Mall:Unbulleted list

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Parametrar[redigera wikitext]

  • Icke namngivna parametrar är de element som ska listas
  • class – klass för omgivande sektion (<div>)
  • style – stil på omgivande sektion (<div>)
  • list_style – stil på listan
  • item_style – generell stil för samtliga element
  • itemn_style – stil för element n

Exempel[redigera wikitext]

Kod Resultat
{{Unbulleted list|list item 1|list item 2|list item 3}}
{{Unbulleted list|item_style=color:blue;
|list item 1|item1_style=color:green;
|list item 2|item2_style=font-weight:bold;
|list item 3|item3_style=color:red;
|list item 4|item4_style=background:yellow;}}

Se även[redigera wikitext]

{{br_separated_entries}}