Malldiskussion:Svenska Försvarsmakten

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Mallen[redigera wikitext]

Hej, har idag (19 juni 2011) skapat mallen efter hur Försvarsmakten har redovisat sin organisation på deras webbplats www.forsvarsmakten.se/Förband och förmågor. Vid skapandet av mallen har jag ej tagit med Artilleriets Stridsskola eller Arméns jägarbataljon, då dessa inte redovisats på Försvarsmaktens webbplats som självständig skola eller förband. Tanken med mallen är att den ska spegla hur Försvarsmakten redovisar sin organisation, och hjälpa läsaren att navigera mellan de aktiva förbanden, etc inom Försvarsmakten. //Joshua 19 juni 2011 kl. 15.57 (CEST)

Bra gjort! Ricjac 27 juni 2011 kl. 04.14 (CEST)

Hej, har idag (5 februari 2015) uppdaterat mallen efter hur Försvarsmakten redovisar sin organisation på deras webbplats här och här. Här även utökat mallen med en Försvarsmaktsledningen, efter hur Försvarsmakten redovisar den här. //Joshua (diskussion) 5 februari 2015 kl. 21.56 (CET)

Namnet[redigera wikitext]

Artikeln heter "Försvarsmakten". Varför skulle mallen flyttas? Tostarpadius (diskussion) 30 mars 2015 kl. 09.25 (CEST)

Ingen mall har flyttats. Det fanns två mallar, där Mall:Försvarsmakten mest bara var en enklare version av denna (antagligen har de uppstått som dubbletter). Det är inte så bra att ha två mallar för samma sak. Jag valde att låta den här finnas kvar eftersom det var den som anropades i flest artiklar. Jag har för min del inget emot att byta namn på den. /NH 30 mars 2015 kl. 09.37 (CEST)
Tack för informationen! Då missförstod jag BOÅ. Om den skall ha ett tillägg bör den heta "Försvarsmakten, Sverige". Tostarpadius (diskussion) 30 mars 2015 kl. 09.42 (CEST)
Varför inte bara helt enkelt att den heter "Mall:Försvarsmakten"? Chicbyaccident (diskussion) 30 mars 2015 kl. 12.07 (CEST)

Eftersom det pågår en diskussion på Diskussion:Försvarsmakten om vad den artikeln ska heta, så avvaktar vi med flytt av den här mallen. (Mallen borde väl heta samma sak som artikeln.) /NH 7 april 2015 kl. 19.58 (CEST)

Mallen är bra, det är alltid nyttigt med mallar, dock måste de föras in i respektive artikel. Den är bra strukturerad. Dock nämns två organ som är separata myndigheter: Försvarets radioanstalt och Försvarshögskolan, även om de är nära Försvarsmakten.--Per W (diskussion) 12 juni 2016 kl. 18.32 (CEST)

Bra, nu är det rätt! De fristående myndigheterna är ju så relaterade att de bör vara med i mallen. --Per W (diskussion) 1 augusti 2016 kl. 07.43 (CEST)

Rubrik[redigera wikitext]

Jag föreslår Försvarsmakten och andra myndigheter under Försvardepartementet. Vad sägs?`--Per W (diskussion) 11 juni 2018 kl. 09.35 (CEST)

Jag förstår inte vad du skriver. Kan du utveckla vad det är du föreslår. Är det någon rubrik eller något annat som ska tas bort, läggas till, flyttas eller byta namn? --Larske (diskussion) 11 juni 2018 kl. 09.50 (CEST)
Det gäller mallens rubrik (det man ser i minimerat läge), då mallen går utanför Försvarsmakten. Jag föreslår Försvarsmakten och andra svenska försvarsmyndigheter, då FHS ligger under utbildningsdepartementet. Per W (diskussion) 11 juni 2018 kl. 10.48 (CEST)
OK, tack. Då förstår jag var du vill ändra. Men du har givit två förslag som är lite olika:
  • Försvarsmakten och andra myndigheter under Försvardepartementet
  • Försvarsmakten och andra svenska försvarsmyndigheter
Börjar man ändra någonstans får det kanske följdverkningar. I mallen {{Utbildning inom svenska Försvarsmakten}} står FHS upptagen bland Gemensamma, men i den här mallen står FHS upptagen bland Enheter ej ingående i Försvarsmakten. Är FHS en myndighet? Om den inte är det så hjälper inget av dina namnförslag för att beskriva vad som finns i mallen. Att behålla "Försvarsmakten" är då bättre då det möjliggör en friare tolkning ("Sån't som har med Försvarsmakten att göra") än om man börjar låsa in sig med olika styrnings- och organisationsfrågor (departement/myndigheter osv). --Larske (diskussion) 11 juni 2018 kl. 11.58 (CEST)
Bra, första saken utredd: ändringens plats. Förslag nummer 2 är mitt nuvarande då FHS är en myndighet under utbildningsdepartementet (tredje sista stycket i Försvarshögskolan,_Sverige#Historik). Kan man använda enheter, organ eller liknande med försvars- före för att bunta inom andra saker som inte tillhör Försvarsmakten, men som har en nära relation? Jag vill visa att det är Försvarsmakten m fl. Per W (diskussion) 11 juni 2018 kl. 12.41 (CEST) Hur m fl ska uttryckas är den svåra saken. Per W (diskussion) 11 juni 2018 kl. 13.21 (CEST)
OK, jag hittade också FHS under Statliga förvaltningsmyndigheter i Myndighetsregistret. --Larske (diskussion) 11 juni 2018 kl. 16.57 (CEST)
Hej. Skulle kunna vända på det och föreslå att andra myndigheter under Försvarsdepartementet lyfts ur mallen. Mallens främsta skapade jag i syfte att samla och återge de militära enheter som finns idag. Då det även finns vissa andra myndigheter och enheter, som inte lyder under Försvarsmakten, men ändå har en koppling till Försvarsmakten, så är jag en av dom som även lagt till dessa myndigheter och enheter i mallen. Så instämmer i Larskes inlägg om "Sån't som har med Försvarsmakten att göra". Att ändra namnet på mallen ser jag ingen anledning till. Då den är skapad främst för att återge vad som ingår i Försvarsmakten. //Joshua (diskussion) 11 juni 2018 kl. 18.36 (CEST)
Joshua, du har gjort ett bra jobb som har täckt Försvarsmakten. Är det någon myndighet som är lösare kopplad till Försvarsmakten så att den inte passar i mallen? Det är bra att visa vilka försvarsorgan som till Försvarsmakten och vilka som ligger utanför. Det vore trevligt med något kort i stil med m fl. och samarbetande myndigheter? Per W (diskussion) 12 juni 2018 kl. 09.37 (CEST)
Per W, jag ser som sagt ingen anledning till att vi ska ändra rubriken. Det pga av det som Larske är inne på, olika styrnings- och organisationsfrågor. Vad som händer idag vet vi, vad som händer imorgon vet vi inte. Därav så tycker jag att de myndigheter som inte tillhör Försvarsmakten istället kan plockas bort ur mallen, dvs om dom inte passar in i underrubriken "Enheter ej ingående i Försvarsmakten"? Mallen är från början avgränsad till Försvarsmakten, och för att ge en tydlig överskådlig överblick över Försvarsmakten, och inte samla olika departement. Det finns det andra mallar till. //Joshua (diskussion) 12 juni 2018 kl. 19.03 (CEST)
Joshua06, jag har tittat på lite olika mallar, bland annat Mall:Utbildning inom svenska Försvarsmakten, både nuvarande och äldre, som du har gjort ett bra jobb liksom Mall:FörsvarsdepartementetFörsvarsdepartementets mall med nuvarande och tidigare myndigheter under departementet. Jag ville undvika överlappningar och ser att nu verkar det bra. Denna mall är nuläget och de andra två har tidigare enheter med. Poängen med dessa fyra myndigheter som inte ingår i FM är att vissa tror att de ingår. Därför bör de stå kvar med sin klass. Du har en poäng med rubriken att det är FM som är huvudämne. Jag är nöjd med den nuvarande utformningen. Per W (diskussion) 13 juni 2018 kl. 11.07 (CEST)