Mandatperiod

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

En mandatperiod, eller mandattid, är den tidsperiod för vilken ett mandat är giltigt. Ofta avser detta den tidsperiod under vilken en politisk församling eller befattningshavare upprätthåller ämbete eller uppdrag.

Sverige

I Sverige utgör en politisk mandatperiod oftast fyra år, och mandatperioden löper mellan valen från och med 1 november på valåret. Sveriges riksdags och svenska kommunfullmäktiges mandatperioder styrs av Regeringsformen och är sedan 1994 fyra år. 2014 görs en ändring i kommunallagen som gör att mandatperioden börjar 15/10 istället för 1/11.

Om ett parlament upplöses och nyval utlöses kan en mandatperiod bli kortare än vad som på förhand var tänkt. I Sverige ligger dock tidpunkten för nästa val fast, vilket betyder att mandatperioden för den nyvalda riksdagen endast är återstoden av den tidigares.

Åren 19701994 var de svenska mandatperioderna tre år. Dessförinnan var under en lång tid mandatperioderna fyraåriga, med val vartannat år, omväxlande kommunalval och riksdagsval.

EU

Europaparlamentets mandatperioder är 5 år.

Norge

I Norge är mandatperioderna fyra år, utan möjlighet till mellanliggande val.

Syrien

I Syrien är mandatperioderna 7 år.

Se även