Malldiskussion:Faktamall biografi WD

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Ankronistiskt angivande av land[redigera wikitext]

Som jag nyss skrev på Bybrunnen skriver jag i fortsättningen om problem på specialsidor som denna. Jag börjar med Henrik Oldeland. Tydligen var han en helt dansk person som föddes och dog i Danmark. Han dog i Blekinge. Efter hans död tvingades Danmark avträda bland annat Blekinge till Sverige. Nu anges i faktarutan anakronistiskt hans dödsplats som ”Gammalstorps socken, Sverige”. Min fråga: Hur kan det förhindras att personers dödsland anges anakronistiskt? Jag gissar att problemet finns i fler artiklar, att personers födelse‑ och dödsland anges efter ortens nuvarande politiska tillhörighet. Jan Arvid Götesson (diskussion) Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 06.24 (CEST)[svara]

Den formellt korrekta lösningen skulle vara att "land" och "inom administrativ enhet" skulle förses med start- och slutdatum. Att alla socknar globalt skulle förses med sådana tilläggsuppgifter är önsketänkande, åtminstone på medellång sikt. För oss vore ett sätt att minska problemet att ta med uppgift om land i faktarutor endast om den uppgiften har ett startdatum. Slutdatum kan ju saknas för att uppgiften ännu stämmer, men man kan knappast veta huruvida en socken fanns i ett visst land utan att veta (ungefär) när detta sakförhållande blev sant. –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.51 (CEST)[svara]
Vore det ett problem att helt stryka landet? Det finns ju ändå en länk till orten. En något mindre drastisk lösning vore att ha start- och slutdatum på länderna. Det skulle inte lösa problemet för Oldeland, men skulle hjälpa för en samtida person född i nuvarande Finland.
andejons (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.56 (CEST)[svara]
Jag tror att man gärna vill veta i vilket land folk fötts och dött, så att skriva "Moons kommun‎" som sådant gjorde nog inte många glada. Eftersom gränserna sällan varit stabila skulle startdatum för landet hjälpa endast i en del fall (har "land" ett uppenbart väldefinierat startdatum?). I uppenbara fall skulle det gälla att peta dit startdatum (för landstillhörigheten) i samband med patrullering, men risken finns att man petar in fel datum. –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 12.16 (CEST)[svara]
Att göra det globalt är väl kanske önsketänkande, men i och med att det är såpass bra ordning på de socknar som just nu tillhör Sverige borde det inte vara alltför svårt att lägga in start- och slutdatum för när socknen tillhörde det ena eller andra landet, med en bot på WD. I princip alla socknar ligger ju i landskap, och landskapen vet vi ganska väl när de hörde till Sverige, Danmark eller annat land. Nu lade jag in i land för Gammalstorps socken startdatum 1658 för land Sverige, och för land Danmark startdatum 1231 och slutdatum 1658. -I och med detta försvann landet från faktarutan (kan inte hantera två olika länder just nu), men med lite redigerande av mallen borde Danmark kunna dyka upp för just Henrik Oldeland. -Gjordes inte något liknande för Osla vs Kristiania och andra för ett par år sedan? -- Sturban (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 21.18 (CEST)[svara]
-Om man nu lade in start och slutdatum för land för varje socken och det plötsligt står exempelvis Danmark i faktarutan bakom Gammalstorps socken, borde då inte också nämnas i socken-artikeln när socknen hört till olika länder? -- Sturban (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 21.40 (CEST)[svara]
Jag kan tänka mig att det kan bli väldigt rörigt för t.ex. orter i främre Orienten. Jag kan tänka mig att några tillhört över dussinet olika stater.
Landet bör oftast framgå av medborgarskap, även om det naturligtvis finns sådana som fötts utomlands. Men hellre inget land än påståenden om att antika greker föddes i Turkiet!
andejons (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 23.45 (CEST)[svara]

Sven Svensson. Andra namn: Sven Svensson[redigera wikitext]

Se Mike Post och Chris Baco. Det händer att en persons namn (namn enligt artikelrubriken) och enligt första orden i artikeln) upprepas som personens ”andra namn” i faktarutan. Vad gör man åt det? Detta är kanske inget strukturellt fel, utan felet ligger kanske i Wikidata i varje enskilt fall. Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 06.34 (CEST)[svara]

Jag antar att upprepningen här beror på att artikeln benämns enligt pseudonymen. Pseudonymen är alltså helt riktigt ett andra namn, problemet är att det första, officiella, namnet inte hanteras som förstanamn på Wikipedia. Man kunde jämföra alla andranamn (namn på modersmål, födelsenamn, ...) sinsemellan och med artikelnamnet och visa dem endast om de inte är lika. –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.57 (CEST)[svara]
För Mike Post så är det ganska korrekt, men det vore ju bra om "andra namn" inte ekade ut om det är samma som artikelnamnet/mallöverskriften eftersom det förvirrar.
För Chris Baco är det något fel. På wikidata anges Chris Baco både som hans förnamn respektive efternamn och Chris Baco anges som pseudonym. Jag vet inte om det är hans namn eller om det är en pseudonym. I våra artiklar verkar det vara hans namn, att det skulle vara pseudonym anges inte. LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.30 (CEST)[svara]

Främmande språk i faktarutor.[redigera wikitext]

@Thoasp med flera. I Kantarō Suzuki står: ”Utbildad vid Den japanske marinehøgskolen Japans marinskola. Hur kan det förhindras att främmande språk kommer in i faktarutor? Jan Arvid Götesson (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 07.14 (CEST)[svara]

I just detta fall genom att komplettera objektet d:Q1808259 med en svensk etikett. Mallen fungerar så att när det saknas en svensk etikett väljs istället en etikett från ett annat språk som en "fall back". I första hand väljs norskt bokmål, i andra hand danska och därefter engelska, nynorska, tyska, franska, spanska och portugisiska. Tanken är att "Den japanske marinehøgskolen" är lättare att förstå än "Q1808259" för den typiska läsaren av svwp. När något som inte är svenska har använts läggs artikeln i två åtgärdskategorier, dels en som anger vilket språket är och dels en som anger vilken egenskap det är. Dessa kategorier är "dolda kategorier" vilket innebär att de inte syns i artikelfoten, men för den som vill se dem går det bra att bocka för "Visa dolda kategorier" under "Avancerade alternativ" i Inställningar/Utseende.
En översikt över vilka artiklar som innehåller etiketter från "främmande språk" finns i kategoriträdet Kategori:Wikidataetiketter_på_främmande_språk.
Kategorier som är tomma har tidigare innehållit en eller flera artiklar som visade etiketter på respektive språk men där dessa numera har översatts till svenska.
Den som behärskar till exempel ryska välkomnas att översätta det som visas i de 17 artiklarna som just nu finns i åtgärdskategorin Kategori:Wikidataetiketter_på_ryska.
Den som har kunskaper om taxon välkomnas att översätta det som visas på främmande språk i de 11 artiklarna som just nu finns i åtgärdskategorin Kategori:Wikidataetiketter på främmande språk för egenskapen P171.
-- Larske (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.00 (CEST)[svara]
Ett tips för att lättare kunna lokalisera de etiketter som inte är på svenska är att lägga till följande rader i den personliga CSS-filen som finns under Inställningar/Utseende.
.modulwikidata2_missingswedishlabel {
	background-color: pink;
}
Med denna ändring kommer du att (även) bokstavligen "se rött" där utrikiskan finns i faktarutan.
--Larske (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.17 (CEST)[svara]
Det är olyckligt att detta hamnar i artiklarna. Vi skulle ju aldrig acceptera det från en användare på svenskspråkiga Wikipedia. Samtidigt är det ju bra om både Wikidata och Wikipedia uppdateras. Är det väldigt besvärligt att automatiskt lägga till något på diskussionssidan om mallen vill använda en "fall back", typ "mallen vill anropa 'Q1808259' från Wikidata som saknar svenskspråkig etikett. Översätt gärna den för så att faktarutan kan uppdateras." Eller något.--LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.20 (CEST)[svara]
En beskrivning och instruktion om vad som behöver göras finns högst upp på kategorisidan Kategori:Wikidataetiketter på främmande språk. Alla berörda artiklar läggs också in i åtgärdskategorier enligt ovan beskrivning. Kantarō Suzuki ligger exempelvis i Kategori:Wikidataetiketter på norskt bokmål som du ser om du aktiverar "Visa dolda etiketter" enligt ovan. Jag ser inget skäl att det skulle stå även på artikelns diskussionssida.
-- Larske (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.36 (CEST)[svara]
Poängen är att det ska stå på artikelns diskussionsida, men inte i artikeln. På artiklens diskussionssida för att det är en brist i den artikeln att info finns men inte kan användas för att den är oöversatt på Wikidata. Att ha kvar oöversatt text i artikeln är direkt felaktigt och att bara dölja det i artikeln minskar chansen att det åtgärdas, även om det hamnar i en lista som ligger någon annanstans och om det krävs saker som "visa dolda etiketter"
Den självklara och etablerade gången är ju att brister i en artikel hanteras på dess diskussionssida. Så det finns flera skäl. Men är det möjligt? LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 08.51 (CEST)[svara]
Detta har accepterats rutinmässigt när det läggs in för hand, i såväl artikelnamn, brödtext, som faktarutor, så länge språket är engelska. En massa partier och orter har benämnts på engelska. Att vi i faktarutan prioriterar nordiska språk är bra, och "japanske marinehøgskolen" är mycket bättre än Q1808259 och beroende på artikeln i övrigt, bättre än att utelämna uppgiften (eller att endast lägga den på diskussionssidan). Personligen tycker jag man borde prioritera namnet på ursprungsspråket i transkriberad form (medan beskrivningen kunde hämtas från närmaste språk). En annan sak är att författaren eller patrulleraren borde se norskan och se till att objektet fick en svenskspråkig etikett. Jag tvekade något här: ett svenskspråkigt namn skall inte läggas in som ad hoc-översättning, men etikett är en annan sak. Borde inte etiketten inledas med gemen, eller hittade LittleGun ett svenskt namn? –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.26 (CEST)[svara]
Jag är överraskad att vi inte uppger Japans tidigare premiärministers namn på japanska (annat än i form av hans signatur och som transkriberat). Har det varit för stora problem med namnuppgifterna på Wikidata, beror det på att hans namn inte finns angivet på japanska eller för att det är för komplicerat att lista ut att just japanskan är relevant? –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.39 (CEST)[svara]
Det är en adhocöversättning om man hårdrar, eller snarare ett beskrivande namn baserat på vad det är och norska namnet. Jag tvivlar på att det finns ett svenskt officiellt namn, eller norskt.
Transkribering, Kaigun Daigakko, blir alltför intetsägande och beskrivningen långrandig smat kommer inte med.
Jag är kanske aningen vårdslös med översättningar jämfört med många andra Wikipedianer. I löptext översätter jag gärna citat och till exempel lärosäten etc men har då med ett "ungefär".
Jag vet inte "Kaigun Daigakko (marinhögskola i Japan)" fungerar som etikett på objekt. LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.46 (CEST)[svara]
Jag tycker en beskrivning som sådan fungerar som etikett och i faktarutan, men om beskrivningen ger sken av att vara ett namn blir det problematiskt. Det kan leda till att vi kallar Åbo universitet för "Åbos universitet" eller "Finska universitetet i Åbo". Det är också bättre att skriva "Japanska marinens officershögskola" än "Kaigun Daigakko" där man vill nämna utbildningen utan att gå in på detaljer (om det är institutionen som är det viktiga är det senare bättre). Däremot tycker jag att om vi måste använda en icke-svensk benämning så är det bättre med det inhemska namnet än en benämning på ett tredje språk. Med japanska tillkommer avvägningen mellan att skriva med svenska bokstäver eller att använda det riktiga namnet på ursprungsspråket (jag vet att ryskkunniga ibland blir frustrerade av att måsta gissa sig till det riktiga namnet). –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.00 (CEST)[svara]
Ändrat så nu: Kaigun Daigakko (officershögskola för japanska marinen) respektive Kaigun Heigakko (Japans marinskola), funkar det för både oss och Wikidata tro? LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.05 (CEST)[svara]
Nej, "Kaigun Daigakko (marinhögskola i Japan)" eller "Kaigun Daigakko (officershögskola för japanska marinen)" som etikett kommer troligen att ändras eftersom parentesen uppfattas som en särskiljning och det inte ska vara några särskiljningar i Wikidataetiketter.
Parentesen "marinhögskola i Japan" eller "officershögskola för japanska marinen" passar däremot som en kort beskrivning. Den längre beskrivningen, "vidareutbildningskola för officerare från Kaigun Heigakko (japanska marinskolan)", bör ingå i den svwp-artikel, Kaigun Daigakko, som *någon* borde skriva och som därmed blir en blålänk i faktarutan. Långa uppsatser i faktarutor brukar inte uppskattas.
-- Larske (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.09 (CEST)[svara]
Ändrat så här nu: Kaigun Daigakko (officershögskola för japanska marinen) respektive Kaigun Heigakko (Japans marinskola), så det funkar inte för både oss och Wikidata då? Nu känns det som att gå i sirap igen. Jag hejar ändå på den beskrivande översättningen. LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.05 (CEST)[svara]
Jag tror nog att de nuvarande lösningarna med kategorier bör vara tillräckliga, precis som andra åtgärdskategorier. Det gör arbetet mer effektivt och tillfredsställande än slumpvisa inlägg på diskussionssidor. Dolda kategorier bör inte vara så svåra att hitta, jag hade för mig att de var automatiskt påslagna för alla inloggade användare (jag kan inte minnas att jag någonsin slagit på den funktionen, men kan ändå se dolda kategorier). De utländska etiketterna märks dessutom upp genom en direktlänk till Wikidata som syns för alla inloggade användare. Objekt som används i många artiklar kommer med tiden få en etikett när någon kollat. De som blir liggande länge brukar vara de som bara används i enstaka artiklar och/eller är mer svåröversatta.
Det ska också sägas att det finns en mycket stor andel fall där en utländsk etikett inte alls är ett problem. Kategorin för regeringsledare innehåller nästan 1000 artiklar med "saknad" svensk etikett, men av dessa behöver nästan ingen översättas eftersom det främst handlar om tyska borgmästare och norska kommunordföranden. Samma gäller för majoriteten av artiklarna i kategori för utbildningsinstitutioner eftersom de handlar om amerikaner och liknande där behovet av översättning minskar. Väsk 26 oktober 2021 kl. 10.14 (CEST)[svara]
Jag vet inte. Jag tycker vi accepterar väl mycket brister i våra faktamallar bara för att de fungerar för andra artiklar. Trots att varje given felaktighet påstås vara ovanlig, så är det uppenbarligen så att faktarutorna använder väldigt många objekt eftersom det blir det konstigheter i väldigt hög andel av faktamallarna.
Borde inte alla objekt få svensk etikett även om de inte behöver översättas? LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.21 (CEST)[svara]
Jovisst. Men det kan vara vanskligt att försöka göra det med någon form av automatik/robot. Det är inte alltid den svenska etiketten ska vara samma som till exempel den engelska. Det kan vara olika regler för svenska och engelska när det gäller transkribering från till exempel ryska, något som påpekades i förra veckan med Vasilij Mitrochin som exempel och som därför behövde korrigeras, se denna diff.
-- Larske (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.34 (CEST)[svara]
Kategorin för oöversatta engelska etiketter innehåller över 6000 namn. I många fall är det sådant som engelska skolor, egennamn och liknande. Det är inte ett problem i sig om dessa ligger i artiklarna.
De är dock ett problem i det att de helt förstör syftet med kategorin. Det går inte att använda den för att se hitta fall som Helena Snakenborg, där det fanns tokiga namn på svenskar, som "Agneta Knutsdotter Lillie, Heiress of Norrnes" [1] (jag strök mallen, sådant skall inte finnas i artiklarna och att ta reda på vilka namnformer som är korrekta tar tid).
andejons (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 10.43 (CEST)[svara]
Många ovanligheter blir det. Mycket av backloggen kommer av att översättningstakten är lägre än inläggningstakten, så jag tycker den som lägger in nya faktarutor även bör se till att allt är översatt och avstå att lägga in om man inte kan åstadkomma bra svenska etiketter. Det skulle låta oss "tömma" åtgärdskategorierna i maklig takt och arbeta med det som tillkommer organiskt. Erfarenheten av "framstressade" översättningar har hittills varit dålig.
Jag lägger ibland in svenska etiketter även i fall där fallback-etiketten kommer vara identisk, mest för att markera den etiketten som kollad så det inte dyker upp igen. Jag ville mest påpeka att det finns många fall där en främmande etikett är helt okej. Jag använder nästan uteslutande de egenskapsbaserade kategorierna för att hitta saker som behöver översättas. Vad gäller kategorierna för engelska och norska bör man ha i åtanke att man i praktiken ofta inte översätter från norska eller engelska, utan att den etikett som visas är en engelsk eller norsk översättning av ett begrepp från ett annat språk, så det går långsamt att arbeta med dessa kategorier. I kategorin Wikidataetiketter på främmande språk för personer har jag lagt in en särskild länk för att hitta kungligheter utan svensk etikett eftersom dessa personer i princip alltid behöver en särskilt svensk etikett, kanske behövs motsvarande listor för hovdamer och liknande personer. Väsk 26 oktober 2021 kl. 11.10 (CEST)[svara]
I just det fallet verkar det som någon importerat en massa data från en genealogisk databas på engelska. Det finns mycket skit där, som skulle behöva rensas i. Jag tror inte namnen är OK på engelska heller.
andejons (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 11.17 (CEST)[svara]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Tack för all information. Jag kunde teoretiskt finna den själv, men i praktiken är det för snårigt i Wikiskogen utan vägvisning.

Först en praktisk fråga. Jag gick till Leonard Grandell. Artikeln låg i Kategori:Wikidataetiketter_på_finska. Sedan gick jag till Wikidata Q18682667 och skrev en svenskspråkig etikett (som jag fann i Förvaltningshistorisk ordbok för Finland). Då försvann Leonard Grandell ur Kategori:Wikidataetiketter_på_finska. Det försvinnandet sker alltså automatiskt? Med en viss fördröjning?

Nu en allmän undran. Diskussionen har gått in på detaljer. Jag vill lyfta den till en övergripande frågeställning om främmande språk i artiklar.

För mig som nybörjare ser det ut som att där finns en grupp av Wikidataintresserade som har utvecklat en praxis, som var okänd för mig tidigare. Praxis är att hellre taga in vilket främmande skriftspråk som helst i en artikel, än att avstå från att leda in data från Wikidata i en artikel.

Omfattningen av detta är inte så stor, men jag blev förvånad vid upptäckten. I vanlig artikeltext skulle ingen skriva att ”hon var dotter till محمدقاسم ظهیرالدوله”, men så sker alltså i Wikidatastödda faktarutor.

Det naturliga för mig vore att ange namn och begrepp bara på svenska, eller dels med grundspråket, dels med en svensk version. Men inte ange något bara på det främmande språket (undantag finns om ord på det främmande språket inte stör begripligheten). Och inte ange något på ett tredje språk. Alltså:

 1. ”Hon var statsminister i Estland (bara svenska), eller
 2. ”Han var negus negesti (konungarnas konung)” (grundspråk och svenska), eller
 3. ”Hon var medlem av Trinity College i Cambridge (bara grundspråket), men inte
 4. ”Han utbildades vid Пензенский артиллерийский инженерный институт имени Главного маршала артиллерии Н.Н. Воронова” (text bara på ett för de flesta okänt grundspråk), och inte
 5. ”Han utbildades vid den japanske marinehøgskolen” (varken japanska eller svenska utan ett tredje språk).

I artikelbrödtext tolereras bara (1), (2) och (3). I faktarutor godtas inledningsvis även (4) och (5), och sedan läggs de artiklarna i en kategori för att repareras och rättas senare I fallet Leonard Grandell två år senare. Jag undrar varför denna skillnad görs mellan artikelbrödtext och faktarutor? Jan Arvid Götesson (diskussion) 27 oktober 2021 kl. 05.56 (CEST)[svara]

Namn på modersmål[redigera wikitext]

Jag är överraskad att vi inte uppger Japans tidigare premiärministers namn på japanska (annat än i form av hans signatur och som transkriberat). Har det varit för stora problem med namnuppgifterna på Wikidata, beror det på att hans namn inte finns angivet på japanska eller för att det är för komplicerat att lista ut att just japanskan är relevant? –LPfi (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.39 (CEST)[svara]

Propertyn "Namn på modersmål" är till för det. Vet inte hur eller om vår mall hanterar detta, men jag håller med om att det borde införas. Då jämföra med andra namn som födelsenamn så att det inte blir dubblet eller trippelt: "Födelsenamn=Andra namn=Namn på modersmål=Chris Baco".--LittleGun (diskussion) 26 oktober 2021 kl. 09.50 (CEST)[svara]

Familjemedlemmar och annan känslig information[redigera wikitext]

Uppgifter om familjemedlemmar, religiös och politisk tillhörighet och annan potentiellt känslig privat information skall endast anges i artiklar om vissa krav uppfylls enligt WP:BLP. Just nu finns ingen möjlighet att ta bort vissa sådana om det skulle vara inlagt på WD. Egentligen tycker jag kravet för nu levande personer borde vara att man specifikt ber mallen hämta dem, men det kan diskuteras. I vilket fall har jag kommenterat bort fält där potentiellt känsliga uppgifter kan hämtas fram till dess att rimlig kod för att ta bort dem kan föras in.

andejons (diskussion) 1 november 2021 kl. 12.04 (CET)[svara]

Föreslaget meddelande till dem som ibland inte ser till att Faktamall biografi WD ger nöjaktigt resultat[redigera wikitext]

Larske har på annan plats föreslagit att de användare som sätter in Faktamall biografi WD med resultatet att faktarutan innehåller fel eller andra onöjaktigheter skall bli underrättade om detta, så att det blir bättre i framtiden. Jag föreslår att sätta in detta standardiserade meddelande på användares diskussionssidor:

Tack för dina bidrag. Konsensus råder om att faktarutor som generaras med Faktamall biografi WD inte skall skapa onöjaktigheter i artikelns. I <länk till en eller flera artiklar> har ditt insättande Faktamall biografi WD skapat <beskrivning av onöjaktighet(er)>. Var vänlig gör erforderliga ändringar i Wikidata eller Wikipedia så att faktarutan inte har iögonfallande onöjaktigheter, eljest kan mallen tagas bort. Tack på förhand.

Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 november 2021 kl. 02.18 (CET)[svara]

Har ni definierat "onöjaktigheter" så det blir förstårligt för datorerna? Hur WD gjort d:Help:Property_constraints_portal/sv - Salgo60 (diskussion) 3 november 2021 kl. 02.30 (CET)[svara]
Jag förstår inte varför vi nu skulle behöva definiera ordet. Meddelandet som jag tänkte sätta på användarsidor är ju en manuell verksamhet.
Eftersom ingen invänt börjar jag nu sätta in meddelandet, men tar bort ”Tack för dina bidrag” när jag skriver till erfarna wikipedianer, eftersom den frasen används till nybörjare. Jan Arvid Götesson (diskussion) 3 november 2021 kl. 23.38 (CET)[svara]
OK trodde du hade en automatik eftersom du la det på mall sidan... det går säkert snabbare att rätta felet när du är på sidan... Larske kanske kan skapa en lista sidor som fått senaste mallen... lista sidor med mallen som redigerats efter 20211101 - Salgo60 (diskussion) 6 november 2021 kl. 01.45 (CET)[svara]
@Salgo60 Kanske att jag skriver inlägg på fel sidor. Jag vet inte så mycket om strukturerade data och mallar. Jag skrev på denna sida eftersom problemet på sätt och vis är ett strukturellt problem: vissa Wikidatastödda mallar ger upphov till konstigheter, så att säga ”automatiskt”, fast det formellt är människor som manuellt gör inläggandet av mallarna i artiklar. Jan Arvid Götesson (diskussion) 6 november 2021 kl. 05.22 (CET)[svara]
Jan Arvid Götesson Min slutsats när det låg här var att du ville automatisera det vilket var fel. Annam fundering skall du lägga ut ett meddelande så blir saker och ting mer spårbart om du skapar en mall för det så kan du enklare hitta "tillbaka" mer info Wikipedia:Mallar. Var felet uppstår eller rättas blir en filosofisk fråga nästan såg Olof_Holmberg som hade fel födelsedatum i artikeln men när jag kopplade på Mall:Faktamall biografi WD hittades det... och jag rättade det direkt plus kunde koppla på hans barn som hade artiklar men ingen hade insett kopplingen
- Salgo60 (diskussion) 6 november 2021 kl. 05.30 (CET)[svara]
Här är det konstigt att ange "docent" under "arbetsgivare". docent (Q462390) är ett erkännande, inte ett arbetsförhållande. Kopplingen mellan sysselsättning (P106) och befattningen framgår ju inte heller (borde en bestämning läggas in?). I synnerhet för docenter kan den huvudsakliga sysselsättningen vara något som bäst beskrivs med ett ord som har föga med docenturen att göra. Jag har inte riktigt koll på befattning/sysselsättning/..., men också i fråga om lektoratet tycker jag att befattningen borde betonas framom arbetsgivaren. –LPfi (diskussion) 6 november 2021 kl. 10.26 (CET)[svara]
@LPfi Jag kollade på Elias Fries (Q15405) men kanske gjorde fel - Salgo60 (diskussion) 6 november 2021 kl. 11.05 (CET)[svara]
Jag vet inte hur det är tänkt att fungera, så jag vet inte om det är "fel" antecknat i Wikidata, om man kunde göra det bättre på Wikipedia, eller om egenskaperna (P och Q) är olämpligt definierade med tanke på nordiska förhållanden. Jag bara ser att det ser märkligt ut. –LPfi (diskussion) 6 november 2021 kl. 12.26 (CET)[svara]
Vad gäller universitet är det väsentliga ur biografisk synpunkt inte att man är anställd vid ett visst universitet, utan att man är knuten till det, och att det erkänt ens kompetens. För tjänster i traditionell betydelse vet jag inte ens om man blev anställd (åtminstone inte i arbetsavtalsförhållande), för docenturer är det klart att man inte blir det. –LPfi (diskussion) 6 november 2021 kl. 12.31 (CET)[svara]
hm... jag har aldrig orkat sätta mig in i dom akademiska karriärvägarna.... vi får vänta in någon som vill ta tag det jag testar WP:WD Salgo60 (diskussion) 6 november 2021 kl. 12.35 (CET)[svara]
Kortfattat: docent är liksom doktor främst en examens-kopplad titel. Lektor är en anställningsform. Professor är olika, i vissa fall har professorer en känd lärostol som är kopplad till ett visst universitet (i Sverige är nog det mest kända exemplet Professor skytteanus), i andra fall har de "bara" en personlig professorstitel som en "ämbetstitel" (liknande militära titlar), och i t.ex. USA är en professor bara någon som undervisar vid universitet. Det går säkert att få till det snyggt på WD, men det är knappast någon enkel sak.
andejons (diskussion) 6 november 2021 kl. 16.53 (CET)[svara]
Nja så svårt är det nog inte det jag tycker är att vi skall koppla positionen till objekt som Skytteanska professuren i statskunskap och vältalighet (Q18342962) där det går så vi enkelt kan skapa tidserier idag är det dåligt kopplade i Wikidata med d:Template:PositionHolderHistory jmf det vi gjorde för stolar i Svenska akademin och Franska akademin ex.
men som sagt bara en tanke
 • bra är om vi hittar källor för Svenska Akademin så webscrapade jag deras web se Notebook
- Salgo60 (diskussion) 7 november 2021 kl. 13.08 (CET)[svara]

Koll av tungt anrop[redigera wikitext]

Jag märkte nyss att en artikel börjat närma sig riskzonen för timeout, nämligen Louise Bourgeois (skulptör). Det löste sig genom att ladda om sidan, men jag ville undersöka så det inte händer igen. Nedan visas Lua-data för laddning av sidan "Louise Bourgeois (skulptör)" med alla parametrar avstängda utom den berörda.

Egenskap Tid Byte
namn 0,193 6 255 332
bild 0,205 5 936 164
bildtext 0,200 5 936 165
födelsenamn 0,154 7 202 995
födelsedatum 1,728 13 107 140
födelseort 0,525 15 349 926
dödsdatum 1,473 13 650 842
dödsort 0,800 17 405 642
begravningsplats 0,158 6 351 160
medborgarskap 1,167 19 803 470
utbildad vid 0,192 6 270 372
yrke 1,519 12 207 354
ämbete 0,221 5 886 379
arbetsgivare 0,163 6 091 595
noterbara_verk 0,165 5 318 483
parti 0,153 5 888 467
gift med 0,216 7 976 086
barn 0,132 6 157 221
föräldrar 0,138 6 169 309
utmärkelser 0,302 7 149 085

Hennes Wikidataobjekt har inte väldigt många uttalanden, men laddas av någon anledning långsammare än andra med betydligt fler uttalanden. Som väntat tog de komplicerade anropen för födelse- och dödsdatum och -platser mycket resurser. Hon hade även väldigt många yrken listade. Mest tid tog oväntat "Medborgarskap", vilket borde vara ett ganska enkelt anrop. Efter lite grävande visade det sig att funktionen "labelgender=Q1775461" var det som tog mycket resurser, förmodligen eftersom den i det här fallet krävde tillgång till de ganska stora objekten för USA och Frankrike. Om man tog bort labelgender minskade tiden för Lua-exekvering för hela artikeln med 25 procent! För att komma till rätta med detta har jag tillsvidare tagit bort labelgender. Funktionen har hittills varit dålig uppföljd med ganska få länder som hade svenskt invånarnamn i neutrum ifyllt, vilket kunde ge konstiga exempel som "Medborgarskap: Svenskt och Frankrike". Jag tror det funkar bäst i de flesta fall om vi hittar en lösning där vi bara anger landsnamn utan extra konvertering. Väsk 9 november 2021 kl. 13.14 (CET)[svara]

Jag har ibland undrat över dessa konstiga exempel av typen "Medborgarskap: Svenskt och Frankrike". -Så för varje land bör man alltså lägga in neutrum (Q1775461) för svenska under invånarnamn (P1549) vilket jag just gjort för USA och Frankrike. -Vore intressant att få veta om exekveringen av labelgender går fortare för hennes wikidataobjekt nu. -- Sturban (diskussion) 9 november 2021 kl. 14.38 (CET)[svara]
Motsvarande siffror om jag gör som min tidigare undersökning är i nuläget 0,295 sekunder och 8 114 478 bytes för medborgarskap (tidigare var det 1,167 sekunder och 19 803 470 bytes). För närvarande (utan labelgender) behöver hela Lua-exekveringen av sidan 20 911 990 bytes. Om jag gör det med den tidigare versionen (med labelgender) krävs 32 145 275 bytes. Jag vill minnas att det var strax under 30 Mb innan, så tilläggen av neutrum-former för Frankrike och USA verkar tynga ner lite till, om det alls har effekt. Väsk 9 november 2021 kl. 15.37 (CET)[svara]
Intressant att det blir såpass stor skillnad med och utan labelgender, lite av en besvikelse att neutrum-formerna inte har någon positiv effekt, och ännu mer om det har en negativ effekt! -Jag öppnade danska och katalanska versionerna av artikeln (båda har WD-mallar) och särskilt den danska var väldigt rapp i jämförelse med den svenska, men det kan kanske också bero på att ingendera bryr sig om nationalitet/medborgarskap i faktarutan. -- Sturban (diskussion) 9 november 2021 kl. 16.15 (CET)[svara]
Det är, som påpekats ovan, inte bara artikelsubjektets Wikidataobjekt som laddas utan även de Wikidataobjekt som dyker upp som värden för de egenskaper och/eller referenser för dessa i det förstnämnda objektet som mallen presenterar. För till exempel medborgarskap (P27) laddas även motsvarande "landobjekt". Det finns en del mycket omfattande/tunga Wikidataobjekt för länder, ett av de "värsta" är nog Tyskland (Q183) även om det har rensats en hel del i början av detta år. Det är alltså relativt "dyrt" att exempelvis presentera det land som en persons födelse-/dödsort ligger i, något som har införts efter begäran på malldiskussionssidan för att efterlikna den manuella mallen där detta ofta skrivs in för hand.
Som mallen idag är uppbyggd, med helt oberoende anrop för olika parametrar (läs: rader i faktarutan), finns det inget stöd för att ladda samma objekt bara en gång. Ibland laddas samma objekt till och med flera gånger för samma rad. På sikt behöver mallen kanske skrivas om så att den har någon lokal cachning av använda Wikidataobjekt (är det någon som vet om det görs någon cachning på servern idag?), men då tror jag att den behöver göras som en ren Lua-mall istället för att som nu göra en stor mängd oberoende anrop till Lua-modulen Wikidata2 från en Wikimall. Då kan man också tillåta mer avancerade beroenden mellan olika parametrar/egenskaper (för att minska "fyrkantigheten"), men å andra sidan kan man då inte ändra mallens funktion och faktarutans utseende (till exempel rubriker, radetiketter och ordningen mellan raderna) med hjälp av måsvinge-språket, {{{...}}}, som nu är möjligt. Det sistnämnda brukar uppskattas av dem som passerat tröskeln till att skriva enklare Wikimallar, men inte tröskeln till att skriva Lua-kod. Men det är nog svårt att kringgå att en del Wikidataobjekt, med information som önskas i faktarutan, är stora.
-- Larske (diskussion) 9 november 2021 kl. 18.29 (CET)[svara]
Det görs definitivt någon form av cachning, åtminstone för minne. Att bara hämta dödsort för Bourgeois kräver 12 639 984 i Lua-Minne, om man lägger till dödsdatum ökar det till 14 331 173 byte och hela artikeln kräver 20 851 130 byte. Så olika hämtningar verka i hög grad kunna luta sig mot varandra. Man kan även kolla detta genom att klistra in samma mall flera gånger. "Antal laddade Wikibase-entiteter" är konstant, "Lua - minnesanvändning" ökar bara något medan andra "billigare" resurser ökar i förhållande till antalet repetitioner.
Jag misstänker även att Auktoritetsdata-källor verkar vara har blivit en stor minnesbelastning på grund av det sätt som Modul:Cite är skriven. Jag har startat en separat diskussion om det på Moduldiskussion:Cite#Auktoritetsdata-källor hämtar för mycket. Väsk 9 november 2021 kl. 18.58 (CET)[svara]

────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────Varför står där ”Sysselsättning: gravör” två gånger i faktarutan i Louise Bourgeois (skulptör)? Jan Arvid Götesson (diskussion) 9 november 2021 kl. 20.54 (CET)[svara]

Fixat. -Jag gjorde en sammanfogning av de två wikidata-objekt som handlade om samma sak fast på olika språk. -- Sturban (diskussion) 9 november 2021 kl. 21.47 (CET)[svara]
Det kommer från objekten gravör (Q329439) och gravör (Q11569986) som egentligen avser olika saker. På engelska har de etiketterna "engraver" respektive "printmaker". Det är ett resultat av den allmänna förvirringen och språkförbistringen runt begreppet "grafiker" som har både snäva och breda betydelser. Jag var på väg att ersätta det med färre (lokalt definierade) sysselsättningar, men valde att låta det ligga kvar en stund för att exemplifiera ämnet för den här tråden. Men det är inkorrekt att säga att "printmaker" är samma sak som "engraver", så jag återställde. Väsk 9 november 2021 kl. 21.57 (CET)[svara]
OK, kanske jag drog iväg lite för hastigt. För just engelska så var det två olika ord, men bara det ena objektet hade engelsk artikel. Q11569986 har artiklar för EN, ES, ET, FR och JA medan Q329439 har artiklar för DA, DE, NO, SV, AR, CS, NL, det vill säga ingen överlappning där, sedan är de fleesta etiketterna ich de feminina och maskulina formerna i båda artiklarna nästan genomgående översättningar av gravör. För just Louise Bourgeouis användes samma källa för båda gravör-objekten under sysselsättning. -- Sturban (diskussion) 9 november 2021 kl. 22.08 (CET)[svara]
Ja, just de där yrkena som inte är kopplade till olika artiklar på samma wiki har en tendens att slås ihop lite för snabbt. I nämnda källa listas dessutom både "engraver (printmaker)" och "printmaker" på separata rader, för att förvirra saken ytterligare. Jag skulle säga att en konstnärlig "printmaker" är en "grafiker" på svenska, men det är kanske inte en heltäckande lösning. På tyska har man valt "Druckgrafiker" som översättning av "printmaker", vilket dock inte funkar på svenska eftersom ordet grafiker verkar bli ett arbetaryrke om man ger det ett prefix på svenska. Väsk 9 november 2021 kl. 22.26 (CET)[svara]
@Sturban @Väsk Tack för svar och redigeringar. Jag gissade att det hade med Wikidatas flerspråkighet att göra. För mig som inte vet mycket om Wikidata förefaller det vara ett mycket svårt arbete att sätta namn på objekt på hundratals olika språk. Jan Arvid Götesson (diskussion) 10 november 2021 kl. 05.29 (CET)[svara]
Jan Arvid Götesson Det finns något som heter en:HISCO som är ett strukturerat försök att få lite mer struktur på yrken. I Sverige är det enormt spretigt men skulle vi kunna ha HISCOkoder i Wikidata och svenska källor pratade ihop sig så vore det mindre svårt att skapa namn på yrken på olika språk och koppla ihop källor som förstår varandra. Jag gjorde en snabb översikt på hur illa det är i Sverige (github/HISCOKoder) och skickade email till Digisam (Q86324608), SWEDPOP (Q108717401), Riksarkivet (Q1724971), Historiska museet (Q1726607) MEN dom är inte datavana och tror inte heller vana att prata med varandra så det blir nog kaos ett tag till, lite kul när en "hobbysite" som Wikipedia pekar på hur dom borde göra .... jag jobbade som scrum master på SEB för internationella transaktioner och där fattar alla att alla banker skall kunna prata med varandra och inte hitta på egna namn på valutor etc ;-) det är den insikten våra historiska domänexperter måste inse... - Salgo60 (diskussion) 10 november 2021 kl. 07.57 (CET)[svara]
Det vore helt klart bättre att översätta en "samling" av yrken/sysselsättningar/professioner i taget istället för att göra det per objekt, och faktiskt så används ISCO redan i viss utsträckning i WD upptäckte jag igår, se skyltmålare, dekorationsmålare, gravörer och etsare (Q108290592) och ISCO-08 yrkeskod (P8283). ISCO-08 ligger som grund för SSYK 2012 som används av SCB. -- Sturban (diskussion) 10 november 2021 kl. 08.38 (CET)[svara]
Sturban Jag skapade SSYK 2012 Standard för svensk yrkesklassificering (P8654) men den är för moderna yrken plus tycker jag helt fel skapad - den bygger om jag fattar rätt på lönesättning, tar gärna en diskussion om det 0735152802 och se även T263945
- Salgo60 (diskussion) 10 november 2021 kl. 09.34 (CET)[svara]

Tidpunkt under bild[redigera wikitext]

Jag brukar alltid se till att tidpunkt (P585) finns under bild (P18), se t.ex. Valtònyc (Q11954315) Datumet får formatet 5 april 2018 på Wikidata, men 2018-04-05 i mallen. Kan man ändra så att det alltid blir 5 april 2018 i mallen? Förbätterlig (diskussion) 26 november 2021 kl. 15.51 (CET)[svara]

 Fixat. Nu används parametern modifyqualifiertime med värdet longdate i modulanropet för att få det långa datumformatet i presentationen av bestämningen tidpunkt (P585) till egenskapen bild (P18). Larske (diskussion) 26 november 2021 kl. 16.33 (CET)[svara]
Tack Larske! Förbätterlig (diskussion) 26 november 2021 kl. 16.47 (CET)[svara]

Yrke överpopulerat överbefolkat[redigera wikitext]

Vore det rimligt att, när sysselsättning (P106) innehåller skådespelare (Q33999), automatiskt undertrycka alla sysselsättningar som har uttalandet underklass till (P279) skådespelare (Q33999)? Karriärdetaljer återfinns i brödtexten, inte i infoboxen som ska vara en översikt. Shelley Winters är ett exempel. Där återfinns TV-skådespelare (Q10798782) i faktamallen utan att någon sådan karriär framgår i brödtext eller kategorier. --Bryner Lök (diskussion) 27 november 2021 kl. 16.26 (CET)[svara]

Det finns en funktion för att göra detta på Modul:Faktamall biografi WD/Aux. Jag har nu utökat den med de olika varianterna av skådespelare som fanns listade för Winters. Om det fungerar som jag misstänker så kommer inte film-, TV- eller scenskådespelare visas om även yrket skådespelare finns listat. Väsk 27 november 2021 kl. 23.32 (CET)[svara]
Varför anges "Demokratiska partiet" i mallen för Shelley? Det finns väl konsensus för att partisympatier inte är en relevant uppgift för personer som inte är politiskt verksamma?. /Annika (diskussion) 29 november 2021 kl. 06.33 (CET)[svara]
Hon verkar ha varit politiskt engagerad, se artikeln i enwp, även om det kanske inte är det hon är mest känd för och som gör henne relevant för en artikel. I Wikidata finns det inte någon egenskapsbegränsning som gör att man blir varnad för att ange egenskapen tillhör politiskt parti (P102) i ett objekt där egenskapen sysselsättning (P106) inte har politiker (Q82955) som ett av angivna värden.
Om denna uppgift bedöms som olämplig att ha med i faktarutan i svwp-artikeln Shelley Winters går det bra att ange
| parti = noWikidata
i anropet av mallen i artikeln.
-- Larske (diskussion) 29 november 2021 kl. 09.35 (CET)[svara]
Hur ska men hantera att en mängd användare roar sig med att ta bort skådespelare (Q33999) när det finns en mängd undervarianter? Hur de kommer undan med det vet jag inte; hade det varit jag hade jag fått på tafsen med orden "please don't remove valid statements". --Bryner Lök (diskussion) 2 januari 2022 kl. 13.36 (CET)[svara]

Arkiv-url P1065[redigera wikitext]

Nils Östling har gravort (P119) med källa som har arkiv-url (P1065). CR: även visa arkiv-url:en i en referens som hämtas från Wikidata - Salgo60 (diskussion)

Danmark[redigera wikitext]

I Sixten Sparre anges att han dog i "Danmark, Kungariket Danmark". Går det att styra så att detta inte behöver skrivas ut? Jag tänker att det är nästan lika illa att skriva "Färöarna, kungariket Danmark" också, för den delen (eller Grönland, eller Island före självständigheten).

andejons (diskussion) 2 december 2021 kl. 23.19 (CET)[svara]

Fel? Källa födelsebok ramlar bort på P569[redigera wikitext]

Se Harald Andersson (politiker) samma källa födelse- och dopbok (Q10501038) finns på födelseplats (P19) och födelsedatum (P569) men visas bara på födelseplats (P19)? - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 02.01 (CET)[svara]

@Salgo60: Den 29 oktober 2021 ändrade jag den begränsning i antalet källor som visas i faktarutan för födelsedatum (P569) och dödsdatum (P570) från 3 (default) till 1, detta efter önskemål från LittleGun som motiverades med "Jag har mycket svårt att se att födelse och dödsdata någonsin behöver mer än en källhänvisnining i en faktamall. Skulle verkligen uppskatta om det begränsades för de uppgifterna (födelsenamn, född, död).", se diskussionen i tråden Källor i WD-mall på Wikidatafrågor. -- Larske (diskussion) 17 december 2021 kl. 08.24 (CET)[svara]
Larske tackar för mig känns LittleGun resonemang lite naivt, skall man begränsa skall man nog ta sig en funderare över vilken kvalite en källa har och även fundera över om en källa är en primär källa som i mitt fall eller sekundär källa, där kan en sekundär källa vara skapad av proffs som Svenskt Biografiskt Lexikon-ID (P3217) eller en hobby site eller en site där man bara kopierar från andra
 • gissar att LittleGun reagerar över att källorna tar för stor plats, jag försökte för några år sedan säga att man skulle ha ett bättre användargränssnitt där man döljer källor men har en expandera knapp... jag har lite givit upp att diskutera UI på Wikipedia. Att inte visa alls och i bästa fall skicka ned folk till Wikidata känns galet
Då vet jag vad som gäller att man får flytta runt källor om man att en speciell skall synas ;-)
- Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 08.35 (CET)[svara]
Till att börja med borde Wikidata bara använda goda källor. Använder de dåliga källor ska dessa tas bort, och ersättas med en trovärdig källa. Då slipper dåliga källor visas även på Wikipedia.
Sen kan en källa vara bra men ändå olämplig. T ex att ha ett ryskt författarlexikon som källa för en författare från Spanien. Bättre med spanskt då.
Är det bra för Wikidata att ha med även dåliga källor och så många som möjligt, så borde man Wikidata se till att rangordna källor så att den lämpligaste är den som kommer först.
Går det att flytta runt källor på Wikidata så att en speciell syns så ska det alltså göras. Jag har frågat efter det och trodde inte det gick, eller ändå skrevs över av vid nästa körning när någon lägger till källor. Hur gör man för att flytta runt källor, så att en speciell syns? LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 09.17 (CET)[svara]
 • "Wake upp" borde Wikidata bara använda goda källor" är en primärkälla god? Är en sekundär källa god? vem är godast primär källa som i mitt fall eller sekundär källa från Svenskt Biografiskt Lexikon-ID (P3217) ;-)
 • "källa vara bra men ändå olämplig" kan vara att den som läser artikeln på svenska inte kan spanska är en spansk källa bättre då?
 • "lämpligaste är den som kommer först" föreslå det för WD människorna innan ni begränsar...? Källor är enormt komplext plus har med Wikipedias trovärdighet och det känns enormt taffligt att visa bara en, särskilt om det är en slump vilken typ av källa som skall visas...
 • "Går det att flytta runt källor" jag tog bort en källa och la till den efteråt...
LittleGun Känns enklare om du motiverar detta med en källa... tar det för mycket plats eller vad är problemet... varför bara på godtyckliga egenskaper?
 • förslag backa tillbaka denna ändring till saker lösts med goda och onda källor... och att WD har godaste källan först...- Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 09.33 (CET)[svara]
Ger även fel signaler att en viss källa bara visas med yrket men inte födelsedatum (P569) det kan ge intryck att den inte bekräftar datumet .... - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 09.49 (CET)[svara]
Jag var ganska skeptisk när jag såg att antalet källor begränsades efter en ganska kort och snabb diskussion, men lade inte energi på det då. Efter att ha undersökt ett otal levnadsdatum skulle jag nog vilja mena att resonemanget bakom att antalet källor begränsades till en (att mer än en källa aldrig kommer behövas) inte stämmer. Det finns flera fall där fler källor faktiskt kan behövas eftersom vi kan ha källor av olika typer (kyrkoböcker, gamla tidningar, bibliografiska lexikon med mera) och de har alla sina egenheter. Små fel kan smygas in i den ursprungliga källan, men det kan också ha blivit fel i hur den använts/tolkats. Då är det bra att vi kan visa att datumet bekräftats med flera källor, där tre råkar vara en bra avgränsning. Väsk 17 december 2021 kl. 10.15 (CET)[svara]
Jättekonstigt resonemang. Ska det då finnas flera källor som har olika värden som källbelägger ett värde?
"Wake upp"? Avgör från fall till fall. I de flesta fall är det enkelt, undatgsvis kan det vara bökigt. Att lösa det undantagsproblemen genom att generellt införa dålig läsbarhet och extra källor kommer in helt stokastiskt är en dålig lösning.
Jag tycker läsbarheten försämras, det väcker onödiga frågor varför Selma Lagerlöfs födelsedata måste källbeläggas med rysk, spansk och indonesisk källa etc. Tack för tipset om hur man lyfter lämplig källa i Wikidata. Varför har Wikdiata behov av så många källor för födelsedata? LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 10.24 (CET)[svara]
Med det sagt. Är det bara jag som tycker det är störande och väcker onödiga frågor att ha tre källor från Wikidata med stokastiskt urval plus ytterligare källa för födelsedata från Wikipedias brödtext så går det såklart att återställa.
Men betänk: Är lösningen med tre (eller ännu fler) källor gjord för att Wikidata har dålig kvalitetskontroll över källor är det inte bättre att lösa problemet där än att salta Wikipedia med stokastiskt valda källor med dålig kvalitetskontroll? LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 10.29 (CET)[svara]
Känns som du bara kastar upp nya frågor... istället för att backa
 • LittleGun låter som du vill ha källor men många tar för mycket plats - en lösning är att ha en expandera ruta kring källorna som bara visas om du vill se dom...
 • "Är det bara jag som tycker det är störande" kan i inte ha en källa på influencers och annat liknande.... men historiska personer har nog en annan grupp av läsare...
 • det kan vara att man är akademiskt intresserad att jämföra primär och sekundär källa... och vill se fler källor
 • några få gånger har vi hittat konstigheter i SBL länk så det finns mervärde att se både sekundär källa och primärkälla
 • "väcker onödiga frågor att ha tre källor" tror ej det det är nog din bild av världen och en "Wikipedia artikel skall bara he en extern länk"
 • "Är lösningen med tre" är nog bara ett val utan bra tanke, källor är svårt jag har skrivit om det se T222142, det blir inte bättre med att helt plötsligt bara visa en "godtycklig"...
 • förslag backa tillbaka denna ändring till saker lösts med goda och onda källor...
- Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 10.48 (CET)[svara]
Jag ser ingen anledning till att backa från att en god källa för födelsedatum räcker i allmänhet.
 • Tar mycket plats i betydelsen skymmer och skämmer. Man ser inte skogen för alla träd. Alltså när man källbelägger en så banal sak som födeösedata med tre källor, men skeenden i livsverket med en enda.
 • När jag skriver "är det bara jag" menar jag i förhållande till gemenskapen.
 • Källorna ska bekräfta innehållet i artiklarna. Ingenting annat.
 • Finns konstigheter i SBL ska inte den användas som källa. Att ha kvar en felaktig SBL artikel som källa och komplettera det med en korrekt källa utan annan kommentar är konstigt, Mycket konstigt.
 • Det är min bild att en massa källor skämmer och skymmer. Helt riktigt. Det har ingenting med "Externa länkar" att göra. Externa länkar är något helt annat.
 • En godtycklig eller tre godtyckliga kvittar lika som källa betraktat, men antalet i sig skymmer och ställer frågor.
En källas uppgift är att källbelägga en uppgift i en artikel. Kräver man att fyra källor krävs och anledningen är att de som visas förmodligen är dåligt kvalitetskontrollerade och därför ska användas att kontrollera varandra tycker jag att man missförstått syftet med källor och använder de till att lösa ett annat problem. Tycker Wikipediagemenskapen att det är värt att Wikipedia använder källor så ska Wikipedia göra så. Det betyder inte att jag tycker det är rätt. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 11.09 (CET)[svara]

Ok jag skjuter ut mig ur detta tror du inte fattar detta jag pratar om att man skulle kunna ha ett annat UI... lite udda att du inte har denna regel för alla egenskaper... "Finns konstigheter i SBL" inse att 1918 hade du inte samma källor som idag... jag har ödslat tid att diskutera med dig förut och gissar att det inte ger så mycket...

 • "En källas uppgift " för den historiskt intresserade kan källan vara mer intressant än artikeln...

Over and out.... hoppas någon annan styr upp denna galenskap - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.05 (CET)[svara]

Är det galenskap att bara ha en trovärdig källa för födelsedata annat än undantagsvis hoppas jag det styrs upp. Jag kan bara argumentera för min åsikt. Jag hoppas också det styrs upp så att Wikidataobjektens källor kan rangordnas. Sen tycker jag det är konstigt att Wikidata tycker det är bra att ha så mycket källor för en uppgift som födelsedata. Kopplingar mellan olika databaser och arkiv för ett objekt hanteras ju på andra mycket bättre sätt. Men så är jag ju galen också. Men, faktum kvarstår: En källas uppgift på Wikipedia är att källbelägga informationen i artikeln. Inte att redovsa all världens källor för varje uppgift. Är det fördelaktigt att ha fler än en ska såklart fler än en användas. Men jag köper inte motiveringarna att "vi har inte kvalitetsgranskat varje källa för den här uppgiften i den här artikeln därför ska vi ha fler" eller "vi ska ha många källor för att de är intressantare än artikeln". LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.36 (CET)[svara]
Läs min artikel och lyssna på Denny om du tycker lösningen är att visa en källa så vet jag inte vilket problem du löser... och varför bara på några egenskaper... - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.45 (CET)[svara]
Jag har försökt redovisa det ovan. Notera att jag talar om uppgiften i faktarutan som den redovisas på Wikipedia. Inget annat. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 14.42 (CET)[svara]
Det är lite galet att det är bara du som härjar runt och minskar antal källor och ingen verkar diskutera med dig,.,.. bara så du förstår att ditt tänk inte är alena rådande så är
 • mitt intresse för vad som står i artikeln minimalt...
 • jag lägger bara in källor i Wikidata
 • när jag "läser" artikel så kollar jag oftast bara källorna...
gissar att det är fler än jag som hellre bildar oss en egen uppfattning av källorna som finns redovisade en "litar" på artikeln... men men en:Wikipedia brukar ha mer källor så man kan kolla där...
- Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 15.22 (CET)[svara]

Efter att ha arbetat lite med källor för levnadsdatum det senaste dygnet har jag nu återställt antalet källor till tre. Det hade såklart varit önskvärt om det alltid räckte att hänvisa till en enda auktoritativ källa, men det finns för många fall det är otillräckligt. Ett exempel i mängden: Jag hittade ett komplett dödsdatum för Gösta Gustavson (1895–1962) och lade in det i hans objekt. Problemet är att jag på en sida hade en dödsannons där datumet angavs i sin helhet men där det inte otvivelaktigt framgick vem det gällde, på en annan sida hade jag en dödsruna där det helt framgick vem det var med där dödsdatumet var mer oprecist. Båda källorna behövdes för att bekräfta datumet i detta fall. Det finns massor av fall där en källa (även av guldstandard typ Britannica eller SBL) är otillräckligt för att hålla den standard många förväntar sig. Jag kan helt köpa att det kan finnas ett behov av att bättre sortera källor, men just den här tekniska implementeringen (att alltid begränsa till en källa, nämligen den som listas först) lämnar för mycket i övrigt att önska. Väsk 18 december 2021 kl. 11.09 (CET)[svara]

Information om födelsedatum faller bort[redigera wikitext]

I Sven Lagerbring har Marcus.linneberg bytt ut den gamla mallen mot Faktamall biografi WD. Då föll information om födelsedatum bort, jämfört med tidigare version: ”24 februari 1707” blev ”1707”. Varför? Informationen finns ju i Wikidata. Beror det på den tidens svenska tideräkning? Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 december 2021 kl. 04.11 (CET)[svara]

@Jan Arvid Götesson: Det är en medveten försiktighetsåtgärd för att minska risken att ett felaktigt födelsedatum visas för äldre tider. Se till exempel diskussionen här ovan. För den som kan bekräfta ett exakt födelsedatum (eller dödsdatum) med en trovärdig källa finns möjligheten att lägga in detta datum i mallanropet med parametern födelsedatum (respektive dödsdatum). För detaljer om vilka datum som avkortas för vilka länder, se mallen {{Wikidatadatum}}.
Se även malldokumentationens avsnitt om Julianska kalendern.
-- Larske (diskussion) 17 december 2021 kl. 07.16 (CET)[svara]
Jag tycker det är en olycklig försiktighetsåtgärd. Vad krävs för att slippa den? Går det att göra någon sorts kampanj på Wikidata? Måste vi ange kalender på Wikidata? Går det att förse uppgiftern med en flagga, "bekräftad kalender", antineng på Wikidata eller via WD-mallen? LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 09.20 (CET)[svara]
@Larske @LittleGun Tack för svar från Larske. Nu är det ju så att Svenskt biografiskt lexikon är en av världens mest vederhäftiga källor vad gäller födelsedatum. De som arbetar med SBL går till originaldokumenten; de hämtar aldrig datum från en sekundärkälla. SBL har i många år legat som källa till Sven Lagerbrings födelsedatum i Wikidata. Bästa möjliga källbeläggning. Då är det lite olyckligt att uppgiften tas bort på grund av en generell försiktighetsåtgärd, som LittleGun skrev. Men nu ser jag att Väsk rättat till detta, så att informationen syns igen. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 december 2021 kl. 10.48 (CET)[svara]
Det trrista är ju då att det görs med en override av Wikidatas uppgift (trots att uppgiften är identisk). Så det går att lösa per artikel om WD-mallanvänds, men det är inte behjälpligt för Wikidata eller integreringen Wikidata-uppgifter till Wikipedia och tvärtom. Det döljer ett problem som finns på Wikidata.
Är det okontroversiellt och självklart att hans födelsedatum gäller gamla stilen och dödsdatum är enligt nya? LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 11.17 (CET)[svara]
Jag gissar att det är okontroversiellt eftersom en källa som SBL inte nämner saken. En detalj: han hade inte födelsedatum enligt gamla stilen, utan enligt Sveriges alldeles egna lilla tideräkning. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 december 2021 kl. 11.28 (CET)[svara]
Ja just det. Bara en sån sak. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 11.29 (CET)[svara]
@Jan Arvid Götesson: När du skriver "Svenskt biografiskt lexikon" antar jag att du menar de tryckta böcker som går att finna i sådana bibliotek som fortfarande håller sig med information i form av "inbunden cellulosa med trycksvärta på". SBL finns dock även i en webbversion som tyvärr av olika skäl, inläsningsfel och mänskliga misstag, har en sämre kvalitet. Och det är med stor sannolikhet webbversionen av SBL som har använts som källa för uttalanden om till exempel födelsedatum i Wikidataobjekten.
Läs gärna tråden Användardiskussion:Salgo60#Ett_hundratal_födelse-_och/eller_dödsdatum_som_inte_är_entydiga_i_SBL-artiklarna_på_webben för ett kompletterande perspektiv på kvaliteten på födelsedata i SBL. Felrättning av webbversionen verkar dessvärre ges en mycket låg prioritet, det tog mer än tre år att rätta ett hundratal felaktiga inläsningsfel där till exempel f11 juli 1874 blivit fil 1 juli 1874, något som skulle kunna ha gjorts på någon eller ett par dagar.
-- Larske (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.05 (CET)[svara]
Just nu står "24 februari 1707gregoriansk" som Lagerbrings födelsedatum på Wikidata. Om datumet i SBL utgår från den svenska stilen är denna angivelse fel på flera sätt. Helst hade vi velat ange "24 februari 1707svensk", men Wikidata har av förklarliga skäl inte stöd för detta. Om vi ska göra en korrekt datumangivelse enligt de kalendrar vi har att tillgå får vi antingen ange "23 februari 1707juliansk" eller "6 mars 1707gregoriansk". Om vi sedan i faktamallen vill ange datumet korrekt enligt svenska stilen måste en något tung och komplicerad funktion skrivas för att göra denna konvertering för personer födda/döda 1 mars 1700-30 februari 1712 i dåvarande Sverige (en funktion som måste köras för alla, oavsett om de hade med nämnda länder att göra nämnda tid). Då föredrar jag att nog att vi anger dessa värden lokalt istället för detta ganska begränsade antal personer. (Det finns några personer som är födda 30 februari 1712, men lyckligtvis verkar ingen av dem vara relevanta för egna artiklar.) Väsk 17 december 2021 kl. 12.28 (CET)[svara]
Fast mallen trunkerar ju födelsedata till närmaste år för alla som är födda före 1918, oberoende av var man är född eller svensk stil. Jag tycker det är lite väl grovt. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.43 (CET)[svara]
@Väsk ”Helst hade vi velat ange ’24 februari 1707svensk’, men Wikidata har av förklarliga skäl inte stöd för detta.”
Förklarliga skäl? Wikidata borde väl ha stöd för alla tideräkningar? Om ett sådant projekt skall fungera måste väl alla världens tideräkningar vara en av de första sakerna som reds ut och planeras för? Ursäkta, detta är bara en undran från en utomstående som inte har varit med i Wikidatagemenskapen. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 december 2021 kl. 14.02 (CET)[svara]
Någon slags svar om hur jag kan tänka mig att man kan resonera: Det finns många kalendrar, men den gregorianska är världsstandard idag. Jag misstänker att det inte finns någon Wikipedia där det inte är standard att ange födelse- och dödsdatum enligt västerländsk kalender, även om man också anger enligt andra kalendrar när så är lämpligt. Det stora "undantaget" är den julianska kalendern som brukar få stå ensam i okonverterad form, åtminstone fram till 1700-talet. Jag misstänker att man trodde det skulle bli en för stor tröskel att hela tiden påminna folk om att konvertera antika och medeltida datum så att allt blir konsekvent och anakronistiskt gregorianskt, så man valde att låta den julianska finnas som ett undantag. (Hur man gör med datum innan Caesar vet jag inte. Jag vet inte heller om, säg, kinesisk kalender alltid konverteras till gregoriansk kalender eller om man vid något tillfälle byter till juliansk och när man i så fall gör detta.)
Vad jag vet är den svenska kalendern den enda utöver den julianska som rutinmässigt lämnas okonverterad när den används på Wikipedia. Att den julianska kalendern fick ett undantag men inte den svenska beror nog på att den ena användes av viktiga delar av världens civilisation i nästan 2000 år, medan den andra är en obskyr pinsamhet som varade i tolv år i ett land. Väsk 17 december 2021 kl. 17.40 (CET)[svara]
@Larske Ja det stämmer ju, att den tryckta boken och vävversionen är olika saker. Det tänkte jag inte på. Nu minns jag att jag försökt rätta vävversionen av SBL. I början fick jag svar, men sedan nonchalerade de ansvariga mina inskickade rättelser. De lät felen vara kvar, och svarade inte på mina meddelanden. Jan Arvid Götesson (diskussion) 17 december 2021 kl. 13.54 (CET)[svara]

──────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────── Jag tycker WD är fantastiskt, och ger mig jättemycke info speciellt om personer som redan har artiklar på andra språk. Likafullt gör jag alltid en "visuell kontroll" när jag lägger in en mall, gör lämpliga overrides, ibland avstår jag från att lägga in mallen överhuvudtaget. Den är inget självändamål, men är EMM till stor nytta och glädje. Detta med födelsedatum i skarven mellan juliansk och gregoriansk kalender kommer ju aldrig att bli helt enkelt, man måste ha lite förklarande text och mänsklig bedömning om tex personen blivit känd under ena eller andra "stilen". Det klassiska exemplet (inte en person, men ändå) är ju Oktoberrevolutionen, där det redan i ingressen finns stödjande kommentarer om datumet enligt gamla och nya stilen, och att den "egentligen" (enligt nya stilen) inträffade i november. / mina två procent Anhn 17 december 2021 kl. 12.39 (CET)[svara]

Anhn se en:October_Revolution har inte en:Wikipedia löst det snyggare med sin mall en:Template:OldStyleDateNY än vi på sv:WIkipedia, även deras länk ger lite insikt för dom som inte satt sig in i problemet - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.56 (CET)[svara]
Oavsett om Wikidata är fantastiskt eller inte, tycker jag det är olyckligt att den bedömningen inte görs på Wikidata. Både för Oktoberevolutionen och Selma Lagerlöf. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 12.45 (CET)[svara]
Det stämmer inte att det gäller alla födda före 1918 utan vi har en funktion som "räddar" de flesta datum efter att länder infört den gregorianska kalendern. Gränserna för olika länder kan ses i redigeringsläget av Mall:Wikidatadatumgräns. Det som trunkeras är (1) allt 1000-1582, (2) datum innan 1918 utan "medborgarskaps"-angivelse, (3) datum i länder som inte infört gregorianska kalender 1582-1918 samt (4) länder som infört gregorianska kalendern, men som inte lagts till i Wikidatadatumgräns.
Med detta sagt kan jag inte längre minnas varför vi ursprungligen började korta ner datum, trots att de var jag som lade in en varning om det 2015 och sedan lade in spärren ett år senare. En koll i diskussionsarkiven visar att även Innocent bystander ville varna för julianska datum, men där finns inga konkreta problem. Jag provade med några datum och stötte inte på några problem. Personligen kan jag inte komma på varför vi inte åtminstone skulle prova på att slå på alla datum efter år 1582 så länge den nya gs-funktionen aktiveras för julianska datum. Väsk 17 december 2021 kl. 13.32 (CET)[svara]
Jag har något minne av att det fanns mycket skräp, från folk som fört in datum utan att riktigt förstå skillnaden mellan kalendrarna.
Sedan kan det ju ibland vara tveksamt vilken kalender man vill ange datum i, men det borde kanske främst lösas här, WD kan inte förväntas hålla reda på alla konventioner i alla världens länder utan får göra rimliga antaganden.
andejons (diskussion) 17 december 2021 kl. 13.45 (CET)[svara]
Det diskuterades bland annat i oktober, se ovan Juliansk eller gregoriansk II, någonstans hade jag då fått berättat att det gällde alla före 1918. Det hade jag säkert missförstått. Jag upptäckte det via en artikel om en svensk konstnär född 1918. Det var trunkerat i boxen, jag trodde därför det saknades på Wikidata och skulle komplettera. Men där stod det komplett. Antagligen saknades nationalitet, men det kollade jag inte.
Jag tycker vi ska testa att visa komplett födelsedata för alla. Och inte bry oss om att ange enligt vilken kalender Wikidata menar att det är.
Det är jätteolyckligt att Wikidata inte lyckats städa upp så att rätt kalender anges. Därav ful-lösa det genom att helt enkelt inte ange kalender (vilket vi heller inte brukar i manuella mallar). Då lär det genomgående bli rätt, efter hur datumet normalt anges (vissa datum har säkert någon ändrat på så att de avviker från etablerat datum, det får vi hantera då genom att uppdatera Wikidata enligt mig). Extra bra om man kunde ha en "arbetsfunktion" som kan visa vilken kalender som WIkidata påstår att det är och som kan rättas. Det vore också toppen om Wikidata kunde ha en flagga som berättar att redovisad kalender är bekräftad, eftersom vi är så övertygade om att det slarvats med just det och att vi menar att det är en "mardröm". Då borde man ju vara medveten om det även på Wikidata, och kanske kan uppskatta en sån flagga? LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 14.04 (CET)[svara]

Datum återställda[redigera wikitext]

Jag har nu ändrat koden så att alla datum efter år 1000 visas komplett samt att (g.s.) för datum 1582-1918 visas om juliansk kalender finns angivet på Wikidata. Kontrollkategorin Artiklar med eventuellt julianska datum från Wikidata finns kvar och innehåller alla artiklar som tidigare haft trunkerade datum.

Jag tänker mig att vi kan ha den här ändringen på prov i några veckor. Under tiden inbjuder jag alla i tråden att göra gott om stickprov i kontrollkategorin så vi får ett hum om hur det fungerar. Jag märkte direkt att ett antal 1700-talssvenskar felaktigt fått "gregorianskt" angivet när det förmodligen var gamla stilen som avsågs. Väsk 17 december 2021 kl. 14.27 (CET)[svara]

Hur har du implementerart? Jag såg att denna fått g.s i rutan: Johan Amnell (1718–1789), men inte denna Ahmed III. Är det inte okej att genomgående bara skriva datumet som gjort i Ahmed III? Vi brukar ju inte ange stil annat än i undantagsfall ändå. Något som bäst ändå förklaras i löptext varför det är viktigt. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 14.36 (CET)[svara]
Amnell fick g.s. tillagd när jag ändrade datumet från gregoriansk till juliansk på Wikidata. Ahmed III har fortfarande sina levnadsdata markerade som gregorianska, trots att det Ottomanska riket inte bytt kalender när han levde.
Det vanligaste exemplet när g.s. behövs är ryssar där det varierar väldigt vilken kalender vi använt i artikelns inledning, vilken kan förvirra läsaren om det upplevs stå olika saker i inledning och faktaruta. Typexempel: Marko Vovtjok samt 200 andra. Om g.s. är något som inte ska appliceras konsekvent blir det här företagandet plötsligt mer invecklat. Väsk 17 december 2021 kl. 14.54 (CET)[svara]
Jag missar säkert något. Men, min poäng är att vi inte behöver hålla reda på vilken kalender Wikidata angett, då blir det mest rätt. Det vill säga att vi bara skckar ut det datum som står. Står det olika i brödtext och faktaruta. då är det läge att reda ut. (Kanske kunde man ha parametern "skriv ut använd kalender i Wikidata" i mallen). LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 15.06 (CET)[svara]
"då blir det mest rätt. " ge exempel det låter helt ologiskt. Hur kollar du vad som står i brödtexten?!?!? det är ju löptext... - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 15.26 (CET)[svara]
Man får helt enkelt läsa? Det kanske är dumdristigt, men jag förmodar att de som lagt till datumet har använt det som är mest etablerat eftersom de fått det från en källa, men sedan inte tagit hänsyn till rätt kalender. Jag tror det är ovanligt att man något annat och själv räknar om. Exemplen ovan var ju givna: Johan Amnell (1718–1789) Där anges gamla stilen, men det behövs inte, tänker jag, det är underförstått. Ett annat är Ahmed III där framgår inte någonstans vilken kalender som den är angiven i. Datumen bara står ändå för sig själva. Skriver vi att det är julianska, då kanske det är fel. Skriver vi att det är gregorianska då kanske det är fel. Marko Vovtjok skulle brödtext och faktaruta vara olika. Då får man undersöka varför. I det fallet valde jag att ändra brödtexten till g.s.
Jag frågar mig fram, för att jag tycker vi varit för försiktiga med trunkering. Men det kanske är fel. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 16.04 (CET)[svara]
"något annat och själv räknar om." vanligt är att det "skitsystem" som inte hanterar olika kalenderformat eller användare som inte förstår se exempel Nobelprize.org som inte stödjer kalendertyper (Vinnova projekt med Metasolution produkt) - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 16.27 (CET)[svara]
OK. Så om vi inte anger kalendersystemet så blir det enligt källan. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.14 (CET)[svara]
?!?!? vilken källa?!?!? Nobelprize.org skapar massa fel och går inte att lita på... - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.19 (CET)[svara]
OK, du hanterar säkert din beef med Nobelprize.org bäst utan min hjälp. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.26 (CET)[svara]
────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────────
För vår artikel Ivan Pavlov så visade faktaboxen först tre födelsedatum. Två gregoriska och en bara årtal. I objektet Ivan Pavlov (Q42985) ändrade jag den ena till juliansk, den andra behöll gregoriansk och den tredje, bara årtalet, tog jag bort helt. Sen ersatte jag alla källor med Encyklopedia Brittannica eftersom den var den enda som angav kalender. Fortfarande visas två darum i vår faktaruta, den ena med tillägget (g.s), Jag tycker det räcker med ett datum.
Gjorde jag fel?
Håller ni med om att en kalenderangivlese räcker?
Bör kalenderangivelse bara anges om det är icke-gregoriansk enligt Wikidata? Jag tror det blir bäst. Då kan Wikidata anv misstag förutsatt gregoriansk som är default, men har den som la till uppgiften valt juliansk har den tagit ett aktivt beslut.
Ändra gärna så att bara juliansk visas om båda för redovisade på Wikidata.--LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.26 (CET)[svara]
Fredrika Runeberg, där står det säkert fel i Wikidata, det borde var juliansk? Vår artikel har samma datum som Wikidata, utan att ange kalender. Då blir det ju rätt i WP-artikeln, är min poäng, och det är rätt även om Wikidata uppdateras så att det står att det är enligt g.s. Det är kanske lite vanskligt, men det funkar ju, och blir bara bättre om Wikidata preciseras. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.31 (CET)[svara]
Du behöver bara ange ett datum och då ha rätt kalender. Det är som man skulle ange klockan och rabbla upp klockan i alla tidszoner - Salgo60 (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.37 (CET)[svara]
Ja, det tycker jag också. Men på Wikidata räknas det upp fler, som sagt Ivan Pavlov hade tre: Juliansk, Gregoriansk och årtal. Jag tog bort året, för jag visste inte. Nu harf någon satt någon sorts flagga på den julianska. Nikolaj Gogol (Q43718) har hela sex stycken. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 17.55 (CET)[svara]

Det finns ett antal värden som man kan ge som svar på källäge (P1480) för att klargöra om källan innehåller info om kalender:

För Ivan Pavlovs objekt: Jag lade till anger specifikt juliansk kalender (Q38173183) i din källa för Encyclopedia Britannica, vilket bör vara standard. Jag gjorde ett separat uttalande som jag satte som orekommenderat där jag la de källor som saknade info om kalender, med info om att de saknade kalenderangivelse. Detta var nog inte standard, så vi får se hur det går, men det finns ett visst värde i att spara källorna eftersom de egentligen var korrekta. Man ska egentligen spara extra uttalanden som bara innehåller år i dessa fall eftersom de utgör ytterligare källbeläggning av året, men det gjorde inte så mycket i detta fall. Väsk 17 december 2021 kl. 18.11 (CET)[svara]

Ja, jag kände mig osäker där, anade att man vill ha med alla påståenden oberoende av om de gör nytta eller inte. Att man vill göra så är en av många saker jag inte begriper med Wikidata. Och jag förstår inte varför man vill källbelägga födelsedatum med något som är oklart, alltså med källor osm inte anger vilken kalender om det nu är viktigt. LittleGun (diskussion) 17 december 2021 kl. 18.23 (CET)[svara]
"alltså med källor osm inte anger vilken kalender om det nu är viktigt" min känsla är att 99,9% av systemen inte hanterar olika kalendrar så det är upp till läsaren att reda ut det. Exempel Emanuel Nobel (Q962364)
"om det nu är viktigt" för mig är det självklart med tydlighet, bra källor... fattar inte varför det inte skulle vara viktigt, på samma sätt som jag tycker det är galet att tro att Wikidata har den "bästa/sannaste" källan först... och har Wikidata inte det så är det Wikidatas problem...
 • jag vill att Wikidata skall vara så bra att dom forskarna på Uppsala Universitet i projektet www.westac.se vill hålla Wikipedia/Wikidata i hand och hämta data från oss men även lära av oss
- Salgo60 (diskussion) 18 december 2021 kl. 05.08 (CET)[svara]
Såhär: bäst är att ange datum inklusive rätt kalender. Näst bäst är att ange datum utan kalender om man inte vet, då kan trots allt någon som vet mer förhoppningsvis hitta och reda ut det. Tredje bäst är att skita i datum. Sämst är att ange datum på måfå. Det finns trots allt lite värde i om man anger att slaget vid Lützen skedde 16 november; finns ingen kalender angiven skall det i vilket fall mycket till för att det skall ha varit någon annan månad än november (exemplet valt eftersom det är ett fall där båda datum anges i vår artikel).
andejons (diskussion) 17 december 2021 kl. 19.19 (CET)[svara]
Precis så. Fast för Lutzen och sånt menar jag att 6 november är pommf. Diskrepansen reds bäst ut med brödtext. LittleGun (diskussion) 18 december 2021 kl. 00.14 (CET)[svara]
Håller med. Men i de fall man kan anta att båda datumformerna förekommer i litteraturen eller relaterade händelser anges i den andra kalendern tycker jag att det är bra att ange datum i båda kalendrarna. För Fredrika Runeberg, nämnd ovan, bör datumet anges i gregoriansk kalender: Sverige hade gått över till nya stilen då hon föddes 1807 och nya stilen behölls i storfurstendömet Finland, också om julianska datum angavs parallellt, av hänsyn till Ryska imperiet man var del av. Eventuellt kan man för henne ange också julianskt datum, men jag har för mig att hon endast verkade i Finland, och i så fall är julianskt datum mest förvirrande. –LPfi (diskussion) 19 december 2021 kl. 12.29 (CET)[svara]

Ingen skolgång[redigera wikitext]

Se Anders Andersson i Torp Anders Andersson i Torp (Q5553934) han skall enligt Porträttbok: Tvåkammar-riksdagen 1867- sakna skolgång

Fundering:

 1. har vi bättre sätt?
 2. vad borde visas?

OT: my tracker salgo60/Wikidata_riksdagen-corpus/issues/8 - Salgo60 (diskussion) 1 januari 2022 kl. 04.48 (CET)[svara]

Bilder och text[redigera wikitext]

Mallen lägger inte automatiskt in någon bildtext, vilket kan vara en förlust. Samtidigt finns det risk att bilder byts ut på WD, så att de kanske dubbleras i en artikel. Bör det vara rekommenderat att inte hämta bilder automatiskt från WD, och bilder som tagits bort när mallen lagts in eller en gammal mall byts ut läggs in för hand igen med bildtext?

andejons (diskussion) 7 januari 2022 kl. 11.59 (CET)[svara]

Om det finns en beskrivning av media (P2096) på svenska till uttalandet om bild (P18) i Wikidataobjektet läggs denna text in i faktarutan under bilden, se till exempel Astrid Aagesen och Felix Körling. Det kan vara lämpligt att rekommendera att när man lägger in mallen i en artikel också kontrollerar att det finns en beskrivning av media (P2096) på svenska och om det saknas lägga till en sådan. Det går naturligtvis också bra att lägga till lokala värden på bild och bildtext i mallanropen, som i till exempel Axel Tallberg, för den som föredrar det. Om man vill ha wikilänkar i bildtexten är det senare att föredra eftersom det inte ska finnas några länkar eller annan kodning i beskrivning av media (P2096) i Wikidataobjektet. Den texten ska ju kunna konsumeras även av applikationer som inte har en aning om vad till exempel [[..]] betyder.
-- Larske (diskussion) 7 januari 2022 kl. 13.00 (CET)[svara]
Tillägg: En kort instruktionsvideo som beskriver hur man lägger till en bildtext till en bild i Wikidata finns på Wikipedia:Wikidata#Att_lägga_till_bildtext.
Jag skulle säga att det är bra att välja bild explicit, förutsatt att man kan lägga tid på att göra ett gott val och hittar en bra bild, i synnerhet om det gäller en längre artikel (där det är sannolikt att den bild som ligger närmast till hands passar i något specifikt avsnitt). Om bildurvalet är knapert är det kanske bättre att låta Wikidata sköta det, så att bilden byts då bättre bilder laddats upp. I korta artiklar kan det vara onödigt att lägga mycket tid på bildvalet, och då kan man nöja sig med valet på Wikidata (och bara vid behov skriva en beskrivning). –LPfi (diskussion) 8 januari 2022 kl. 11.34 (CET)[svara]
Finns det någon möjlighet att ta fram en lista över artiklar där bildtext saknas, gärna med kontroll om mallen ersatt en tidigare mall eller att en bild tagits bort i samband med att den lades in? Möjligen räcker det med någon form av åtgärdskategori.
andejons (diskussion) 10 januari 2022 kl. 11.34 (CET)[svara]
Det finns en kontrollkategori för bilder utan bildtext: Kategori:Bild från Wikidata som saknar bildtext. Den innehåller för närvarande 18000 artiklar. Jag gjorde några stickprov och kunde inte hitta några exempel på att värdefulla bildtexter försvunnit. Typiskt sett har faktarutan antingen tillfört en ny bild eller så har bildtexten enbart upprepat artikeltiteln. Men det går kanske att hitta några borttagna bildtexter som borde ha sparats. Väsk 10 januari 2022 kl. 12.03 (CET)[svara]
Ett exempel var Schering Rosenhane. Men där kanske det är lika bra att återställa hela ändringen, för jag tycker egentligen inte WD-mallen annars gjorde varken från eller till.
andejons (diskussion) 10 januari 2022 kl. 12.44 (CET)[svara]

Ytterligare parametrar[redigera wikitext]

Det vore trevligt med fler parametrar här i likhet med enwp, tex education (examen) och residence. Någon här med tillräcklig kompetens för att utöka mallen? Allt gott, /Urbourbo (diskussion) 10 januari 2022 kl. 11.14 (CET)[svara]

Ordnar[redigera wikitext]

Finns det något sätt att undertrycka ordnar i fältet för utmärkelser? En lista likt den som hamnade i Christian Günther är ganska intetsägande, eftersom det hör till etiketten att vissa yrkesgrupper tilldelas den här typen av ordnar. Det är knappast heller lämpligt att helt stänga av dem, för vissa ordnar har ju tilldelats på grund mer personliga meriter.

andejons (diskussion) 16 januari 2022 kl. 23.42 (CET)[svara]