Management

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Management, organisationsledning eller verksamhetsstyrning, inom privat och offentlig sektor. Direktöversatt betyder det närmast hantering.

I akademiskt avseende är management tvärvetenskapligt och förknippas bland annat med byråkrati, PR, kunskapsutveckling, företagsstrategier, produktutveckling, kapital, kvalitetssäkring, och personalfrågor. Många termer är engelska lånord, till exempel outsourcing, benchmarking, portfolio, frilans och gruppdynamik.

I Försvarsmakten är management samlingsbegrepp för verksamhet till stöd för myndighetsutövning i en organisation, det vill säga som ger struktur för organisationsledning, bland annat verksamhetsledning, ekonomistyrning, HR, miljö och förvaltning.

Management-relaterade ämnen

Se även

Böcker på Internet