis_authority =
|       unranked_ordo =
|  unranked_ordo_authority =
|          magnordo =
|     magnordo_authority =
|         superordo =
|    superordo_authority =
|            ordo =
|       ordo_authority =
|          subordo =
|     subordo_authority =
|         infraordo =
|    infraordo_authority =
|          parvordo =
|     parvordo_authority =
|         zoodivisio =
|    zoodivisio_authority =
|         zoosectio =
|    zoosectio_authority =
|        zoosubsectio =
|   zoosubsectio_authority =
|      unranked_familia =
| unranked_familia_authority =
|        superfamilia =
|   superfamilia_authority =
|          familia =
|     familia_authority =
|         subfamilia =
|    subfamilia_authority =
|        supertribus =
|   supertribus_authority =
|           tribus =
|      tribus_authority =
|         subtribus =
|    subtribus_authority =
|          alliance =
|     alliance_authority =
|           genus =
|      genus_authority =
|           genus2 =
|      genus2_authority =
|          subgenus =
|     subgenus_authority =
|           sectio =
|      sectio_authority =
|           series =
|      series_authority =
|       species_group =
|  species_group_authority =
|      species_subgroup =
| species_subgroup_authority =
|      species_complex =
| species_complex_authority =
|          species =
|     species_authority =
|         subspecies =
|    subspecies_authority =
|         diversity =
|       diversity_link =
|           taxon =
|      taxon_authority =
|         taxon_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. -->
|        ''binomial'' =
|   ''binomial_authority'' =
|       ''trinomial'' =
|  ''trinomial_authority'' =
|         type_genus =
|    type_genus_authority =
|        type_species =
|   type_species_authority =
|       type_locality = 
|     type_locality_ref = <!-- Anges inom ref-taggar. -->
|         range_map =
|      range_map_width =
|     range_map_caption =
|        subdivision =
|     subdivision_ranks =
|          synonyms =
}}

Färger[redigera wikitext]

Mallen ska använda olika färger beroende på vilket rike som behandlas i mallen. Om parametern "regnum" är definierad så sätts färgen automatiskt enligt följande tabell:

parametern regnum färg färgnamn

| regnum = [[Djur]]
| regnum = [[Djurriket]]

skär pink
|regnum = [[Växter]]

|regnum = [[Växtriket]]
|regnum = [[Växtriket]] (''Plantae'')

ljusgrön lightgreen
| regnum = [[Svampar]]

| regnum = [[Svampriket]]

blå blue
| regnum = [[Protister]] khaki khaki
| regnum = [[Arkeér]] mörkgrå darkgrey
| regnum = [[Bakterier]] ljusgrå lightgrey

Om parametern regnum sätts till något annat värde eller inte används, så sätts färgen med parametern color.

Bevarandestatus[redigera wikitext]

Rödlistning
Statuskod Status
dd, data kunskapsbrist Status i världen:Kunskapsbrist
lr Låg risk Status i världen:Låg risk (lr)
lc, lr/lc, lrlc Livskraftig Status i världen: Livskraftig (lc)
nt, lr/nt, lrnt Missgynnad Status i världen:Missgynnad (nt)
lr/cd, lrcd Behov av åtgärder Status i världen:Behov av åtgärder (cd)
vu Sårbar Status i världen:Sårbar
en Starkt hotad Status i världen:Starkt hotad
cr Akut hotad Status i världen:Akut hotad
ew Utrotad i vilt tillstånd Status i världen: Utrotad i vilt tillstånd
ex, extinct Utrotad Status i världen: Utrotad
Wikipedias eget system
dom, domesticated Husdjur Status i världen: Husdjur
fossil Fossil Status i världen: Fossil
pre Förhistorisk Status i världen: Förhistorisk
text Se text Status i världen: Se text

Referens för bevarandestatus anges inom ref-taggar: använd gärna lämplig IUCN-mall från Kategori:Källmallar för detta.