Marcus Valerius

Från Wikipedia

Marcus Valerius är ett namn som burits av flera romare: