Mall:Tvåsiffrigt

Från Wikipedia

00

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Den här mallen omvandlar heltal (angivna i parameter 1) i intervallet 0–99 till ett tvåsiffrigt tal (00–99). Heltal högre än 99 konverteras inte.

Exempel[redigera wikitext]

  • {{Tvåsiffrigt|1}} →‎ 01
  • {{Tvåsiffrigt|5}} →‎ 05
  • {{Tvåsiffrigt|12}} →‎ 12
  • {{Tvåsiffrigt|123}} →‎ 123

Se även[redigera wikitext]

  • {{Tresiffrigt}}
  • {{Fyrsiffrigt}}
  • För att omvandla heltal med fler siffror än fyra på samma sätt, använd {{padleft:a|b|0}} där a är heltalet som skall omvandlas och b antalet siffror.