Mats Gerdau

Från Wikipedia
Version från den 7 mars 2015 kl. 00.05 av Abbedabbot (Diskussion | Bidrag) (Byter ut DEFAULTSORT mot STANDARDSORTERING med AWB)
Hoppa till navigering Hoppa till sök
Mats Gerdau


Mandatperiod
2006–2010
2010–2012
Valkrets Stockholms län

Född 2 augusti 1964 (56 år)
Politiskt parti Moderata samlingspartiet

Mats Peter Gerdau född 2 augusti 1964, är en svensk moderat politiker. Gerdau valdes in i riksdagen 2006. Han var under mandatperioden 2006–2010 ledamot av utbildningsutskottet och är sedan 2010 ledamot av socialutskottet[1] där han är gruppledare för Moderaterna. Gerdau har studerat biologi vid Stockholms universitet och journalistik vid Poppius journalistskola. Han avgick från riksdagen den 31 december 2012 och ersattes av Metin Ataseven.

Innan inträdet i riksdagen var Mats Gerdau kommunalråd i Nacka kommun 1998–2006. Gerdau är fortfarande kommunalpolitiskt aktiv med uppdrag som Nacka kommunfullmäktiges ordförande sedan 2006.[2]. 2013 efterträdde han också Erik Langby som kommunstyrelsens ordförande.[3] Han har tidigare haft politiska uppdrag i Stockholms läns landsting. Mats Gerdau leder Moderaternas arbetsgrupp för en politik för äldre [4].

Mats Gerdau medverkade i Demokratiutredningen (SOU 2000:1)[5] samt i utredningarna Åtta vägar till kunskap - en ny struktur för gymnasieskolan (SOU 2002:120)[6] och Frivux - Valfrihet i vuxenutbildningen (SOU 2008:17)[7] samt deltog i Parlamentariska kommittén för översyn av valsystemet (Dir 2011:97).[8]

Källor

  1. ^ Riksdagens webbsida: Mats Gerdau, ledamot
  2. ^ Invalda Nacka kommunfullmäktige
  3. ^ http://www.nacka.se/web/politik_organisation/Nyheter/Sidor/matsgerdau_nykso.aspx
  4. ^ Krav på välfärden
  5. ^ Demokratiutredningen (2000). En uthållig demokrati!: politik för folkstyrelse på 2000-talet : Demokratiutredningens betänkande. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2000:1. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Libris 7266699. ISBN 91-38-21109-2 
  6. ^ Gymnasiekommittén 2000 (2002). Åtta vägar till kunskap [Elektronisk resurs : en ny struktur för gymnasieskolan : slutbetänkande]. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2002:120. Stockholm: Fritzes offentliga publikationer. Libris 11783526. http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/718 
  7. ^ Sverige. Frivuxutredningen (2008). Frivux - valfrihet i vuxenutbildningen: betänkande. Statens offentliga utredningar, 0375-250X ; 2008:17. Stockholm: Fritze. Libris 10707912. ISBN 978-91-38-22920-0 
  8. ^ Kommittédirektiv. Översyn av valsystemet. Läst 26 februari 2012