Marinkommando

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök

Marinkommando var tidigare en myndighet för regional ledning av svenska marinens förband inom ett tilldelat område av svenskt sjöterritorium. Ett marinkommando var underställt en militärbefälhavare och var verksamt under såväl krigs- som fredsförhållanden. Chefen för respektive marinkommando ansvarade även för krigsplanläggning samt mobilisering och kunde i vissa fall ha tillika uppgift som försvarsområdesbefälhavare.

Bakgrund[redigera | redigera wikitext]

Som en följd av 1925 års försvarsbeslut, bildades 1928 sex marindistrikt för regional ledning av de marina stridskrafterna. 1957 övergick verksamheten i marinkommandon för att 1966 ersättas av örlogsbaser. Begreppet marinkommando återinfördes 1990 och fanns kvar till 2000. Under 2000 avlöstes marinkommandona av två marinbaser, en i södra Sverige och en på ostkusten. 2005 övertogs verksamheten av ett förband, Marinbasen.

På lägre nivå har funnits Luleå marina bevakningsområde (1953-1983) och Malmö marina bevakningsområde (1951-1993). Under perioden 1966-1982 organiserades Norrlandskustens örlogsbasavdelning, vilken senare blev en del av Norrlands kustartilleriförsvar

Lägre regional ledning i marinen 1928-2000[redigera | redigera wikitext]

Marindistrikt 1928-1957[redigera | redigera wikitext]

Marinkommandon 1957-1966[redigera | redigera wikitext]

Örlogsbaser 1966-1990[redigera | redigera wikitext]

Marinkommandon 1990-2000[redigera | redigera wikitext]

Marinbaser 2000-2005[redigera | redigera wikitext]

Marinbaser 2005-[redigera | redigera wikitext]

Se även[redigera | redigera wikitext]