Markbacken

Marks tegelbruk år 1960.
Markbackens bostadsområde c:a 1965.

Markbacken är stadsdel i västra Örebro som gränsar till Väster, Västra Mark och Hjärsta. Området tillhörde före 1937 Längbro landskommun.

Marks by[redigera | redigera wikitext]

Marks by var känd på 1550-talet. Byn kom så småningom i andras händer än bybornas, och vid 1700-talets slut lades byalaget ner. Gården Västra Mark överlevde dock till slutet av 1800-talet. Dess mangårdsbyggnad låg vid Brogatan 94. Byns ägor ingår idag i Hjärsta gamla villaområde och i Markbackens bostadsområde [1].

Marks tegelbruk[redigera | redigera wikitext]

På platsen där bostadsområdet idag ligger, låg förr Marks tegelbruk, som byggdes 1899. Tegelbruket hade en ringugn med en årlig kapacitet av 6 miljoner tegel. År 1903 byggdes tegelbruket om till Svedalasystemet för torkning av råtegel. År 1906-1907 byggdes bruket till med ytterligare en ringugn. Lera hämtades från området norr och väster om bruket, varom namnet Lertagsgatan erindrar. Tegelbruket revs i början av 1960-talet [2].

Markbackens bostadsområde[redigera | redigera wikitext]

Markbackens bostadsområde byggdes under åren 1958-1963. Arkitekter var White arkitekter och Bruno Alm[3]. 1200 lägenheter finns i området. Under 2005-06 har 250 av de gamla lägenheterna rivits, och nya hus har byggts istället. Alla de gamla husen har tre våningar, men de nya har upp till åtta våningar. Området ägs av det kommunala bostadsbolaget Örebrobostäder.

Markbackens egnahem[redigera | redigera wikitext]

Villabebyggelsen invid flerbostadshusen tillhör en egnahemsförening vid namn Mark nr. 1, bildad 1926. De första husen började byggas redan 1923. Tomterna hade styckats av från Västra Marks tegelbruk, vilka ursprungligen tillhört gården Markbacken och Mark nr. 1 [4].

Se även[redigera | redigera wikitext]

Referenser[redigera | redigera wikitext]

  1. ^ Gatorna i Örebro, s. 124-125. Sällskapet Gamla Örebro 1999.
  2. ^ Örebro som det var förr. En krönika i 170 bilder, s. 116. Sällskapet Gamla Örebro 1963.
  3. ^ Örebro stadsfullmäktige under hundra år, s. 309. Örebro stad 1966
  4. ^ Bertil Waldén: Längbro socken genom tiderna, s. 206-208. Lindhska bokhandeln Örebro, 1936.

Webbkällor[redigera | redigera wikitext]