Matroid

Från Wikipedia
Hoppa till: navigering, sök

En matroid är inom kombinatoriken en struktur som abstraherar grunddragen hos begreppet linjärt oberoende.

Definition[redigera | redigera wikitext]

Det finns flera ekvivalenta sätt att definiera en matroid.

Oberoende mängder[redigera | redigera wikitext]

En matroid M är ett par ( E, \mathcal{I}) som består av en ändlig mängd E och en mängd I bestående av delmängder till E som uppfyller följande krav:

 1. \mathcal{I} \neq \empty
 2. Om A \in \mathcal{I} och A' \subset A \subset E är A' \in \mathcal{I}
 3. Om A, B \in \mathcal{I} samt att \left\vert A \right\vert > \left\vert B \right\vert finns det  x \in (A \setminus B) så att (B \cup x) \in \mathcal{I}

 E kallas grundmängd och element i \mathcal{I} kallas oberoende mängder.

Kretsar[redigera | redigera wikitext]

En krets är en minimal beroende mängd till en matroid. Mängden \mathcal{C} som består av samlingen kretsar till en matroid M har följande egenskaper:

 1. \mathcal{C} \neq \empty
 2. Om C_1, C_2 \in \mathcal{C} och C_1 \neq C_2 är C_1 \not \subset C_2
 3. Om C_1, C_2 \in \mathcal{C} och C_1 \neq C_2 och e \in C_1 \cap C_2 innehåller ( C_1 \cup C_2) \setminus e en krets till M

Exempel[redigera | redigera wikitext]

Linjär Algebra[redigera | redigera wikitext]

Låt matrisen


A =
\Bigl(
\overbrace {
\begin{matrix}
1 \\
0 
\end{matrix}}^{1}
\overbrace {
\begin{matrix}
0 \\
1 
\end{matrix}}^{2}
\overbrace {
\begin{matrix}
1 \\
1 
\end{matrix}}^{3}
\overbrace {
\begin{matrix}
0 \\
0 
\end{matrix}}^{4} \Bigr)

Låt sedan E = \{ 1, 2, 3, 4 \} där 1, 2, 3, 4 syftar på kolonnerna till A .
Bilda sedan \mathcal{I} av alla delmängder till E som inte är linjärt beroende.
Då fås att \mathcal{I} = \{ \empty, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\} \}.
 (E, \mathcal{I}) är då en matroid som speciellt kallas för en vektormatroid till A

Grafteori[redigera | redigera wikitext]

En sammanhängde graf G med fyra noder, betecknade A, B, C och D, och sju noder, betecknade 1-7.

Bilda en mängd av samtliga bågar i G

 E = \{1 ,2 ,3 ,4 ,5 ,6 ,7 \}

Bilda sedan en mängd av alla cykler i G , det vill säga vägar från en nod som återgår till noden.

 \mathcal{C} = \{ \empty, \{7\}, \{1,2\}, \{4, 5, 6\}, \{2, 3 , 4\}, \{1, 3, 4\}, \{2, 3, 6, 5\}, \{1, 3, 6 ,5\} \}

Då kan G beskrivas med en kretsmatroid M som har grundmängd E och där \mathcal{C} innehåller samtliga kretsar till M .

Typer av matroider[redigera | redigera wikitext]

Isomorfa matroider[redigera | redigera wikitext]

En matroid M med en grundmängd innehållande två distinkta element

 E = \{ 1, 2\}

kan ha följande samlingar av oberoende mängder:

 \mathcal{I}_1 = \{\empty \}
 \mathcal{I}_2 = \{\empty, \{1\} \}
 \mathcal{I}_3 = \{\empty, \{2\} \}
 \mathcal{I}_4 = \{\empty, \{1\}, \{2\} \}
 \mathcal{I}_5 = \{\empty, \{1\}, \{2\}, \{1 , 2\} \}

Om man jämför M_1 = (E, \mathcal{I}_2) och M_2 = (E, \mathcal{I}_3) ser man att dessa matroider har samma struktur. M_1 och M_2 kallas isomorfa och skrivs M_1 \cong M_2 .

Binära matroider[redigera | redigera wikitext]

En matroid som kan representeras över en ändlig kropp med två element kallas för en binär matroid.

Ternära matroider[redigera | redigera wikitext]

En matroid som kan representeras över en ändlig kropp med tre element kallas för en ternär matroid.

Regelbundna matroid[redigera | redigera wikitext]

En matroid som kan representeras över alla kroppar kallas för en regelbunden matroid.

Referenser[redigera | redigera wikitext]

 • Oxley, James, What is a matroid?, 2007, Department of Mathematics, Louisiana State University.