Malldiskussion:Strindberg

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Tack, Thuresson för hjälpen. Men jag måste ändå fråga om borttagandet av de enskilda verken. Jag kan själv medge att det blev en aning blaffigt med så mycket, men tycker att fördelarna överväger. Den engelskspråkiga Shakespeare-mallen, som jag använde som grund till denna, har jag personligen varit hjälpt av när jag orienterat mig genom deras material. Och även om mycket nu blev rödmarkerat, är i princip alla Strindbergs verk (av olika anledningar) av sådant encyklopediskt intresse att de bör få egna artiklar - till vilket en sådan här mall kan bidraga. Men kanske utgick din ändring ifrån en generell policy eller prejudicerande diskussion? Tacksam för svar. --Litteraturvetare 11 november 2007 kl. 11.43 (CET)

Jag tyckte nog att mallen i den första versionen blev så väldigt stor att den i artiklarna flyttar fokus från artikeltexten till mallen. Det finns ju också redan ett kategorisystem för att hjälpa läsaren. Det finns en i viss mån liknande diskussion om Mall:Bergman som ursprungligen var väldigt stor. Diskussionen om denna finns på Användardiskussion:AHA/Arkiv#Prästen_i_Uddarbo. Thuresson 12 november 2007 kl. 20.41 (CET)
Bergmanlösningen ser rätt ok ut. Annars så satt jag och filade på ett slags kompromiss: Mall:Strindbergs dramatik. Jag är lite dålig på tekniken, men föreställer mig att den borde gå att få mer komprimerad. Du kan ju kolla på den och säga vad du tycker. Om det funkar kan man skapa motsvarande för prosa etc. Annars följa bergmanexemplet. --Litteraturvetare 12 november 2007 kl. 21.06 (CET)
Man skulle kunna hålla den stor, och då använda "dölj"-funktionen, som jag dock inte vet hur den fungerar. Se Mall:Afrika för ett exempel. /Grillo 13 november 2007 kl. 12.48 (CET)
Tyckte det såg intressant ut. Här är mitt förslag Navigationruta:Strindbergs_prosa. Om man skapar motsvarande för dramatiken, lyriken och artiklar/uppsatser, kan man lägga in de på de enskilda verken, och använda Thuressons mall till alla huvudartiklar, inklusive August Strindbergs prosa etc. Vad tycker ni?--Litteraturvetare 13 november 2007 kl. 17.44 (CET) Såg att den redan bytt namn... Alltså Mall:Strindbergs prosa för den som missat det.
Och nu har jag omformaterat Mall:Strindbergs dramatik på samma sätt. --Litteraturvetare 13 november 2007 kl. 22.41 (CET)

I all denna kategoriseringsfrenesi har jag fastnat vid frågan vad man skall kalla den icke utpräglat skönlitterära delen av Strindbergs författarskap. Än så länge finns inga artiklar i det som nu heter "Uppsatser och artiklar" (ett namn som inte är helt konsekvent med andra kategorier, och missar att det ibland är fråga om hela verk), men det är bara en tidsfråga. Jag har funderat på "Journalistik och essäistik", men jag vet inte om till exempel Svenska folket hör till någondera. "Sakprosa" kanske, eller "Journalistik och facklitteratur". "Journalistik, essäistik och facklitteratur" skulle nog täcka in allt, men är väl lite för långt. Några förslag? --Litteraturvetare 14 november 2007 kl. 19.28 (CET)

Rödlänkar[redigera wikitext]

Jag upplever det som väldigt störande att ha så mycket rödlänkar i en mall. Om dessa går till sidor som skall finnas bör de skapas omgående, annars bör länkarna plockas bort från mallen tills dess sidorna finns. En länk "Stindbergprojektet" undrar jag särskillt mycket över, är det ett Wikipedia projekt som avses? Bör i så fall en sådan länk finnas överhuvdtaget i denna mall? För dels länkar den i så fall till fel namnrymd (och projektet är inte heller namngivet på det "traditionella" sättet, borde vara Wikipedia:Projekt Strindberg). Dessutom vet jag inte om ett wikiprojekt skall länkas till från en mall som används i artikelrymden (däremot kan man lägga länkar till ett projekt på diskussionssidorna). MiCkE 24 november 2007 kl. 15.02 (CET)

Jag förstår att det kan vara en aning förvirrande, men skall försöka förklara. Strindbergsprojektet är inget WP-projekt, utan det projekt som bland annat syftar till att ge ut "Nationalupplagan av August Strindbergs samlade verk". Skälet till att jag lade in det i mallen är att jag tänkte det vore ett bra ställe att lägga in uppgifter om denna utgivning, både projektets egna uppgifter och kritik som riktats mot utgivningsprinciper med mera (i stället för en artikel med exempelvis namnet "Nationalupplagan..."). Anledningen till att jag ännu inte skapat en sådan artikel är att information om projektet som projekt visat sig svår att hitta.
Att mallen ser ut som den gör ser jag som ett övergående problem. Strindbergssidan var till ganska nyligen i ett rätt bedrövligt skick i förhållande till hur mycket encyklopediskt intressant information man skulle kunna ha om ämnet. Som jag sett det borde den för den svenskspråkiga WP vara vad Shakespeare-sidan är på den engelskpråkiga. För att förbättra har jag (med viss hjälp av andra) genomfört ett antal åtgärder: stuvat om informationen och satt till rubriker (tidigare var det mycket som låg huller om buller); skapat mallen; skrivit ett stycke om Strindbergs fotografi, skrivit en artikel om dramatiken (ännu med lite luckor, och inga bilder); skapat artiklar om en massa pjäser.
En förhoppning med mallen var att folk skulle inspireras att skriva artiklar när de såg hur mycket som var rött. Att det kommer att bli en artikel om hans prosa, och en om hans sakprosa (eller vad man nu skall kalla det) håller bortom allt tvivel, om jag så skall behöva skriva det själv. Som mallen är nu visar den alltså på bristerna i det material som finns. Man hade förstås kunnat vänta med en mall tills folk fått ihop material. Ett liknande problem är kanske att jag, i förhoppningen om att någon biografiskt orienterad person skulle ta sig an levnadsteckningen, också lade in det jag uppfatta som auktoritiva källor, Lagerkrantz och Brandell. Som det ser ut nu kan man tro att de redan utgör källor till den biografiska delen (som tydligen baseras på stulet material...).
OM det hade funnits ett wikipediaprojekt kring Strindberg skulle jag ha föreslagit följande uppgifter, sorterade efter prioritet: 1. Skriva nytt biografiavsnitt baserat på nämnda källor 2.Skriva artikel om Strindbergsprojektet 3. Skriva artikel om S:s prosa 4. Lägga in bilder och skriva klart dramatikartikeln 5. Skriva fler artiklar om de enskilda verken och fylla ut befintliga stubbar. Osv... Förlåt min långrandighet. --Litteraturvetare 24 november 2007 kl. 19.15 (CET)
Jag anser att det du skriver här: "Som mallen är nu visar den alltså på bristerna i det material som finns" är den springande punkten. Det är nämligen inte en navigationsmalls uppgift att visa på brister, i stället skall mallen hjälpa läsaren att hitta den information som finns. Rödlänkar kan sedan gärna ligga i löptexten eller så, men inte i navigationsmallar och t.ex. under avsnitt kallade "se även" eller liknade. Jag föreslår att du och andra intresserade skapar ett wikiprojekt om Strindberg, eller åtminstonne lägger upp en att-göra lista någonstans i Wikipedia-namnrymden, och där håller reda på vad som saknas i stället för att göra det i olika mallar. Jag ser att de andra Strindberg-relaterade mallarna är i samma skick som denna och det tycker jag behöver åtgärdas. Jag tycker nämligen också att sidorna om Strindberg är mycket viktiga (i paritet med Shakespeare, även om jag själv inte besitter någon kunskap om ämnet) och det är därför väldigt synd att våra läsare skall behöva mötas av navigationsmallar utan innehåll. MiCkE 24 november 2007 kl. 19.32 (CET)