Mall:Wikidatalista

Från Wikipedia

[visa] [redigera] [rensa sidcachen]

Dokumentation


Användning[redigera wikitext]

Denna mall definierar en bot-genererad lista (vanligen en wikitabell) med innehåll som hämtas från Wikidata. Listan uppdateras av boten listera (beskrivande blogginlägg (på engelska)), i normalfallet en gång per dygn om någon har ändrat något värde på Wikidata, eller när någon klickar på "Uppdatera nu" ovanför listan. Boten skriver då över eventuella manuella ändringar som någon har gjort i listans innehåll. Ändringar bör istället göras i Wikidata. Wikidata kan innehålla felaktiga uppgifter och upplevas som komplicerad att redigera. Dynamiskt genererade listor i artikelnamnrymden anses därför kontroversiella på bland annat svenskspråkiga wikipedia, men kan passa bättre i andra namnrymder. Konsensus bör sökas när man lägger in en lista i en artikel, t.ex. på artikelns diskussionssida.

Mallen måste följas av {{Wikidatalistavslut}}. Annars ger den "Status: No template match" istället för "Ok" när man klickar på "uppdatera nu" ovanför listan. Texten mellan dessa två mallar byts regelbundet ut med en lista som genereras. För närvarande är endast en lista per sida möjlig. En rad hämtas då typiskt från ett wikidataobjekt, en kolumn kan motsvara en egenskap, och värdet i en cell typiskt vara värdet i ett Wikidatauttalande.

För att definiera en wikidatalista måste du skapa en sökfråga i språket SPARQL. Du kan be om hjälp med det på Wikidata:Request a query (på engelska), eller Wikipedia:Wikidatafrågor. Alternativt kan du själv skapa och testa en sådan fråga med hjälp av det interaktiva verktyget query.wikidata.org, men koden kan då kräva viss handpåläggning. Du måste modifiera koden så att den returnerar ?item som objektvariabel för att den ska fungera i mallen. Se exempelkod som är avpassad för att fungera i query-verktyget och i många fall även Listeria.

Query-verktyget kan även användas för att generera komplett mallanrop som i exemplet nedan. Klicka isåfall på "<(/> Kod" i verktyget och sedan på listeria. Då måste du byta ut mallnamnen {{Wikidata list}} och {{Wikidata list end}} i den genererade koden mot de svenska namnen {{Wikidatalista}} och {{Wikidatalistavslut}}. Annars kommer listeria-botten att visa "Status:Error" istället för "Status:Ok".


Exempel:

{{Wikidatalista
|sparql= SELECT ?item WHERE { ?item wdt:P31 wd:Q39715 . ?item wdt:P131 ?sub0 . ?sub0 (wdt:P131)* wd:Q55 }
|columns=label:Artikel,description:Beskrivning,p131:Plats,P580,P582,p625,P18
|section=
|min_section=
|sort=label
|links=text
|thumb=128
|autolist=fallback
|Wdedit = yes 
|language=
|references=all
|summary=itemnumber
}}
...
{{Wikidatalistavslut}}

Parametrar:

sparql
En SPARQL SELECT sökfråga. Variabeln ?item är obligatorisk. Mallparametern är obligatorisk.
columns
Definierar kolumnerna i tabellen. Tillåtna värden är:
 • number, ett seriellt radnummer (per avsnitt), stigande från 1, enligt den initiala sorteringen
 • label, objektets etikett på wikins lokala språk, länkad till den lokala artikeln (om den finns) eller till Wikidata-objektet
 • label/en, objektets etikett på angivet språk (här "en"). Etiketter som saknas på det angivna språket kommer att visas på engelska
 • description, en manuellt skriven eller automatiskt genererad beskrivning
 • item, objektets Q-nummer på Wikidata
 • Pxxx, en egenskap på Wikidata
 • Pxxx/Pzzz, bestämningsord för egenskaper; då Pxxx länkar till objektet Qyyy och har Pzzz som bestämningsord visas etiketten för Qxxx och värdet för Pzzz
 • Pxxx/Qyyy/Pzzz, bestämningsord för egenskaper; då Pxxx länkar till objektet Qyyy och har Pzzz som bestämningsord visas värdet för Pzzz. Detta är en variant av ovanstående användbart för ett enstaka objekt till exempel "p553/q866/p554" för att få namnet på ett YouTube-konto
 • ?fieldname, frågetecken följt av valfritt fältnamn (variabelnamn) som också förekommer efter SELECT i SPARQL-frågan.
Värden markerade som "orekommenderade" kommer inte att visas. Varje kolumn kan om så önskas ha en ":Titel", annars används namnet för egenskapen på Wikidata. Obligatorisk
sort
Den initiala sorteringen av tabellen. Tillåtna värden är:
 • label, objektets etikett
 • family_name, försöker att hitta och sortera efter efternamnet (sista ordet) i etiketten, med ansatsen att objekten är människor. Detta är heuristiskt och fungerar inte alltid. Om det går kan du sortera på P734 (efternamn).
 • Pxxx, en Wikidata-egenskap
Valfritt
section
Listan kan delas upp i avsnitt baserat på en Wikidata-egenskap. Valfri
min_section
Minsta antalet träffar för att starta ett avsnitt. Alla andra träffar läggs under "misc". Default:2. Valfri
autolist
Om beskrivning är en kolumn, men det saknas en sådan på Wikidata ger "autolist=fallback" verktyget AutoDesc för att skapa en. Valfri
thumb
Bredd på miniatyrbild (ex. kolumn P18). Default:128. Valfri
links
Hur länkar (wikidata-värden av typ objekt) visas beroende på om de har artiklar lokalt på Wikipedia. Tillåtna värden i mallen är:
 • all för att länka till Wikidata vid saknade artiklar (och visa blålänk till lokal Wikipediaartikel annars). Default.
 • local för att ta bort träffar som saknar lokal artikel.
 • red för att visa rödlänkar till artiklar som saknas (och blålänkar annars).
 • red_only för att ta bort objekt som har lokal artikel, och visa återstående som rödlänkar.
 • text för att visa olänkad text vid objekt som saknar lokal artikel (och blålänkar annars).
 • reasonator för att visa länkar till Reasonator om lokal artikel saknas (och blålänk annars).
Valfritt
row_template
Skapar ett mallanrop istället för en tabellrad. Mallen måste då själv skapa tabellraden, eller så måste tabellhuvudet/-foten undertryckas med parametern skip_table. Parametrar som skickas till mallen är kolumn-parametrarna med små bokstäver, ex. etikett eller p18. Se kategori:Wikidatalistmallar för exempel på radmallar. Valfri
skip_table
Göm tabellhuvudet med CSS; används tillsammans med row_template. Se {{Wikidatalista/Galleri}} och resulterande lista.
header_template
Generar ett mallanrop istället för en tabellrad. Mallen måste då själv skapa tabellhuvudet. Inga parametrar skickas till denna mall. Tänkt att användas tillsammans med row_template. Valfri
skip_table
Undertrycker tabellgenerering när den används tillsammans med row_template. Valfria värden fungerar.
wdedit
Tillåter Wikidataredigering från Wikipediasidan om användaren har aktiverat denna JavaScript-gadget. Värdet måste vara yes. Fungerar inte om row_template används.Varning: Denna parameter resulterar i större wikikod än normalt, och uppdatering av listan kan därför fallera. Valfri
references
Lägg till källor. Tillåtet värde är all. Kräver <references/> eller motsvarande i artikeln. Valfri
freq
Uppdateringsfrekvens. Numeriskt värde X; väntar X dagar till automatiskt uppdatering. Default 1. Inverkar inte på uppdateringar som aktiverat från webbinterfaces. Valfri
summary
Kommaseparerad lista över nycklar som ska placeras efter listan som en sammanfattning. Nyckeln itemnumber kan anges in för att visa totalt antal objekt (rader) i listen. Valfri
language
språk för etikett och beskrivning, om annat än svenska önskas Valfri