Malldiskussion:Coronavaccin

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Urvalskriterier för läkemedelsmyndigheter[redigera wikitext]

Finns det urvalskriterier för vilka läkemedelsmyndighet som platsar i mallen? Om det är så att ett större antal länder följer ett begränsat antal myndigheters rekommendationer/bedömningar kan jag se att dessa "vägledande" myndigheter listas. Om det däremot är så att nästan varje lands läkemedelsmyndighet gör en egen bedömning tycker jag att alla läkemedelsmyndigheter bör plockas bort. Dieselmotorvagnar (till stationen) 5 februari 2021 kl. 23.56 (CET)

Jag tycker de kan plockas bort. Coronavaccin är bara en väldigt liten del av myndigheternas uppgifter och det nämns inte i artiklarna. Det behöver nog inte heller nämnas i så stor omfattning att mallen platsar i artiklarna. Myndigheterna kan länkas från brödtext i vaccinartiklar om de är relevanta att nämna, men de behöver inte länkas från mallen i alla vaccinartiklar. F.d. 82.212.68.183 (diskussion) 6 februari 2021 kl. 14.15 (CET)
Håller med, har nu tagit bort myndigheterna. Dieselmotorvagnar (till stationen) 10 februari 2021 kl. 02.22 (CET)
Ovanstående resonemang är giltigt även för det som står under "termer". De kan möjligen få vara kvar i mallen, men de måste inte själva ha den i sig.
andejons (diskussion) 3 maj 2021 kl. 22.08 (CEST)
För att knyta an till andejons kommentar om vad som står under "Termer", så kan jag tycka att där finns artiklar, som inte bör länkas. Jag lade in mallen i samtliga länkade artiklar, enligt principen att det som ingår i en navigationsruta också skall ha navigationsrutan, för att därmed göra det möjligt för läsarna att navigera runt mellan de olika relaterade artiklarna. För ett antal av de länkade artiklarna inom grupperna "Termer" och "Övrigt" togs mallen sedan bort av andejons. Det kan vara rimligt för de flesta av termerna, dock att det kan finnas gränsfall, främst Budbärar-RNA. Det renaste, och som gör det möjligt att låta mallen finnas i samtliga länkade artiklar, är att begränsa den till artiklarna i grupperna "Vacciner" och "Vaccinutvecklare och -tillverkare" och ta bort grupperna "Termer" och "Övrigt".--Historiker (diskussion) 4 maj 2021 kl. 19.10 (CEST)
Jag håller väsentligen med, men tycker att det samtidigt vore rimligt att först undersöka om både denna mall och mall:coronavirus behövs (även den innehåller en hel del länkar som har mer allmänt att göra med smittkontroll och liknande).
andejons (diskussion) 4 maj 2021 kl. 19.20 (CEST)
Jag tycker att båda mall har sin plats. Om jag förstår mig rätt på saken så handlar denna mall ju bara om vaccin mot SARS-CoV-2, vilket är ett visst coronavirus, medan {{coronavirus}} handlar om alla coronavirus. De fyller olika roller. Möjligtvis skulle detta kunna göras tydligare, exempelvis genom att vi byter namn på denna mall till något som {{Vaccin mot SARS-CoV-2}}.
Angående denna mall så vill jag föreslå att vi för det första avskaffar grupperingen Övrigt. Posterna är dels irrelevanta för folk utanför Sverige, dels termer/begrepp som platsar bättre i just grupperingen Termer. För det andra att vi plockar bort alla personer ur Vaccinutvecklare och -tillverkare. Personerna verkar vara VD eller grundare för relevanta företag. Då de har inte tagit fram vaccinkandidater på egen hand och kan knappast ses som vaccinutillverkare platsar de enligt min mening inte i gruppen. För det tredje att hela mallen sorteras efter bokstav. Jag har utfört denna ändring under Termer, men avvaktar med att sortera övriga grupper för att se om det kommer invändningar eller synpunkter. Dieselmotorvagnar (till stationen) 5 maj 2021 kl. 02.49 (CEST)
Grupperingen Termer hör möjligen hemma i en mall för vaccin generellt, men knappast mallar för vaccin mot en enskild sjukdom. Mycket av innehållet i mall:Coronavirus gäller dessutom antingen Covid-19, inte Coronavirus generellt, eller sjukdomar i allmänhet. En del av innehållet i mallarna bör föras över till {{pandemier och epidemier}}, en del hör snarast hemma i en ännu obefintlig {{vaccin}}, och en del bör möjligen finnas i mallar för läkemedelsmyndigheter och läkemedelstillverkare (där tror jag dock man kan nöja sig med kategorier). Tar man bort det blir det inte mycket kvar här: vi har dels listan över enskilda vaccin, dels möjligen forskare som varit delaktiga i att ta fram dem. I coronavirusmallen har vi dels de olika typerna av sjukdomar, dels vissa specialartiklar om covid-19, och så ett fåtal begrepp som t.ex droppsmitta. Det är därför jag är osäker på om vi verkligen behöver båda mallarna.
andejons (diskussion) 5 maj 2021 kl. 08.39 (CEST)
Jag ser att denna mall (av någon anledning) är länkad till en:Template:Vaccines. Jag tycker dels att mallen på enwp börjar bli ganska snårig, dels att den skulle bara förvärras av att ha minst tio poster om coronavacciner (och det finns säkert flera andra coronavacciner som inte är med i mallen). En allmän mall om vacciner vore bra. Jag hade dock helst sett att när det finns ett större antal (låt säga flera än tre) vacciner för ett visst virus att det skapades en särskild mall. Det kan annars blir ovikt i en allmän mall.
I övrigt har jag avskaffat gruppen Övrigt då ingen har tagit ställning för den och Historiker (och jag) har tagit ställning mot den. Dieselmotorvagnar (till stationen) 8 maj 2021 kl. 05.38 (CEST)