Mariologi

Från Wikipedia
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Jungfru Maria, den obefläckade avlelsen, målning av Diego Velázquez (1618).

Mariologi är i kristen, främst katolsk teologi läran om, eller studiet av, jungfru Maria. Mariologin bygger på att knyta samman källmaterial, traditioner, och läror om jungfru Maria, och syftar till att utröna hennes religiösa betydelse för kristendomen. Marias religiösa betydelse har sedan tidigkristen tid varit föremål för schismer, och var anledning till att samfund brutit sig ur kyrkogemenskapen med andra. Motsvarande studium av Jesus kallas kristologi, som ibland ses som en överordnad term för mariologin.

Synen på Maria skiljer sig åt avsevärt för olika kristna samfund. Katolska kyrkans vördnad för Maria kan ses som en ytterlighet, och ställas som kontrast mot den protestantiska uppfattningen, där hon jämförelsevis intar en mindre bemärkt position. Mariologin har under senare tid varit mest utbredd i den katolska världen, medan hon för de ortodoxa kyrkorna inte spelat en dogmatisk roll på samma sätt, fastän det liturgiska vördandet av henne är likvärdigt framträdande. I de flesta kyrkorna kallas hon Theotokos, vilket lägger vikt vid att hon födde Guds son, och är en lära som stadgades vid Konciliet i Efesus år 431, som en markering mot Nestorios, och ännu skiljer de flesta samfunds trosuppfattning från Österns assyriska kyrka, vilken kallar Maria för Kristusföderska, Christotokos. Rörelser inom Katolska kyrkan ser Maria som antingen mediatrix eller coredemptrix, eller både och, vilket är särskiljande för dess mariologi, och vilket har blivit klandrat av andra samfund.

För Katolska kyrkans vidkommande, fastslogs en del mariologiska dogmer vid andra Vatikankonciliet, med Lumen Gentium. Den obefläckade avlelsen, som fastställdes 1854 av Pius IX med Ineffabilis Deus, är en sådan dogm. De katolska lärorna använder till mariologin i stor utsträckning uppgifter från helgon. Marianum är ett katolskt lärosäte i Rom som bildades 1950 av Gabriel Roschini uteslutande för mariologi.

Till mariologin hör förutom fastställandet av de rent dogmatiska spörsmålen om Maria, bland annat frågor om hur Maria bör framställas i konsten och musiken.

Externa länkar[redigera | redigera wikitext]